ECDC

Σημαντική απόκλιση της Ελλάδας από το στόχο εμβολιαστικής κάλυψης της ΕΕ External link

Source country insuranceworld Friday, October 19, 2018 3:47:00 PM CEST | info [en] [other]

Trigger words: [ECDC] ECDC[1]; European Centre for Disease Prevention and Control[1];

Other categories: Immunization; vaccines;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός προλαμβάνει 37.000 θανάτους ετησίως. Η επιτροπή δημόσιας υγείας της Κομισιόν προτρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράσεις ώστε τα επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης να φθάσουν το 75% του πληθυσμού των ομάδων υψηλού κινδύνου....

Products are missing all-important allergen warnings External link

Source country thanetgazette Friday, October 19, 2018 2:57:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [ECDC] European Centre for Disease Prevention and Control[1];

Other categories: Salmonellosis; Influenza; Nutrition Allergens; Influenza; Salmonella; Food Contact Material; Bacteria; Viruses;

The National Trust is recalling a range of biscuits prepared and manufactured in a factory that also handles peanuts and tree nuts. The label does not state ‘may also contain peanuts or tree nuts’. The biscuits include White Chocolate and Rasberry and Oat and Apple Crumble, Cranberry and Orange.......

More articles...

ECHA

Asociaciones animalistas critican que la norma de caza permita disparar a 100 metros de casas External link

Source country laregion Sunday, September 23, 2018 8:04:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [ECHA] Agencia Europea de sustancias y mezclas químicas[1];

Other categories: Food Contact Material;

Las asociaciones animalistas Libera y Fundación Franz Webes han mostrado su preocupación por los recientes accidentes sufridos por cazadores en Galicia y han alertado que la actual normativa permite disparar en caminos no señalizados ni asfaltados y limita a 100 metros la distancia exigida a viviendas o zonas de juego infantiles....

Associations animalistas criticise the standard allows game-birds shoot 100 metres of houses

The associations animalistas liberates and foundation Franz Webes have expressed their concern at the recent accidents suffered by hunters in Galicia and have warned that the current legislation allows shooting in ways not marked or asphalted paper and paperboard and limited to 100 metres distance required to homes or areas of children.

Revelan las consecuencias más peligrosas de tatuarse External link

Source country rt-es Friday, September 14, 2018 2:15:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [ECHA] Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas[1];

Other categories: Toxic; Hepatitis C; Staphylococcus; Hepatitis virus; Bacteria; Viruses; Artificial Tissues Adverse Effects;

Investigadores rusos han revelado algunas de las dolencias más peligrosas que pueden ser provocadas por los tatuajes en la piel. Un estudio realizado por el Centro Científico y Práctico de Dermatovenereología y Cosmetología de Moscú asegura que esta práctica puede verse acompañada de complicaciones.......

Reveal the most dangerous consequences of tatuarse

Russian investigators have revealed some of the most dangerous diseases that can be caused by tattoos in the skin. A study carried out by the centre of scientific and practical Dermatovenereología and cosmetology of moscow ensures that this practice could be accompanied by complications....

More articles...

EFSA

antimicrobial resistance (76) External link

Source country ecdc Friday, October 19, 2018 2:08:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSA] European Food Safety Authority[1]; EFSA[1];

Other categories: ECDC; MRSA; Antimicrobial resist; European Centre for Disease Prevention and Control;

Thirteen patients with OXA-48-producing Klebsiella pneumoniae ST392 have been reported by Sweden and Norway between January and April 2018 - all returning travellers with prior hospital admission in Gran Canaria. Whole genome sequencing showed tight clustering between the bacterial isolates from the cases....

14:35 INGREDIENTS SHOW – filmul singurului eveniment B2B dedicat ingredientelor alimentare External link

Source country agerpres Friday, October 19, 2018 2:04:00 PM CEST | info [en] [other]

Trigger words: [EFSA] European Food Safety Authority[1]; EFSA[3];

Entities: Tamas Janos[1]; Corina Zugravu[1]; Cesare Varallo[2]; Vladimir Mănăstireanu[1]; Carol Davila[1]; Dorin Cojocaru[1];

Other categories:

În perioada 11 – 12 octombrie, a avut loc la Sibiu cea de-a doua ediţie a evenimentului B2B , INGREDIENTS SHOW, organizat de RO.aliment, cu suportul APRIL, ARC, ROMALIMENTA, ASMP, INCDBA – IBA București, ROMPAN și APAR. Timp de două zile, specialişti din industria alimentară românească au dezbătut.......

More articles...

European Medicines Agency

Agencia de la UE recomienda aprobar vacuna contra el dengue Source: AP External link

Source country wsoctv Friday, October 19, 2018 3:51:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EMA] Agencia Europea de Medicamentos[1];

Other categories: Medicinal Products; Dengue Fever; Vomiting;

LONDRES (AP) - Las autoridades farmacéuticas de la Unión Europea recomendaron aprobar la primera vacuna contra el dengue pese a inquietudes sobre el uso generalizado del fármaco y una demanda en las Filipinas según la cual tres personas murieron a consecuencia de la inyección....

EU agency recommends approve vaccine against dengue Source: gg

London (AP) - the pharmacEUtical authorities of the EUropean union recommended adopting the first vaccine against dengue despite concerns on the widespread use of the drug and a demand in the Philippines in which three people died as a result of the injection.

Mylan and Biocon Announce Positive CHMP Opinion for Ogivri®, Biosimilar Trastuzumab External link

Source country marketwatch Friday, October 19, 2018 3:50:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EMA] European Medicines Agency[1];

Other categories: GM Animals; AIDS-HIV;

and Biocon Ltd. (bse code:532523)(nse:BIOCON) today announced that the European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has issued a positive opinion recommending approval of Ogivri [®] , a biosimilar to Roche's Herceptin [®] (trastuzumab)....

More articles...

FAO

Il Fondo Verde per il Clima approva un progetto di 127 milioni di dollari per il “Corredor Seco” a El Salvador External link

Source country fao-it Friday, October 19, 2018 3:47:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [FAO] FAO[6];

Entities: Lina Pohl[1]; Enrique Alvarez[1]; Maria Helena Semedo[1]; Helena Semedo[1];

Other categories:

Quotes... Quotes in this article

Lina Pohl affermato: "È un progetto decisivo per aiutare il paese ad adattarsi ai cambiamenti climatici. L'iniziativa mira a creare un nuovo modo di fare agricoltura in El Salvador"

Maria Helena Semedo affermato: "Concentrandosi sui contadini di piccola scala - che sono spesso i primi ad essere colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici - questo progetto contribuirà non solo a costruire la resilienza, ma anche a creare delle situazioni di efficienza che aiuteranno le comunità a prosperare in un clima che cambia"

19 ottobre 2018, Santiago del Cile/Roma - Il Fondo Verde per il Clima ha approvato RECLIMA, il progetto da 127,7 milioni di dollari disegnato dalla FAO con lo scopo di migliorare la resilienza dei sistemi agricoli nel "Corredor Seco" a El Salvador. A beneficiarne saranno 225.000 persone, 20....

The green fund for the climate approves a project of 127 million dollars for the “Corredor Seco” in El Salvador

19 October 2018, Santiago de chile/rome - the green climate fund approved RECLIMA, the project by 127,7 million dollars that was created by FAO with A view to increasing the resilience of the agricultural systems "Corredor Seco 'in El Salvador. Which will help 225,000,20.

FAO chief calls for public policy to step up in addressing malnutrition External link

Source country nutraingredients Friday, October 19, 2018 3:44:00 PM CEST | info [other]

Graziano da Silva meeting with members of the Civil Society Mechanism.©Guilio Napolitano Food and Agriculture Organisation’s director-general José Graziano da Silva has called for legal and institutional frameworks to take the lead in addressing dietary gaps that characterise malnutrition....

More articles...

INVS

Aude: après une inondation, voici comment se manifestent les séquelles psychologiques External link

Source country huffingtonpost-fr-fr Wednesday, October 17, 2018 5:48:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [INVS] Institut de veille sanitaire[1];

Entities: Kristina Barrois[1];

Other categories: Medicinal Products;

PSYCHOLOGIE - 14 morts, une personne portée disparue et plus de 70 communes touchées. Les inondations dans l'Aude ont fait des ravages. Ce mercredi 17 octobre, la décrue se poursuit sur la plaine de l'Aude mais la vigilance reste d'actualité. Au-delà des dégâts matériels subis par ceux qui ont vécu.......

Aude: after a flood, this is how occur the psychological after-effects

Psychology - 14 dead, one missing and more than 70 municipalities affected. The floods in the Aude were wreaking havoc. This Wednesday, 17 October, the decline continues on the lowland Aude but altertness remains topical. Beyond the material damage suffered by those who have lived.

L'autre mystère des bébés sans bras de l'Ain External link

Source country lexpress Monday, October 15, 2018 2:22:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Tout commence en 2010, avec le signalement d'un médecin généraliste de l'Ain : parmi sa clientèle, deux mamans ont donné naissance à des nourrissons privés d'une partie de leurs bras. Et un troisième cas a été repéré à proximité. L'antenne régionale de l'institut de veille sanitaire saisit aussitôt le Remera....

Another mystery babies without arm of pianc

Everything begins in 2010, with the alert of a general practitioner of Ain: among its customers, two mothers gave birth to babies deprived of a part of their arms. And a third case has been sighted near. The regional offices of the institute of health monitoring immediately seizes the Remera.

More articles...

OIE

Codex featured at the World Dairy Summit External link

Source country fao-en Friday, October 19, 2018 3:42:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [OIE] World Organisation for Animal Health[1];

Entities: Tom Heilandt[1];

Other categories: Food; Aves;

Quotes... Quotes in this article

Tom Heilandt said: “Food is more than just eating, but comfort,”

Tom Heilandt, Codex Secretary, and Professor Yong Ho Park, Chairperson of the Codex Task Force on Antimicrobial Resistance, highlighted Codex food standards as panellists in two different sessions of the 2018 International Dairy Federation (IDF) World Dairy Summit in Daejeon, Korea, this week....

Mad cow disease may have come from 'contaminated food' on Scottish farm External link

Source country dailymail Thursday, October 18, 2018 5:04:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [OIE] World Organisation for Animal Health[1];

Entities: Andrew McCornick[1]; Fergus Ewing[1];

Other categories: Food; TSE; Prions;

'It is described as "classical BSE", like the vast majority of cases we have seen in the UK. This form of BSE is acquired by cattle from BSE-contaminated food. 'At this stage, we need to know if it was a very old animal, infected long ago; or if it is younger and there is still an active source of.......

More articles...

OPCW

Kneissl drängt auf umfassende Aufklärung im Fall Kashoggi External link

Source country ots Friday, October 19, 2018 3:31:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Aussprache über aktuelle Themen im Außenpolitischen Ausschuss. Wien (PK) Auf der Agenda des Außenpolitischen Ausschusses stand auch eine Aussprache zu aktuellen Fragen, wobei Ministerin Karin Kneissl u.a. zum Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Kashoggi und des in der Türkei inhaftierten Österreichers Max Zirngast Stellung nahm....

Kneissl is pressing for comprehensive information in the case kashoggi

Debate on topical issues in the committee on foreign affairs. Vienna (PK) on the Agenda of the foreign affairs committee was also a debate on current issues, with minister Karin Kneissl u. a., on the case of the missing saudi journalist Jamal Kashoggi and in turkey imprisoned austria's Max Zirngast commented.

Szef szwajcarskiego wywiadu ostrzega: Aktywność szpiegowska Rosji jest znacząca i rośnie External link

Source country forsal Friday, October 19, 2018 2:49:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [OPCW] OPCW[1];

Entities: Philippe Gaudin[1]; Jean-Philippe Gaudin[1];

Other categories:

Quotes... Quotes in this article

Jean-Philippe Gaudin powiedział: "Te ataki wyrządzają naszemu krajowi wielkie szkody. Nie tylko przedsiębiorstwom, pojedynczym ludziom i administracjom, lecz także pozycji Szwajcarii na świecie jako miejsca konferencji międzynarodowych i siedziby wielu organizacji"

Rosyjska aktywność szpiegowska w Szwajcarii jest znacząca i rośnie - uważa szef szwajcarskiej agencji wywiadowczej Jean-Philippe Gaudin po ujawnieniu dwóch spraw dotyczących rzekomych rosyjskich agentów podejrzanych o próby dokonania cyberataków w Szwajcarii....

The head of the swiss intelligence warns: activity szpiegowska russia is a significant and is growing

Russian activity szpiegowska in Switzerland is significant and growing, according to the head of the swiss intelligence agency Jean-Philippe Gaudin said after disclosure two cases of alleged russian agents suspected of attempted dokonania cyberataków in Switzerland.

More articles...

WHO

Michigan-Michigan State: Spartans, Wolverines showing respect before big matchup 45 Mins Michigan State coach Mark Dantonio began his news conference External link

Source country clickondetroit Friday, October 19, 2018 3:50:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [WHO] WHO[1];

Entities: Mike Hart[1]; Shea Patterson[1]; Brady Hoke[1]; Pat Narduzzi[1]; Brian Lewerke[1]; William Gholston[1]; Mark Dantonio[2]; Jim Harbaugh[1];

Other categories:

Quotes... Quotes in this article

Mark Dantonio said: “The three games that we’ve had, ’15, ’16, ’17, I think they have played with great sportsmanship on the field, I really do,” “Everybody’s playing hard and I think that’s good for college football. Well-coached football teams and respect respect what they have done”

EAST LANSING, Mich. - Michigan State coach Mark Dantonio began his news conference this week by talking about how well Michigan is playing, and how the No. 6 Wolverines certainly deserve a lofty ranking. He later pointed out that recent matchups between the Spartans and Wolverines have been played in good spirit....

Syrian Arab Republic: Syria: EWARS Weekly Bulletin, Week No. 39: 23 - 29 September 2018 External link

Source country humanitariannews Friday, October 19, 2018 3:45:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [WHO] World Health Organization[1];

Other categories: Hepatitis A; Measles;

We were at #COP22, reporting from the Global Landscapes Forum. Follow #ThinkLandscape on Twitter and check out our updates Syrian Arab Republic: Syria: EWARS Weekly Bulletin, Week No. 39: 23 - 29 September 2018. Source: Government of the Syrian Arab Republic, World Health Organization Country:.......

More articles...

Tools

Load latest edition

Saturday, October 20, 2018

5:42:00 PM CEST

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mn
ms
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface: