Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور External link

Source country elbalad Tuesday, September 17, 2019 11:42:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [ClavibacterMichiganensisSepedonicus-PHT] clavibacter[1];

Other categories: Toxic; Phytophthora infestans; Ralstonia solanacearum; Fusarium; Rhizoctonia;

تعتبر البطاطس من الأطعمة التي لا يستغني عنها أي منزل، وتقدم شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، بعض التحذيرات قبل شراء البطاطس، خصوصا أن كثيرا منها يصبح معرضا للإصابة بالأمراض البكتيرية التي تجعلها غير صالحة للاستخدام. وعرضت شيرين زكي 5 حالات تكون فيها البطاطس غير صالحة للاستخدام.......

Beware before purchasing it.. Bacteria, Fungi in potatoes make it unusable.. Photos

Potato of cuisine is indispensable any house, and Shirin Zaki, Chairman of the Committee on Food Safety veterinary syndicate, some warnings before the purchase of potatoes, especially that many of them become exposed to disease bacterial make it unusable. Shirin Zaki offered 5 situations where potatoes unusable....

Reguli NOI la importul de cartofi în R. Moldova: Ce trebuie să facă agenții economici External link

Source country ziarulnational Thursday, September 12, 2019 7:03:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [ClavibacterMichiganensisSepedonicus-PHT] Clavibacter[3];

Other categories:

După „criza cartofilor” din primăvara trecută, când acest produs a ajuns să coste pe piața din R. Moldova de câteva ori mai scump decât în mod obișnuit din cauza neadmiterii în republică a unor loturi infestatate, depistate la vamă, autoritățile anunță noi reguli de import al cartofilor....

New rules on potatoes in R. Moldova: what shall be economic operators

After „criza potatoes’ last spring, when the product arrived to cost in the market of R. Moldova several times more expensive than usual due non-admission in the republic of consignments infestatate detected at customs, announces new import rules of the potatoes.

More articles...

ErwiniaStewartii-PHT

There are no recent articles on this subject in the chosen language. If this page has been recently added to the NewsBrief then it may take a short time to display new stories.

More articles...

Liberibacter africanus, asiaticus and americanus

Pest-specific posters and leaflets External link

Source country eppo Wednesday, October 10, 2018 12:23:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [LiberibacterAfricanusAsiaticus-PHT] huanglongbing[1];

Other categories: Popillia japonica; Agrilus planipennis;

Communication kits - Templates for pest-specific posters and leaflets. The objective of this work was to provide NPPOs with templates that could be easily adapted to different types of pest-specific information campaigns (e.g. early warning, pest reporting, containment and eradication programmes)....

The East External link

Source country mcclatchydc Wednesday, October 10, 2018 4:16:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [LiberibacterAfricanusAsiaticus-PHT] citrus greening[1];

Entities: Mick Mulvaney[1]; Lindsey Graham[1]; Kevin Yoder[1]; Mel Watt[1]; Donald Trump[1]; Brett Kavanaugh[1];

Other categories:

S.C. Democrats put their party on notice Thursday: Find a replacement for U.S. Sen. Lindsey Graham in 2020 after the Republican defended President Trump’s pick for the U.S. Supreme Court, Brett Kavanaugh. Former Rep. Mel Watt, now a federal housing agency finance director, appeared before a House committee Thursday....

More articles...

Pseudomonas syringae pv. actinidiae

Bion<sup>®</sup> 50 WG in autunno contro il cancro batterico dell’actinidia External link

Source country agronotizie Tuesday, September 17, 2019 5:11:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [PseudomonasSyringaePvActinidiae-PHT] Pseudomonas syringae pv. actinidiae[1];

Other categories:

Le infezioni di Pseudomonas syringae pv. actinidiae possono manifestarsi già a fine inverno sotto forma di piccoli cancri localizzati in corrispondenza di lesioni corticali sul tronco e sui cordoni, da cui fuoriesce un essudato denso che da un iniziale colore biancastro vira in seguito al rosso ruggine....

Bion 'sup' ® '/sup' 50 WG in autumn against cancer mircobial of actinidia

Infections of Pseudomonas syringae pv actinidiae may occur as early as the end of winter in the form of small cancers in corrispondenza injuries on corticali torso and cordons, a heavy ooze emerges that iniziale almost since the rust turns red.

Microorganisms, Vol. 7, Pages 286: Efficiency of Phage φ6 for Biocontrol of Pseudomonas syringae pv. syringae: An in Vitro Preliminary Study External link

Source country mdpi Friday, August 23, 2019 10:41:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [PseudomonasSyringaePvActinidiae-PHT] Pseudomonas syringae pv. actinidiae[1];

Other categories: Heavy Metals; Environment;

Abstract Pseudomonas syringae is a plant-associated bacterial species that has been divided into more than 60 pathovars, with the Pseudomonas syringae pv. syringae being the main causative agent of diseases in a wide variety of fruit trees. The most common treatments for biocontrol of P. syringae pv....

More articles...

Ralstonia solanacearum

Africa’s first genome edited banana External link

Source country iapps2010 Friday, September 20, 2019 1:52:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [RalstoniaSolanacearum-PHT] bacterial wilt[1];

Other categories: Unauthorised GMOs (UGM); GMOs in food & feed 2; GMOs in Environment; Fusarium;

The new frontier for agricultural innovation is genome editing and IITA is already leading the way by using the technology to improve several crops. Principal Scientist and Deputy Director of IITA East Africa Hub, Dr Leena Tripathi revealed this during the Third Africa Biennial Biosciences.......

Sharp fall in price of ginger rhizomes put farmers in a fix External link

Source country thehindu Thursday, September 19, 2019 8:18:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [RalstoniaSolanacearum-PHT] bacterial wilt[1];

Other categories:

A sharp fall in price of ginger rhizomes in the market and various diseases affecting the crop owing to climatic vagaries are the major concern of farmers who have cultivated ginger in Wayanad, a major ginger-growing region in the country. Most of the ginger plantations, especially in the low-lying.......

More articles...

Xanthomonas oryzae pv. oryzae and pv. oryzicola

Biosynthesis of silver nanoparticles using endophytic bacteria and their role in inhibition of rice pathogenic bacteria and plant growth promotion External link

Source country royal-security-of-chemistray Tuesday, September 17, 2019 1:51:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [XanthomonasCampestrispvOryzae-PHT] Xanthomonas oryzae pv. oryzae[1];

Other categories: Bacillus; Bacteria;

The biosynthesis of silver nanoparticles (AgNPs) through the use of endophytic bacteria is a safe replacement for the chemical method. The study aimed to synthesize AgNPs using endophytic bacterium Bacillus siamensis strain C1, which was isolated from the medicinal plant Coriandrum sativum ....

Plants, Vol. 8, Pages 351: H2O2 Induces Association of RCA with the Thylakoid Membrane to Enhance Resistance of Oryza meyeriana to Xanthomonas oryzae External link

Source country mdpi Monday, September 16, 2019 5:50:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [XanthomonasCampestrispvOryzae-PHT] Xanthomonas oryzae pv. oryzae[2];

Other categories: Methyl; Tickeners;

Oryza meyeriana is a wild species of rice with high resistance to Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo), but the detailed resistance mechanism is unclear. Ribulose-1, 5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco) activase (RCA) is an important enzyme that regulates photosynthesis by activating Rubisco....

More articles...

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

Articles of Significant Interest in This Issue [Spotlight[[]></title> <link>http://jb.asm.org/cgi/content/short/201/20/e00523-19?rss=1</link> <descrip External link

Source country jb-asm Friday, September 20, 2019 5:51:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [XanthomonasCitriAurantifolii-PHT] citrus canker[1];

Other categories: Xanthomonas citri pv. citri;

ABSTRACT. Xanthomonas citri subsp. citri causes citrus canker disease worldwide in most commercial varieties of citrus. Its transmission occurs mainly by wind-driven rain. Once X. citri reaches a leaf, it can epiphytically survive by forming a biofilm, which enhances the persistence of the bacteria.......

Frank Cerabino: Any way you slice it, oranges are going to pot in Florida Posted at 5:51 PM External link

Source country palmbeachpost Wednesday, September 18, 2019 4:22:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [XanthomonasCitriAurantifolii-PHT] citrus canker[1];

Entities: Snoop Dogg[1]; Anita Bryant[1]; Frank Cerabino[2];

Other categories: Diaphorina citri; Xanthomonas citri pv. citri; Trioza erytreae;

Frank Cerabino’s column looks at a pilot program to turn an orange grove into a cannabis farm in Florida. This may be one of those watershed moments in Florida. I’m talking about a pilot project in Polk County that is taking a citrus grove that recently was producing Valencia oranges, and converting.......

More articles...

Xanthomonas citri pv. citri

Articles of Significant Interest in This Issue [Spotlight[[]></title> <link>http://jb.asm.org/cgi/content/short/201/20/e00523-19?rss=1</link> <descrip External link

Source country jb-asm Friday, September 20, 2019 5:51:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [XanthomonasCitriCitri-PHT] Xanthomonas citri[2]; Xanthomonas citri subsp. citri[1]; citrus canker[1];

Other categories: Xanthomonas citri pv. aurantifolii;

ABSTRACT. Xanthomonas citri subsp. citri causes citrus canker disease worldwide in most commercial varieties of citrus. Its transmission occurs mainly by wind-driven rain. Once X. citri reaches a leaf, it can epiphytically survive by forming a biofilm, which enhances the persistence of the bacteria.......

Frank Cerabino: Any way you slice it, oranges are going to pot in Florida Posted at 5:51 PM External link

Source country palmbeachpost Wednesday, September 18, 2019 4:22:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [XanthomonasCitriCitri-PHT] citrus canker[1];

Entities: Snoop Dogg[1]; Anita Bryant[1]; Frank Cerabino[2];

Other categories: Xanthomonas citri pv. aurantifolii; Diaphorina citri; Trioza erytreae;

Frank Cerabino’s column looks at a pilot program to turn an orange grove into a cannabis farm in Florida. This may be one of those watershed moments in Florida. I’m talking about a pilot project in Polk County that is taking a citrus grove that recently was producing Valencia oranges, and converting.......

More articles...

Xylella fastidiosa

Sabato 28 protesta a Venezia con i gilet arancioni External link

Source country mattinopadova Sunday, September 22, 2019 2:05:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [XylellaFastidiosa-PHT] gilet arancioni[1];

Other categories:

L’avevano promesso e si farà: la marcia su Venezia da parte dei comitati degli inquilini delle case Ater per chiedere l’abolizione della legge regionale 39/2017 è fissata per sabato 28 settembre. Non è escluso però che le mobilitazioni in laguna siano più d’una....

Saturday 28 protest in Venice with the waistcoats orange

L'avevano promised and will be: the March at the Venice of the committees of the tenants of the houses platensis to demand the abolition of regional law no 39/2017 is set for Saturday, 28 September. However, it is not excluded that the demonstrations in laguna is.

Prodi: «Avere una visione e marciare uniti. Solo così il Sud ce la farà» External link

Source country quotidianodipuglia Saturday, September 21, 2019 7:01:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [XylellaFastidiosa-PHT] xylella[2];

Entities: Giuseppe Conte[1]; Tonino Bello[1]; Romano Prodi[1];

Other categories:

Appuntamento quasi proibitivo: ore 14 di una calda domenica di fine estate. Se è un modo per testare la serietà del giornalista, oltre i tempi molli del Meridione, la prova è superata con dieci minuti d’anticipo. Deve essere l’orario ideale per parlare di Mezzogiorno con sufficiente distacco....

Prodi: 'have a vision and Marching usa. Only so the south ec the will’

Meeting almost prohibitive - a p. m. Sunday in late summer. If it aims to test the seriousness of the journalist and soft times of southern, proof is exceeded with ten minutes beforehand. Must be the ideal time to talk about midday with sufficiente posting.

More articles...

Tools

Load latest edition

Sunday, September 22, 2019

2:16:00 AM CEST

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mn
ms
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface: