Acremonium

Δυνητικός κίνδυνος για τα αβοκάντο External link

Source country haniotika-nea Thursday, September 6, 2018 12:12:00 PM CEST | info [en] [other]

Τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Αμερικής καθώς και στο Ισραήλ έχουν αναφερθεί προσβολές δένδρων αβοκάντο, που συνήθως είναι ηλικίας άνω των 35 χρόνων, από συμπλέγματα εντόμων και μυκήτων. Στις περιπτώσεις αυτές διάφορα σκαθάρια, γνωστά με το γενικό όνομα Αμβροσία (Ambrosia) (Coleoptera;.......

Microorganisms, Vol. 6, Pages 88: The Protean Acremonium. A. sclerotigenum/egyptiacum: Revision, Food Contaminant, and Human Disease External link

Source country mdpi Thursday, August 16, 2018 11:23:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAAcremonium] (Acremonium)Acremonium[7];

Other categories: Communicable disease; Food; Pharmaceuticals; Multiple Species; Fungi;

Abstract Acremonium is known to be regularly isolated from food and also to be a cause of human disease. Herein, we resolve some sources of confusion that have strongly hampered the accurate interpretation of these and other isolations. The recently designated type species of the genus Acremonium A....

More articles...

Alternaria

Horse Barn Air Quality: Pathogens Prevalent in Box Stalls External link

Source country thehorse Friday, October 12, 2018 3:05:00 PM CEST | info [other]

In recent years horsemanship scientists have confirmed that stalls can present significant equine welfare challenges by restricting movement and social interactions. But that’s not all. Study results revealed that they—especially closed box stalls—have much higher concentrations of potentially.......

ლაბორატორიული კვლევით გაირკვა, რომ ხეების ხმობის მიზეზი სოკოვანი დაავადებები არ არის External link

Source country sknews Friday, October 12, 2018 1:34:00 PM CEST | info [en] [other]

Trigger words: [EFSAAlternaria] (Alternaria)ALTERNARIA[1];

Other categories:

12.10.2018 სამცხე–ჯავახეთში წიწვოვანი ხეების ხმობის მიზეზებს ეროვნული სატყეო სააგენტო ივნისიდან იკვლევს. დღეს, 12 ოქტომბერს ლაბორატორიულად დადგინდა, რომ ხეებს სოკოვანი დაავადებები არ ახმობს. „ლაბორატორიულმა კვლევამ გვაჩვენა, რომ პათოგენური სოკო სამცხე–ჯავახეთში ხის ხმობის მიზეზი არაა,“ – გვითხრა.......

More articles...

Aspergillus

JoF, Vol. 4, Pages 117: Nebulised N-Acetylcysteine for Unresponsive Bronchial Obstruction in Allergic Brochopulmonary Aspergillosis: A Case Series and External link

Source country mdpi Monday, October 15, 2018 10:12:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAAspergillus] (Aspergillus)Aspergillus[1];

Other categories: Nutrition Allergens; Fungi;

Abstract Many chronic lung diseases are characterized by the hypersecretion of mucus. In these conditions, the administration of mucoactive agents is often indicated as adjuvant therapy. N -acetylcysteine (NAC) is a typical example of a mucolytic agent....

Popularna przekąska wycofana z rynku. Sprawdź, o którą chodzi External link

Source country fakt Saturday, October 13, 2018 12:59:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSAAspergillus] (Aspergillus)Aspergillus[1];

Other categories: Fungi;

– Good Food solone wafle kukurydziane 105 g, EAN 5900125001836, termin ważności: 2019-09-06, – Good Food solone wafle kukurydziane 105 g, EAN 5900125001836, termin ważności: 2019-08-07, – Good Food wafle kukurydziane z ziołami prowansalskimi 105 g, EAN 5900125004752, termin ważności: 2019-09-07....

Popular snack withdrawn from the market. Sprawdź, which it comes

– Good Food salted wafers corn 105 g, EAN 5900125001836, expiry date: 2019 - 09 - 06, Good Food salted wafers corn 105 g, EAN 5900125001836, expiry date: 2019 - 08 - 07 – Good Food in corn with herbs prowansalskimi 105 g, EAN 5900125004752, expiry date: 2019 - 09 - 07.

More articles...

Candida

Applied Sciences, Vol. 8, Pages 1922: Green Synthesis of Iron Nanoparticles by Acacia nilotica Pods Extract and Its Catalytic, Adsorption, and Antibac External link

Source country mdpi Monday, October 15, 2018 12:16:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSACandida] (Candida)Candida[1];

Other categories: Methyl;

Abstract Iron nanoparticles (FeNP) were synthesized using Acacia nilotica seedless pods extract. The synthesized FeNP were characterized by Fourier transform infrared (FTIR), UV/Vis spectroscopy, dynamic light scattering (DLS), electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), energy.......

Ricostituito il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare External link

Source country anmvioggi Monday, October 15, 2018 11:15:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

.Gli esperti di nomina ministeriale sono stati scelti tra più di 300 curricula. Con decreto del Ministro della Salute è stato ricostituito il Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), l'organo tecnico-consultivo del Ministero della Salute creato nel 2005....

Reconstituted the national committee for food safety

. experts appointed ministériel were chosen from more than 300 resumés. By decree of the minister of health was reconstituted the national committee for food security (CNSA), the department of the ministry of health created tecnico-consultivo in 2005.

More articles...

Chaetomium

The Screening and Identification of the Biological Control Fungi Chaetomium spp. against Wheat Common Root Rot External link

Source country oxforduniversitypress-femsle Thursday, October 4, 2018 8:14:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAChaetomium] (Chaetomium)Chaetomium[3];

Other categories:

Abstract Bipolaris sorokiniana is a soil-borne fungal pathogen, causing common root rot in wheat, and is difficult to control through chemical and agricultural means. Chaetomium spp. have been documented as potential biological control agents for plant diseases....

IJMS, Vol. 19, Pages 2452: Expression, Functional Characterization, and Preliminary Crystallization of the Cochaperone Prefoldin from the Thermophilic External link

Source country mdpi Sunday, August 19, 2018 11:56:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAChaetomium] (Chaetomium)Chaetomium[2];

Other categories: Fungi;

Abstract Prefoldin is a hexameric molecular chaperone found in the cytosol of archaea and eukaryotes. Its hexameric complex is built from two related classes of subunits, and has the appearance of a jellyfish: Its body consists of a double -barrel assembly with six long tentacle-like coiled coils protruding from it....

More articles...

Claviceps

LSD FAQ - Frågor och svar External link

Source country flashback Wednesday, October 3, 2018 4:30:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSAClaviceps] (Claviceps)Claviceps[1];

Entities: Albert Hoffman[2];

Other categories: Fungi;

Namn : Acid, lucy (en. slang), syra (sv. slang) LSD, LSD-25 eller lysergsyredietylamid, C20H25N3O, är ett psykedeliskt preparat klassat som narkotika. Ett vanligt svenskt slanguttryck är syra, från den amerikanska engelskans acid. Förkortningen Förkortningen LSD kommer från tyskans namn på molekylen.......

Lsd FAQ - questions and answers

Name: Acid, lucy (a. hose), Acid (sv. hose) 1sd, LSD - 25 or lysergsyredietylamid, C20H25N3O, is a psykedeliskt preparations classified as drugs. An ordinary swedish hose expressions are Acid, from the us in english Acid. The abbreviation the abbreviation 1sd come from tyskans name of the molecule....

Mykotoxiny v obilovinách a jejich dopad na kvalitu potravin a krmiv External link

Source country agromanual Monday, September 10, 2018 5:11:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSAClaviceps] (Claviceps)Claviceps[1];

Other categories: Fusarium;

Významné mykotoxiny v obilovinách a legislativa. Ze zdravotního hlediska je v obilovinách za nejvýznamnější považováno v současnosti 5 mykotoxinů nebo jejich skupin, a to aflatoxiny, ochratoxin A, fumonisiny, deoxynivalenol a zearalenon. Všechny tyto mykotoxiny mají v Evropě stanoveny legislativní.......

Mycotoxin in cereals and their impact on the quality of food and feed

Significant mycotoxins in and on cereals and legislation. From the point of view of health is in and on cereals for the most important povaováno currently 5 mycotoxins or their groups, and that aflatoxins, ochratoxin A, fumonisin, deoxynivalenol, zearalenone. All of these mycotoxins in europe established legislative..............

More articles...

Debaryomyces

Identification and characterization of a new antifungal peptide in fermented milk product containing bioprotective Lactobacillus cultures External link

Source country oxforduniversitypress-femsyr Thursday, August 23, 2018 1:37:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSADebaryomyces] (Debaryomyces)Debaryomyces[1];

Other categories: Food; Lactobacillus; Probiotic; Proteolytic; Bacteria; Fungi;

Abstract Mould and yeast contamination constitutes a major problem in food commodities, including dairy products, hence new natural preventive measures are in high demand. The aim of the current study is to identify and characterize novel antifungal peptides produced by lactic acid bacteria (LAB) in sour cream....

Pathogenicity of Zygosaccharomyces bailii and Other Yeast Species to Mexican Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) and Mass Rearing Implications External link

Source country oxforduniversitypress-jee Wednesday, July 25, 2018 10:16:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSADebaryomyces] (Debaryomyces)Debaryomyces[1];

Other categories: Anastrepha ludens; Tephritidae; Multiple Species; Candida; Hanseniaspora; Pichia; Fungi;

Abstract Yeasts from all immature life stages of Mexican fruit fly Anastrepha ludens (Loew) (Diptera: Tephritidae) from diet, insectary air, and rearing materials were isolated, identified and evaluated for pathogenicity. Fifteen species of yeasts with one to genus level were identified from 72 yeast cultures obtained....

More articles...

Fusarium

World’s most popular banana faces extinction. Can gene editing save it? External link

Source country geneticliteracyproject Monday, October 15, 2018 1:20:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAFusarium] (Fusarium)Fusarium[1];

Other categories: Unknown Disease; Pesticides; Fungi;

Suring the summer of 1989, Randy Ploetz was in his laboratory just south of Miami, when he received a package from Taiwan. Ploetz, who had earned his doctorate in plant pathology five years earlier, was collecting banana diseases and regularly received mysterious packages containing pathogens pulled out of the soil from far-flung plantations …....

Study indicates low availability of seed treatment products in Brazil External link

Source country agropages Monday, October 15, 2018 10:07:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAFusarium] (Fusarium)fusarium[1];

Other categories: Multiple Species; Fungi;

By Leonardo Gottems, reporter for AgroPages. Despite accounting for more than 2,000 registered formulated products (FP), Brazil has a low availability of seed treatment (ST) products for some crops and unwanted biological targets. This is the conclusion of a study released by Abrasem, the Brazilian Seeds and Seedlings Association....

More articles...

Hanseniaspora

MICROBIOLOGY OF HIGH-SUGAR MUST FERMENTATION BY NOVEL YEASTS FROM THE CHIHUAHUAN DESERT External link

Source country oxforduniversitypress-femsyr Monday, September 10, 2018 4:33:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAHanseniaspora] (Hanseniaspora)Hanseniaspora[3];

Other categories: Volatile Organic Compounds emissions (VOCs); Candida; Fungi;

Abstract This work reports important results of aromatic profiles produced by native yeasts isolated from desert-grown wine grapes from the south of Chihuahua, México. These grapes stand very high temperatures during the ripening season, developing high sugar concentration and high pH....

Fermentation, Vol. 4, Pages 76: Oenological Impact of the Hanseniaspora/Kloeckera Yeast Genus on Wines—A Review External link

Source country mdpi Monday, September 10, 2018 12:15:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAHanseniaspora] (Hanseniaspora)Hanseniaspora[4];

Other categories: Saccharomyces; Colours; Fungi;

Abstract Apiculate yeasts of the genus Hanseniaspora Kloeckera are the main species present on mature grapes and play a significant role at the beginning of fermentation, producing enzymes and aroma compounds that expand the diversity of wine color and flavor....

More articles...

Klyveromyces

The Kluyveromyces lactis killer toxin is a transfer RNA endonuclease External link

Source country avhandlingar Friday, September 28, 2018 11:26:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAKlyveromyces] (Klyveromyces)Kluyveromyces[2]; (EFSANoneList)show[1];

Other categories: Escherichia coli Infection;

Sammanfattning: Killer strains of the yeast Kluyveromyces lactis secrete a heterotrimeric protein toxin (zymocin) to inhibit the growth of sensitive yeasts. The cytotoxicity of zymocin resides in the ? subunit (?-toxin), however the mechanism of cytotoxicity caused by ?-toxin was previously unknown....

Gene-editing technology makes scents in yeasts External link

Source country irishtimes Thursday, May 24, 2018 2:08:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAKlyveromyces] (Klyveromyces)Kluyveromyces[1]; (EFSANoneList)music[1]; road[1];

Other categories:

You are interested in yeast, what are you looking to do with it? Yeasts are fascinating organisms. Besides using them for baking or making wine or beer, we can use them to produce chemicals in a more sustainable way. In our group we are particularly interested in manipulating the yeast genome to produce flavour and aroma compounds....

More articles...

Penicillium

Moringa Bitkisi’nin 27 Faydası! Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri Nelerdir? External link

Source country havadiskibris Friday, October 12, 2018 3:21:00 PM CEST | info [en] [other]

Moringa Bitkisi’nin sağlığa olan faydaları arasında mide rahatsızlıkları, alerji ve ödemden kurtulma sayılabilir. Moringa Bitkisi’nin antioksidan gücü, karaciğer koruması, diyabet, göz koruması, kardiyovasküler sağlık, kemik sağlığı, üroliatiyaz, yara iyileşmesi, sağlıklı saç ve ciltte yardımcı olur....

Horse Barn Air Quality: Pathogens Prevalent in Box Stalls External link

Source country thehorse Friday, October 12, 2018 3:05:00 PM CEST | info [other]

In recent years horsemanship scientists have confirmed that stalls can present significant equine welfare challenges by restricting movement and social interactions. But that’s not all. Study results revealed that they—especially closed box stalls—have much higher concentrations of potentially.......

More articles...

Phomopsis

Hot, humid weather leads to soybean damage External link

Source country messenger-inquirer Monday, October 15, 2018 7:45:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAPhomopsis] (Phomopsis)phomopsis[3];

Other categories: Food Contact Material; Fungi;

Until recently, hot humid weather gripped the soybean production regions of Kentucky causing enough damage in some fields to reduce grain quality to the point of price reduction. In addition, the University of Kentucky plant disease diagnostic lab has received plant samples from Daviess and.......

Molecules, Vol. 23, Pages 2604: Synthesis, Characterization, and Antifungal Activity of Pyridine-Based Triple Quaternized Chitosan Derivatives External link

Source country mdpi Thursday, October 11, 2018 10:18:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAPhomopsis] (Phomopsis)Phomopsis[1];

Other categories: Methyl; Dimethyl ethyl; Fusarium;

Abstract In this study, a series of triple quaternized chitosan derivatives, including 6- O -[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl]-2- N -(1-pyridylmethyl-2-ylmethyl)- N N -dimethyl chitosan chloride ( 7 ), 6- O -[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl]-2- N -(1-pyridylmethyl-3-yl- methyl)- N N.......

More articles...

Pichia

Transcriptome Analyses of the Nematode-trapping Fungus Monacrosporium haptotylum External link

Source country avhandlingar Tuesday, October 9, 2018 5:09:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAPichia] (Pichia)Hansenula[1];

Other categories: Fungi;

Sammanfattning: Nematode-trapping fungi are soil living organisms with the ability to infect and kill nematodes. These fungi have developed specialized infection structures, traps for the capture of nematodes. To be able to identify genes in nematode-trapping fungi that are involved in the infection of nematodes cDNA microarrays were constructed....

Engineering of the upper hinge region of human IgG1 Fc enhances the binding affinity to FcγIIIa (CD16a) receptor isoform External link

Source country oxforduniversitypress-peds Tuesday, October 9, 2018 10:26:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSAPichia] (Pichia)Pichia[1];

Other categories:

Abstract The interaction between antibodies and Immune cells surface FcγRIIIa (CD16a) receptor triggers a variety of immune responses including antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, antibody neutralization, phagocytosis, inflammation and tissue injury....

More articles...

Rhizoctonia

Lanzan un biofertilizante con acción antifúngica para el cultivo de soja External link

Source country clarin Sunday, October 14, 2018 5:37:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSARhizoctonia] (Rhizoctonia)Rhizoctonia[1];

Entities: Walter Vargas[1];

Other categories: Fusarium; Fungi;

Quotes... Quotes in this article

Walter Vargas aseguró: “Estamos trabajando para poder alcanzar también a la roya”

Esta semana YPF directo lanzó una nueva tecnología en fertilización para la soja. Se trata del biofertilizante con acción antifúngica “Y-Terra”, siendo el primer producto 100% biológico que lanza la empresa. “Es una alegría y un orgullo porque nosotros no queremos ser solo vendedores de commodities.......

Throw a biofertilizante with antifúngica action for the cultivation of soya

This week direct YPF launched a new technology in fertilisation for soya. It is the biofertilizante with action antifúngica “and - Terra”, being the first product 100% biológico launched by the company. “It is a joy and a pride because we do not want to be only sellers of commodities....

Ervaring vereist in teelt voederbieten External link

Source country boerderij Wednesday, October 10, 2018 1:58:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSARhizoctonia] (Rhizoctonia)rhizoctonia[1];

Other categories: Fungi;

Voederbieten leveren een goede opbrengst en voederwaarde. En het product levert een smakelijke toevoeging aan het rantsoen van de koeien. Maar de teelt is niet zo eenvoudig. Voor de meeste veehouders zelfs te gecompliceerd om het zelf uit te voeren. Dat blijkt uit de inleiding die zijn gegeven.......

Experience required in cultivation-free fodder beet

Fodder beet delivered a good yield and voederwaarde. And the product poses a tasty additions to the ration of the cows. But the cultivation is not so simple. For most farmers even self-settlement too complicated to implement. This is clear from the opening that are being given....

More articles...

Rhizopus

Moringa Bitkisi’nin 27 Faydası! Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri Nelerdir? External link

Source country havadiskibris Friday, October 12, 2018 3:21:00 PM CEST | info [en] [other]

Moringa Bitkisi’nin sağlığa olan faydaları arasında mide rahatsızlıkları, alerji ve ödemden kurtulma sayılabilir. Moringa Bitkisi’nin antioksidan gücü, karaciğer koruması, diyabet, göz koruması, kardiyovasküler sağlık, kemik sağlığı, üroliatiyaz, yara iyileşmesi, sağlıklı saç ve ciltte yardımcı olur....

Horse Barn Air Quality: Pathogens Prevalent in Box Stalls External link

Source country thehorse Friday, October 12, 2018 3:05:00 PM CEST | info [other]

In recent years horsemanship scientists have confirmed that stalls can present significant equine welfare challenges by restricting movement and social interactions. But that’s not all. Study results revealed that they—especially closed box stalls—have much higher concentrations of potentially.......

More articles...

Saccharomyces

Astaxanthin enhances the longevity of Saccharomyces cerevisiae by decreasing oxidative stress and apoptosis External link

Source country oxforduniversitypress-femsyr Friday, October 12, 2018 5:41:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSASaccharomyces] (Saccharomyces)Saccharomyces[2];

Other categories: Hydrogen; Antioxidants; Fungi;

Abstract The budding yeast, Saccharomyces cerevisiae , is an efficient model for studying oxidative stress, programmed cell death, and aging. The present study was carried out to investigate antioxidant, the anti-apoptotic and antiaging activity of a natural compound, astaxanthin, in S. cerevisiae model....

Molecules, Vol. 23, Pages 2622: Monitoring Protein Dynamics in Protein O-Mannosyltransferase Mutants In Vivo by Tandem Fluorescent Protein Timers External link

Source country mdpi Friday, October 12, 2018 1:41:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSASaccharomyces] (Saccharomyces)Saccharomyces[1];

Other categories:

Abstract For proteins entering the secretory pathway, a major factor contributing to maturation and homeostasis is glycosylation. One relevant type of protein glycosylation is O -mannosylation, which is essential and evolutionarily-conserved in fungi, animals, and humans....

More articles...

Schizosaccharomyces

Kombucha scoby från GRUNDEN. Hur? External link

Source country flashback Wednesday, October 10, 2018 12:54:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSASchizosaccharomyces] (Schizosaccharomyces)Schizosaccharomyces[1];

Other categories: Saccharomyces; Fungi;

Överallt, i alla videos och hemsidor på Hela internet startar de sin Kombucha-kultur från en flaska Kombucha. Jag vill starta min Kombucha från absoluta grunden utan Kombucha-starter på flaska. Precis som med surdeg där man enbart blandar vatten och mjöl....

Kombucha scoby from basis. How?

Everywhere, in all videos and web sites on the internet the capital-needy Kombucha its Kombucha-kultur from a bottle. I would like to start my Kombucha Kombucha-starter from absolute basis but on the bottle. Just as with leaven which only mixes water and flour.

Histone deacetylases and their co-regulators in schizosaccharomyces pombe External link

Source country avhandlingar Monday, October 8, 2018 5:40:00 AM CEST | info [other]

Trigger words: [EFSASchizosaccharomyces] (Schizosaccharomyces)schizosaccharomyces[1]; Schizosaccharomyces[1];

Other categories:

Sammanfattning: The DNA in every eukaryotic cell is wrapped around eight core histones to form the nucleosome. Therefore all events that involve DNA must also involve chromatin and nucleosomes. By regulating chromatin structure the cell can regulate the reactivity of the DNA....

More articles...

Xanthophyllomyces

Atenúa los niveles de radiación ultravioleta que pueden ser dañinos para las plantas. External link

Source country puntobiz Thursday, October 11, 2018 10:01:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSAXanthophyllomyces] (Xanthophyllomyces)xantófilas[5];

Entities: Maria Lorena[1]; Jose Rodriguez[1]; Manuel Rodriguez[1];

Other categories: Antioxidants; Food Contact Material; Fungi;

La luz solar es necesaria para la realización de la fotosíntesis como proceso vital de las plantas, sin embargo, cuando radiación UV es muy alta es peligroso para ellas. Un grupo de trabajo del Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI, CONICET-UNR), dirigido por la investigadora.......

Mitigates levels of uv-radiation that may be harmful to plants.

Sunlight is necessary for the realisation of photosynthesis as vital process of plants, however, when UV radiation is very high, it is dangerous for them. A working group of the Centro de Estudios Fotosintéticos and biochemical (CEFOBI, CONICET - UNR), led by investigating the....

Germania: oro d’autunno al quartier generale dell’European Southern Observatory External link

Source country meteoweb Monday, October 1, 2018 9:47:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [EFSAXanthophyllomyces] (Xanthophyllomyces)xantofille[1];

Other categories: Fungi;

L’ autunno Filomena Fotia è arrivato e i colori del temperato emisfero settentrionale stanno lentamente cambiando. Questa foto, scattata dall’ , mostra i due edifici principali del quartier generale dell’ESO a Garching, in Germania, circondati dalle meravigliose tonalità dorate che annunciano l’inizio della stagione....

Germany: gold of autumn to the headquarters of the European Southern Observatory

The autumn Filomena Fotia arrived and the colors of temperate northern hemisphere are slowly changing. The photos, taken from Two buildings, shows the main headquarters of the ESO in Garching, Germany, surrounded by wonderful golden tones, announcing the start of the season.

More articles...

Tools

Load latest edition

Monday, October 15, 2018

2:47:00 PM CEST

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mn
ms
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface: