AIDS-HIV

Μάθετε ποιος είναι ο Κωστρίκης πριν να κρίνετε! External link

Source country philenews Friday, April 10, 2020 2:44:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [AIDS-HIV] HIV-1[3]; HIV[2]; AIDS[3];

Other categories: Medicinal Products;

Ο Λεόντιος Κωστρίκης είναι Καθηγητής Βιολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας. Σπούδασε στις ΗΠΑ. Ήταν ένας από τους 40 Fulbright Scholars, που επιλέχθηκαν μεταξύ 250....

Know what is the Κωστρίκης before judge!

The Λεόντιος Κωστρίκης is professor of biological sciences at Πανεπιστήμιο Κύπρου, a founding member of the kypriakis arts academy of science and arts and head of the biotechnology and molecular virology laboratory. He studied in the united states. He was one of 40 Fulbright Scholars, selected between 250.

Rehabilitation Aids Market In-Depth Analysis Report 2019| DJO Global, Ottobock, Ossur External link

Source country honestversion Friday, April 10, 2020 2:35:00 PM CEST | info [en] [other]

Trigger words: [AIDS-HIV] Aids[18];

Entities: Mobile Devices[1];

Other categories: HIV; Viruses;

Los Angeles, United State, Feb 29, 2019 – The report presented here is a comprehensive account that includes thorough analysis and forecast of the global Rehabilitation Aids market. The forecast period considered for this research study is 2019-2025 and the review period is 2014-2025....

More articles...

Chlamydia Infection

IJMS, Vol. 21, Pages 2639: Correction: Chlamydia psittaci PmpD-N modulated Chicken Macrophage Function by Triggering Th2 Polarization and the TLR2/MyD External link

Source country mdpi Friday, April 10, 2020 11:46:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [ChlamydiaInfection] Chlamydia[2];

Other categories:

The authors would like to make the following corrections to their paper, published in the International Journal of Molecular Sciences View Full-Text This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and.......

Лана Максимова: Как вся моя семья переболела коронавирусом External link

Source country 62ua Thursday, April 9, 2020 10:37:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [ChlamydiaInfection] хламидии[2];

Other categories: Respiratory Syndrome; Coronavirus Infection; Medicinal Products; Influenza; vaccines; Pertussis;

в Фейсбук Лана Максимова. В 2020 я и дочка не выезжали, даже по Украине, но постоянно в командировках по СНГ был муж. Дочка 3 года учится дома онлайн. Я и муж активно занимаемся спортом. Дочка привита от гриппа, превинаром-13 от пневмококка плюс все прививки по плану, но с подросткового возраста ( были освобождены от прививок раньше)....

Lana’thel maximoff: as my whole family is totally over royalsand maildomain

In facebook lana’thel maximoff. In 2020 i'il and mija not visited, even on ukraine, but constantly on mission for the cis was husbandis. Mija 3 years teachesat home online. I and my husband is actively engaged in sports. Mija dpt of influenza, превинаром −1 pneumococcus plus all graftings according to plan, but with adolescence (were exempted from immunopreventible ran'she).

More articles...

Gonococcal

Coronavirus sur le bassin d'Arcachon : l'hôpital se dote d'un automate de dépistage du Covid-19 External link

Source country sudouest Friday, April 10, 2020 12:45:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [Gonococcal] gonocoque[1];

Other categories: Coronavirus Infection; Influenza; Enterovirus; Influenza; Other Zoonoses; Viruses;

Le Centre Hospitalier d’Arcachon vient de s’équiper d’un automate biologique PCR permettant notamment de procéder à l’analyse et au dépistage du Covid 19. C’est une nouvelle importante : Le Centre Hospitalier d’Arcachon vient de s’équiper d’un automate biologique PCR (réaction de polymérisation en.......

Coronavirus on the Arcachon basin: hospital acquires an automaton screening of Covid - 19

The Centre Hospitalier of Arcachon has just need an automaton PCR biological enabling in particular for the analysis and testing of Covid 19. It is a new important: the Centre Hospitalier of Arcachon has just need an automaton biological (PCR reaction of polymerisation....

In aumento le malattie legate al sesso Anche quelle dimenticate come la sifilide External link

Source country gazzettadiparma Friday, April 10, 2020 4:53:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [Gonococcal] gonococciche[1];

Entities: Antonella Cortese[1];

Other categories: HPV; Herpes; Syphilis; Gonorrhea; AIDS-HIV; WHO; STD; vaccines; Antiviral;

Antonella Cortese Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, nel mondo ogni giorno un milione di persone contrae una malattia a trasmissione sessuale. Annualmente si contano 376 milioni di nuove infezioni, alcune delle quali con esiti gravi anche perché spesso asintomatiche....

In increase diseases linked to sex also those forgotten as the syphilis

Antonella Cortese according to estimates by the world health organisation in the world every day one million people contracted a sexually transmitted disease. Each year around 376 million new infections, some of which have led to a number of serious because often asymptomatic.

More articles...

Gonorrhea

Why Bluetooth apps are bad at discovering new cases of COVID-19 External link

Source country theverge Friday, April 10, 2020 12:51:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [Gonorrhea] gonorrhea[1];

Entities: Eric Newcomer[1]; Elizabeth Warren[1]; Choi Young[1]; Jon Porter[1]; Cory Booker[1]; James Temple[1]; Cecilia Kang[1]; Jay Carney[1]; Rube Goldberg[1]; Tom Frieden[1]; Nico Grant[1]; Eva Dou[1]; Bernie Sanders[1]; The Verge[5]; Derek Thompson[1]; Andy Greenberg[1]; Tom Warren[1]; Chris Welch[1]; Pete Buttigieg[1]; Ina Fried[1]; Jason Koebler[1];

Other categories: AIDS-HIV; Coronavirus Infection; STD;

Quotes... Quotes in this article

Derek Thompson writes: “offers perhaps the most likely model for the West,”

Tom Frieden said: “You’re talking about something like a hundred-fold increase in public health capacity,” “A lot of it can be done by phone banking. But a lot of it involves going out there and knocking on doors”

Yesterday, we talked about the things that need to happen before we can begin to slowly re-open our cities: hospital bed supply catches up fully with demand; testing catches up fully with demand; we develop programs for quarantining new cases and informing their contacts that they may have been.......

Luis Agüero Wagner ​Pandemias como armas de conquista External link

Source country diariosigloxxi Friday, April 10, 2020 5:41:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [Gonorrhea] gonorrea[1];

Entities: Hernan Cortes[1];

Other categories: Respiratory Syndrome; Chagas disease; Syphilis; Trichinella; Glanders; Epidemic; Smallpox;

Las pandemias no solo fueron decisivas para impedir la reconstrucción del imperio romano de occidente, también ayudaron a construir el colosal imperio español Un paradigma situacional fue la conquista del imperio mexica o azteca por un puñado de arrojados españoles que siguieron en aquella aventura a Hernán Cortes....

Luis omen Wagner ​pandemias as weapons of conquest

Pandemics not only were critical to prevent the reconstruction of the roman empire of the west, also helped to build the colossal empire spanishl a situational paradigm was the conquest of the empire mexica or azteca by a handful of returned españoles that followed in the adventure to Hernan Cortes.

More articles...

Hepatitis B

Udruženje patologa: Ne preporučuju se obdukcije umrlih od Covida-19 External link

Source country klix Friday, April 10, 2020 2:06:00 PM CEST | info

Trigger words: [HepatitisB] hepatitis B[1];

Other categories: Coronavirus Infection;

Kako se navodi, saopćenje je izdato zbog edukacije javnosti o pravilnim i na dokazima utemeljenim činjenicama, a tekst prenosimo u cijelosti: "SARS-CoV-2 je svrstan u grupu Hazard Grade 3 (HG3) patogena, zajedno s visokorizičnim virusima kao što su virus bjesnila, poliovirus, virus žute groznice, HIV, hepatitis B i drugi [1,2,3]....

Antiviral Drug Resistance Market Segmentation By Qualitative And Quantitative Research Incorporating Impact Of Economic And Non-Economic Aspects By 20 External link

Source country jewishlifenews Friday, April 10, 2020 12:28:00 PM CEST | info [en] [other]

Trigger words: [HepatitisB] HBV[1]; Hepatitis B[1];

Other categories: HPV; Cytomegalovirus; AIDS-HIV; Antimicrobial resist;

Hospitals & clinics segment is expected to grow the market for antiviral drug resistance over the forecast period for end user segment. According to The Insight Partners market research study titled ‘Antiviral Drug Resistance Market to 2027 – Global Analysis and Forecasts by Product, Disease Indication, Technology, and End User....

More articles...

Hepatitis C

How much might COVID-19 drug cost if made? External link

Source country gulfnews Friday, April 10, 2020 2:34:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [HepatitisC] epidemic[1]; hepatitis C[1];

Entities: Andrew Hill[1]; Jessica Burry[1]; Donald Trump[1];

Other categories: Coronavirus Infection; AIDS-HIV; Antiviral;

Quotes... Quotes in this article

Andrew Hill said: "At these low prices, anyone needing treatment for coronavirus, in any country, should be able to access the treatment they need,"

Andrew Hill said: "We urgently need worldwide access to effective antiviral treatments for coronavirus to hold back the epidemic for the next 18 months until a vaccine can be produced," "We already know how to mass produce and distribute low-cost drugs to treat HIV, tuberculosis and malaria. It is time to repeat these success stories for coronavirus, but this time much more quickly"

Jessica Burry said: "This pricing study shows clearly that potential medicines to treat COVID-19 are not at all expensive to produce and could be priced such that anyone who needs treatment should be able to access it,"

A protective face mask lays amid grass on the Piazza del Campo, that hosts the Palio di Siena horse race twice a year, which has grown only since a strict lockdown has meant crowds of tourists and Italians can no longer visit the square, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues,.......

"Me siento obligado a encontrar un escudo biológico para mi país" External link

Source country urgente24 Friday, April 10, 2020 2:11:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [HepatitisC] hepatitis C[1]; epidemia[3];

Entities: Xi Jinping[1]; Thomas Breuer[1]; Chen Wei[2];

Other categories: Coronavirus Infection; Ebola Hemorrhagic Fever; SARS; tropical medicine; Epidemic;

Quotes... Quotes in this article

Thomas Breuer dijo: "El uso del adyuvante en la lucha contra la pandemia de la neumonía COVID-19 es muy importante, porque ayuda a producir más dosis de vacuna y permite así vacunar a más personas"

Chen Wei dijo: "Tratamos de no beber ni comer antes de ir al laboratorio, e incluso usamos pañales para permanecer más tiempo adentro"

Chen Wei dijo: "Me siento obligado a encontrar un escudo biológico para el país y la gente"

Hay un cierto temor (con fundamentos) de que con el nuevo coronavirus, llamado Sars-Cov-2, que provoca Covid-19 y es “ primo cercano ” de la epidemia de 2002, vuelva a ocurrir que se abandone la investigación cuando lo peor haya pasado. Testigo de aquello es María Elena Bottazzi , codirectora de la.......

"I feel forced to find a shield biológico for my country '

There is a certain fear (foundations) that with the new coronavirus, called Sars - Cov - 2, which causes Covid - 19 and is “primo close” of the epidemic of 2002, will be leaving the investigation when the worst has passed. Witness is María Elena Bottazzi, codirectora....

More articles...

Herpes

South Korea reported that 51 coronavirus patients' infections went away then 'reactivated' But it's unlikely the virus has a dormancy External link

Source country news-yahoo Friday, April 10, 2020 1:12:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [Herpes] herpes[2];

Entities: Anthony Fauci[1]; Howard Bauchner[1]; Keiji Fukuda[1]; Kim Kyoung-hoon[2]; Jeong Eun[2];

Other categories: Coronavirus Infection; AIDS-HIV; Hepatitis C; Viral hepatitis; Influenza;

Quotes... Quotes in this article

Keiji Fukuda said: "The test may be positive, but the infection is not there,"

Anthony Fauci said: "If a person gets infected with coronavirus A, and then gets reinfected with a coronavirus, it may be coronavirus B," "But right now, we don't think that this is mutating to the point of being very different"

A medical staff member talks with a man at a testing facility in Seoul, South Korea, March 4, 2020. Getty Images The South Korean CDC reported that 51 patients recovered from the , tested negative, then positive again within a relatively short time. Jeong Eun-kyeong, the agency's director-general,.......

Sex cheat’s tough isolation problem External link

Source country qt Friday, April 10, 2020 12:12:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [Herpes] herpes[1];

Other categories: Coronavirus Infection; STD; Aquatic Animals; Herpes virus; Other Zoonoses; Viruses;

For those trying to conduct affairs in the age of coronavirus, there is both good and bad news. The good news is that coronavirus is not spread through semen or vaginal fluids, which means that COVID-19 is officially not a sexually transmitted disease. Of course, the bad news is that COVID-19 is spread through literally everything else....

More articles...

Herpes Simplex Virus

Coronavirus takes toll on specialty doctors and their patients External link

Source country houstonchronicle Friday, April 10, 2020 11:22:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [HerpesSimplexVirus] herpes simplex[1];

Entities: Aaron Miller[1];

Other categories: Herpes; Coronavirus Infection; Blood Products; Blood Products Adverse Effects;

Quotes... Quotes in this article

Aaron Miller said: “We don’t know how to do this,”

Aaron Miller added: “It's not that we're not doing surgery,” “It's just that we're doing it to correct much worse conditions than previously”

Aaron Miller said: “When you have someone who is planning on leaving, you can make arrangements for them,” “It usually would have a lead time of three or four months. You can find a way to absorb their patients”

With nearly five dozen doctors in 28 clinics, the Houston Eye Associates is a giant within ophthalmology, the largest practice in the state and one of the biggest in the country. These days, though, its ranks are shrinking. Since the coronavirus hit last month, the company has shuttered about half.......

Viruses, Vol. 12, Pages 429: Alphaherpesvirus gB Homologs Are Targeted to Extracellular Vesicles, but They Differentially Affect MHC Class II Molecule External link

Source country mdpi Friday, April 10, 2020 10:45:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [HerpesSimplexVirus] HSV-1[3];

Other categories: Herpes; Aujeszky's disease; Bovidae; Herpes virus;

Herpesvirus envelope glycoprotein B (gB) is one of the best-documented extracellular vesicle (EVs)-incorporated viral proteins. Regarding the sequence and structure conservation between gB homologs, we asked whether bovine herpesvirus-1 (BoHV-1) and pseudorabies virus (PRV)-encoded gB share the.......

More articles...

Lymphogranuloma

14 External link

Source country eurosurveillance Thursday, April 9, 2020 5:01:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [Lymphogranuloma] Lymphogranuloma[1]; Lymphogranuloma venereum[1]; LGV[14];

Other categories: Coronavirus Infection; Respiratory Syndrome; Chlamydia Infection; SARS; AIDS-HIV;

Healthcare workers (HCW) are potentially at increased risk of infection with coronavirus disease (COVID-19) and may transmit severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) to vulnerable patients. We present results from staff testing at Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, United Kingdom....

Increasing trends of lymphogranuloma venereum among HIV-negative and asymptomatic men who have sex with men, the Netherlands, 2011 to 2017 External link

Source country eurosurveillance Thursday, April 9, 2020 5:01:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [Lymphogranuloma] Lymphogranuloma[1]; lymphogranuloma[1]; Lymphogranuloma venereum[1]; lymphogranuloma venereum[1]; LGV[14];

Other categories: AIDS-HIV; Chlamydia Infection; HIV; Viruses;

Abstract. Introduction. Lymphogranuloma venereum (LGV), an invasive form of Chlamydia trachomatis infection, has been reported among (mainly HIV-positive) men who have sex with men (MSM) since 2003. In the Netherlands, LGV testing recommendations changed from selective to universal testing in 2015....

More articles...

STD

Global Women's Health Diagnostics Market 2020 Impressively Grow in Future by Top Companies Analysis-BD, Siemens, Quest Diagnostics Incorporated., Holo External link

Source country openpr Friday, April 10, 2020 12:51:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [STD] Disease[2]; diseases[3]; Transmitted[1]; Sexually[1]; Diseases[1];

Other categories: Communicable disease; in vitro diagnostic devices; Immunodiagnostic;

The Global Women's Health Diagnostics Market study with 100+ market data Tables, Pie Chat, Graphs & Figures is now released by Data Bridge Market Research. The report presents a complete assessment of the Market covering future trends, current growth factors, attentive opinions, facts, and industry-validated market data forecast till 2026....

Why Bluetooth apps are bad at discovering new cases of COVID-19 External link

Source country theverge Friday, April 10, 2020 12:51:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [STD] infection[3]; disease[4]; Disease[1]; sexually transmitted infection[1]; sexually[1]; transmit[1]; transmitted[1];

Entities: Eric Newcomer[1]; Elizabeth Warren[1]; Choi Young[1]; Jon Porter[1]; Cory Booker[1]; James Temple[1]; Cecilia Kang[1]; Jay Carney[1]; Rube Goldberg[1]; Tom Frieden[1]; Nico Grant[1]; Eva Dou[1]; Bernie Sanders[1]; The Verge[5]; Derek Thompson[1]; Andy Greenberg[1]; Tom Warren[1]; Chris Welch[1]; Pete Buttigieg[1]; Ina Fried[1]; Jason Koebler[1];

Other categories: Gonorrhea; AIDS-HIV; Coronavirus Infection;

Quotes... Quotes in this article

Derek Thompson writes: “offers perhaps the most likely model for the West,”

Tom Frieden said: “You’re talking about something like a hundred-fold increase in public health capacity,” “A lot of it can be done by phone banking. But a lot of it involves going out there and knocking on doors”

Yesterday, we talked about the things that need to happen before we can begin to slowly re-open our cities: hospital bed supply catches up fully with demand; testing catches up fully with demand; we develop programs for quarantining new cases and informing their contacts that they may have been.......

More articles...

Syphilis

Luis Agüero Wagner ​Pandemias como armas de conquista External link

Source country diariosigloxxi Friday, April 10, 2020 5:41:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [Syphilis] sífilis[2];

Entities: Hernan Cortes[1];

Other categories: Respiratory Syndrome; Chagas disease; Trichinella; Gonorrhea; Glanders; Epidemic; Smallpox;

Las pandemias no solo fueron decisivas para impedir la reconstrucción del imperio romano de occidente, también ayudaron a construir el colosal imperio español Un paradigma situacional fue la conquista del imperio mexica o azteca por un puñado de arrojados españoles que siguieron en aquella aventura a Hernán Cortes....

Luis omen Wagner ​pandemias as weapons of conquest

Pandemics not only were critical to prevent the reconstruction of the roman empire of the west, also helped to build the colossal empire spanishl a situational paradigm was the conquest of the empire mexica or azteca by a handful of returned españoles that followed in the adventure to Hernan Cortes.

Sekswerker luidt alarmbel: 'Klanten blijven bellen voor een afspraak' External link

Source country knack Friday, April 10, 2020 5:19:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [Syphilis] syfilis[1];

Entities: Van Ranst[1]; Marc Van Ranst[2];

Other categories: Gonorrhea;

'Klanten blijven me vragen of ik beschikbaar ben om te daten alsof het coronavirus niet bestaat.' Hoewel sekswerker Eveline (36) gestopt is met adverteren, willen mannen tot haar grote verbazing nog steeds betalen voor seks. 'De mannen die ik nu afwijs, zoeken en vinden ergens een dame die hun noden bevredigt....

The alarm Sekswerker reads: 'customers continue to call for a convention, "

'Customers continue to ask me whether I am available to daten coronavirus as if it does not exist.' although sekswerker Eveline (36) has stopped advertising, want to its great surprise, men still pay for sex. "The men who reject me now, seeking and finding somewhere noblewomen which satisfy their needs.

More articles...

Trichomoniasis

Global Pelvic Inflammatory Disease Therapeutics Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 to 2025) External link

Source country globenewswire Wednesday, April 8, 2020 12:16:00 PM CEST | info [en] [other]

Trigger words: [Trichomoniasis] trichomoniasis[1];

Entities: Market Drivers[1];

Other categories: Trichomonosis; AIDS-HIV; STD; Rhinotracheitis; Communicable disease;

report has been added to ResearchAndMarkets.com's offering. The pelvic inflammatory disease therapeutics (PIDT) market studied was anticipated to grow with a CAGR of nearly 5.6% during the forecast period. The major factors attributing to the growth of the market are rise in urinary tract.......

Trichomonas Rapid Testing Market to Discern Magnified Growth During 2019-2029 External link

Source country jewishlifenews Tuesday, April 7, 2020 8:31:00 AM CEST | info [en] [other]

Trigger words: [Trichomoniasis] trichomonas infection[2];

Entities: Social Media[1];

Other categories: WHO; Medical Devices Adverse Effects;

Trichomonas Rapid Testing Market: Introduction. The latest market report by XploreMR on the global trichomonas rapid testing market evaluates opportunities and current market scenarios, and provides insights and updates about corresponding segments involved in the global trichomonas rapid testing market during the forecast period 2019-2029....

More articles...

Tools

Load latest edition

Friday, April 10, 2020

2:48:00 PM CEST

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
gl
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mn
ms
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface: