Latest News About - Denmark Official Sources

 
Show/hide duplicate news articles.
Filter by countryfromabout
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Friday, September 22, 2017

6:33:00 AM CEST

Subscribe
RSS | MAP

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Quotes... Extracted quotes

Thyra Frank siger: ”Det er uundværligt for mig som minister at komme ud og se, hvordan kommuner og institutioner griber ældreplejen an. Ældreplejen er bedre end det billede, vi nogen gange får tegnet i pressen. Jeg har snart besøgt halvdelen af de danske kommuner, og jeg møder utroligt meget personale og ledere, der hver dag yder en meget engageret pleje og omsorg” External link

sum Thursday, September 21, 2017 11:20:00 AM CEST

Thyra Frank siger: ”Det skal være nemmere at få et overblik over, hvad det er de forskellige plejehjem tilbyder. Laver de fx maden selv på plejehjemmet hver dag, eller er der mad ude fra - fra et storkøkken? Kan man få sit husdyr med og hvilken type aktiviteter og værdier lægges der vægt på? En plejehjemsportal kan skabe det overblik” External link

sum Thursday, September 21, 2017 11:20:00 AM CEST

Søren Brostrøm siger: ”Vi kan se, at der er social ulighed i, hvem der er inaktive i fritiden, og det kan have betydning for, om man kommer til at opleve smerter og ubehag. Derfor er der behov for at have fokus på, at fysisk aktivitet og træning er vigtigt for alle, og især for borgere, som bruger deres krop meget i dagligdagen. Ellers er der risiko for, at man kan udvikle skader. Den gode nyhed er, at det er muligt at forebygge en stor del af muskel-skelet lidelserne” External link

sst Wednesday, September 20, 2017 12:47:00 PM CEST

Søren Brostrøm siger: ”Vidensråd for Forebyggelse har peget på, at træningsindsatser, der finder sted på arbejdspladsen, har rigtig god effekt, og derfor er det et af de spor, som vi mener, at arbejdspladser bør arbejde videre med. Den enkelte kan selvfølgelig godt gøre noget, men det er vigtigt at påpege, at ledere på arbejdspladserne har en stor opgave i at sikre, at der kan tages initiativer, som medarbejderne kan benytte sig af” External link

sst Wednesday, September 20, 2017 12:47:00 PM CEST

Mads Lind siger: ”Det er en stor ting at få sådan en konference til landet, og det er et utroligt vigtigt emne at sætte fokus på. Vi er blevet valgt til at holde konferencen, fordi vi har et stort fokus på området herhjemme, og det skal vi være stolte af,” External link

sst Wednesday, September 20, 2017 9:46:00 AM CEST

Mads Lind siger: ”Konferencen henvender sig til både forskere, praktikere, brugere og pårørende. På den måde er alle niveauer repræsenteret. Det skaber en unik, varm og meget ligeværdig atmosfære, og et godt miljø for videndeling,” External link

sst Wednesday, September 20, 2017 9:46:00 AM CEST

Mads Lind siger: ”Vi har jo vidt forskellige forudsætninger for at lave indsatser på det her område i de forskellige lande. Derfor er en vigtig del af konferencen, at man kan lade sig inspirere af hinanden, hvis der eksempelvis er nogen, der har fundet en løsning, der ikke koster alverden,” External link

sst Wednesday, September 20, 2017 9:46:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger: ”Vi giver penge til nogle rigtig gode projekter, som vil styrke den lokale viden og forståelse for demens. Flere vil blive i stand til at fange signalerne og vil kunne hjælpe og støtte bedre. Så når mennesker med demens færdes i det lokale supermarked, i byrummet eller i idrætsklubben, så vil de være mere trygge” External link

sum Tuesday, September 19, 2017 4:25:00 PM CEST

Ellen Trane Nørby siger: – Den tidlige indsats over for sårbare børn skal styrkes ved hjælp af sundhedsplejersker. Derfor kan der nu søges om 77,4 mio. kr. fra satspuljemidlerne til at afprøve nye måder, hvor sundhedsplejen kan finde familier, der har brug for støtte. For mange børn vokser op i familier, hvor mor og far har store udfordringer med at få hverdagen til at fungere. Det kan være fordi, familien har misbrug, dårlige boligforhold, arbejdsløshed eller vold tæt inde på livet. Det kan også være en kombination af, at forældrene er meget unge eller umodne, selv har haft en dårlig barndom eller mangler gode rollemodeller, der kan vise dem, hvordan man passer og plejer børn. Alt sammen noget, der kan få betydning for sundhed og trivsel hos det enkelte barn. For at give børnene den bedste start på livet har satspuljepartierne med aftalen for 2017-2020 derfor afsat ca. 82 mio. kr. til at styrke sundhedsplejens opsporende indsats over for sårbare børn og familier. Og kommuner, der vil være med til at udvikle og afprøve nye metoder, kan nu søge om at få del i de 77,4 mio. kr., der udmøntes til kommunerne. ”Vi skal undgå, at små problemer vokser sig store i de sårbare familier. Derfor gælder det om at sætte tidligt ind og bryde den negative sociale arv bedst muligt. Her tror jeg på, at sundhedsplejersken, som kommer i hjemmet ofte, kan spille en større rolle med at finde de udsatte familier og hjælpe med at skabe nogle mere trygge og sunde rammer for børnene”, External link

sum Tuesday, September 19, 2017 10:23:00 AM CEST

Thyra Frank siger: - Ældreminister Thyra Frank mødes i dag med sin svenske ministerkollega Åsa Regnér, der skal høre om arbejdet med den danske demens handlingsplan. 98 demensvenlige kommuner, flere mennesker med demens skal udredes, 80 procent skal have en specifik diagnose. Og så skal forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens nedbringes med 50 procent inden 2025. Målsætningerne er klare og lige nu er 470 mio. ved at blive udmøntet i konkrete initiativer. ”Vi er midt i et stort arbejde med at gøre det danske samfund til et mere trygt sted for mennesker med demens og deres pårørende. Da jeg mødtes med Åsa Regnér i maj, aftalte vi snarligt at ses igen, fordi den svenske regering står overfor at skulle lancere deres demensstrategi. Vi kan lære meget af svenskerne på demensområdet, så det er rart, at det også går den anden vej”, External link

sum Monday, September 18, 2017 2:49:00 PM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): – Flere stofmisbrugere kan i den kommende tid komme i behandling med lægeordineret heroin på Heroinklinikken i Odense. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er tilfreds med, at der er fundet ubrugte midler til at reducere klinikkens venteliste, så yderligere ti stofmisbrugere kan komme i behandling. ”Den lægeordinerede heroinbehandling hjælper en lille gruppe af misbrugere til et mere stabilt liv. Derfor er det godt, at midlerne kommer derhen, hvor der er brug for dem. samfundsmæssigt betaler det sig også fordi vi flytter en gruppe mennesker fra kriminalitet til stabilitet”, External link

sum Friday, September 15, 2017 8:58:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): – Flere stofmisbrugere kan i den kommende tid komme i behandling med lægeordineret heroin på Heroinklinikken i Odense. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er tilfreds med, at der er fundet ubrugte midler til at reducere klinikkens venteliste, så yderligere ti stofmisbrugere kan komme i behandling. ”Den lægeordinerede heroinbehandling hjælper en lille gruppe af misbrugere til et mere stabilt liv. Derfor er det godt, at midlerne kommer derhen, hvor der er brug for dem. samfundsmæssigt betaler det sig også fordi vi flytter en gruppe mennesker fra kriminalitet til stabilitet”, siger Ellen Trane Nørby. Ved en gennemgang af heroinklinikkernes aktivitet og forbrug i første halvår af 2017 - som Sundheds - og Ældreministeriet har lavet - har det vist sig, at det kun er klinikken i Odense, der har en venteliste, og at der i 2017 vil være et lille overskud på heroinudgifterne på tværs af landets fem heroinklinikker. Derfor kan klinikken i Odense få andel i overskuddet, så klinikken kan håndtere den aktuelle venteliste. ”De mennesker, der modtager behandling i klinikken, er mennesker, der er i en meget vanskelig situation, og de skal hjælpes, hvis det overhovedet er muligt. Derfor skal også vi minimere ventelisten, når vi kan”, External link

sum Friday, September 15, 2017 8:58:00 AM CEST

Søren Brostrøm siger: ”Med bestyrelsesposten får vi også en platform for at markere danske mærkesager i WHO, som et stærkt fokus på universel sundhedsdækning og universel adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester, herunder familieplanlægning. Her vil vi have fokus på at sikre kvinder, børn og unges sundhed og rettigheder, og et særligt dansk fokus vil være på LGBT+-personers sundhed og rettigheder. Vi vil samtidig holde den nye generaldirektør fast på at fortsætte det nødvendige arbejde med reform af WHO’s organisation” External link

sst Thursday, September 14, 2017 9:55:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger: – Med en ny politisk aftale sikrer samtlige partier i Folketinget, at alvorligt syge og døende patienter får lov til at bestemme mere over den sidste tid i deres liv. Nu sendes den tilhørende lovgivning i høring. I sidste uge indgik regeringen og samtlige partier i Folketinget en politisk aftale om flere muligheder for at fravælge bl.a. livsforlængende behandling, som skal respekteres af sundhedspersonalet, og en præcisering af muligheden for smertelindring i den sidste tid. Flere af disse tiltag kræver lovændring, og et lovforslag er nu sendt i høring. ”Med juridisk bindende behandlingstestamenter, og med ret til at kræve behandling afsluttet skruer vi op for patienternes selvbestemmelse, når det handler om at kunne fravælge en behandling – også når der er tale om en behandling, der holder patienten i live. Vi sætter den enkelte patients selvbestemmelse over det lægefaglige, så de, der er afklarede med at de ikke ønsker at være i livet længere, kan få en værdig og smertefri død, External link

sum Tuesday, September 12, 2017 9:48:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger: - Sundhedsministeren og Ældreministeren har udvalgt 32 kommunale, regionale og private projekter, som skal løfte demenskompetencerne hos de faggrupper, som arbejder med demenspatienter. I alt 90 mio. fra Den nationale demenshandlingsplan skal ud og styrke frontpersonalets praksisnære viden om demens. Der står demens i praksis på skemaet, når sygeplejersker, sosu’er, terapeuter, pædagoger, demenskonsulenter og en række andre faggrupper i den kommende tid kommer på skolebænken. Den enkelte medarbejder skal blive klogere på demenssygdommen, og på hvordan hun løfter sine konkrete opgaver over for mennesker med demens. ”Det her er et af de vigtige initiativer i Den nationale demenshandlingsplan, som skal gøre Danmark mere demensvenligt. Vi ved meget mere om demenssygdommen nu end vi gjorde for få år siden, og den viden skal frontpersonalet have og kunne bruge, når de møder patienter med demens og deres pårørende. Vi ved det har en kolossal positiv betydning for de ramte familier, når de bliver mødt af engagerede og kompetente fagfolk”, External link

sum Friday, September 8, 2017 10:28:00 AM CEST

Mads Lind siger: ”Heldigvis er antallet, der begår selvmord, faldet, men der har de seneste år været omkring 600 mennesker, der dør hvert år af selvmord, og mellem 6.000 og 12.000 forsøger at tage deres eget liv. Ethvert selvmord og selvmordsforsøg er ét for meget, og det berører jo ikke kun den enkelte person, der mister sit liv, men også de mennesker, der er tæt på personen,” External link

sst Friday, September 8, 2017 7:28:00 AM CEST

Mads Lind siger: ”Vi ved, at der er flere muligheder for at forebygge, som vi ikke udnytter godt nok, og de metoder er det vigtigt, at vi får i spil. Det handler både om, at så mange som muligt skal kunne opdage, hvis et menneske er i risiko for at forsøge et selvmord. Det kan være pædagoger, skolelærere, sygeplejersker eller medarbejdere på bosteder. Det handler også om at gribe ind med den rigtige rådgivning,” External link

sst Friday, September 8, 2017 7:28:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger: - Et nyt partnerskab bliver offentliggjort i dag. Kommuner, regioner, faglige organisationer og staten går de næste fire år sammen om at bekæmpe selvmord i Danmark. Midlet, der skal give selvmordskurven et dyk, er mere viden og samarbejde om bl.a. risikofaktorer og målgrupper, gode samarbejdsmodeller på tværs af sektorer og større udbredelse af selvmordforebyggende initiativer, der virker godt. Ambitionen er klar: Færre danskere skal vælge selvmord som den sidste udvej. ”Jeg tror på, at partnerskabet og de øvrige initiativer, vi har på området vil medføre, at færre danskere vælger at tage deres eget liv. Det er en vigtig målsætning, og det er også derfor, vi i tilgift netop har styrket de regionale selvmordscentre og sat gang i et ambitiøst pilotprojekt, hvor psykiatriske patienter skal støttes tættere efter udskrivning”, External link

sum Friday, September 8, 2017 6:57:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Et nyt partnerskab bliver offentliggjort i dag. Kommuner, regioner, faglige organisationer og staten går de næste fire år sammen om at bekæmpe selvmord i Danmark. Midlet, der skal give selvmordskurven et dyk, er mere viden og samarbejde om bl.a. risikofaktorer og målgrupper, gode samarbejdsmodeller på tværs af sektorer og større udbredelse af selvmordforebyggende initiativer, der virker godt. Ambitionen er klar: Færre danskere skal vælge selvmord som den sidste udvej. ”Jeg tror på, at partnerskabet og de øvrige initiativer, vi har på området vil medføre, at færre danskere vælger at tage deres eget liv. Det er en vigtig målsætning, og det er også derfor, vi i tilgift netop har styrket de regionale selvmordscentre og sat gang i et ambitiøst pilotprojekt, hvor psykiatriske patienter skal støttes tættere efter udskrivning”, siger Sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Der er afsat fire mio. til Nationalt Partnerskab for forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg , der løber over de næste fire år, og som skal sætte gang i en lang række initiativer heriblandt en opdateret analyse af risikofaktorer, en hjemmeside for brugere og fagfolk, udbredelse af modeller for selvmordsforebyggende samarbejder på tværs af sektorer samt fokus på regionale forskelle mm. ”Noget af det, partnerskabet skal være optaget af, er de regionale forskelle på selvmordsbehandlingen og herunder det forhold, at psykiatriske patienter under og lige efter indlæggelse har en forhøjet risiko for at begå selvmord. Det her handler ikke mindst om lighed i sundhed. Vi skal i højere grad undgå, at det er menneskers bopælsadresser eller psykiske lidelser, der er udslagsgivende for, at de vælger at tage deres eget liv”, External link

sum Friday, September 8, 2017 6:57:00 AM CEST

Niels Sandø siger: ”Klamydia kan forebygges ved brug af kondom, og derfor går vi ud med en kampagne i denne uge, der skal opfordre unge til at bruge kondom og gøre opmærksom på de mulige konsekvenser ved at få klamydia. Vi opfordrer også personer med risikoadfærd til at blive testet og behandlet, hvis de har en infektion, og ved at de også får deres partnere testet” External link

sst Thursday, September 7, 2017 9:00:00 AM CEST

Mads Melbye siger: ”For tidlig fødsel er en af de mest studerede tilstande i verden, uden at vi helt har knækket koden for, hvad der ligger bag. Alle pattedyr har en meget afmålt drægtighedsperiode, og det giver mening at forestille sig, at det der sætter en fødsel i gang, hvis ikke det er den samme mekanisme så i hvert fald at det er beslægtede mekanismer, pattedyrene imellem. Udover det netop offentliggjorte studie er vi i gang med andre store studier på Statens Serum Institut hvor vi udnytter andre avancerede teknikker end genomteknologien, og som vi forventer os meget af. Her studerer vi blandt andet 10.000-vis af signalstoffer i blodet lige op til og efter en fødsel for at blive klogere på, hvad der sætter fødslen i gang og mekanismen bag” External link

ssi Wednesday, September 6, 2017 11:23:00 PM CEST

Ellen Trane Nørby siger: – Samtlige partier i Folketinget har aftalt, at patienternes ret til at fravælge livsforlængende behandling skal styrkes, og at det skal være klarere, hvilke muligheder der allerede er for medicinsk at lindre overgangen til døden. Det handler om større selvbestemmelse og en værdig død tilrettelagt af os selv. Vi skal selv kunne bestemme, om vi vil holdes i live eller ej med livsforlængende behandling. Og så skal der være klarhed om reglerne for, at uafvendeligt døende patienter (dvs. patienter, der forventes at dø inden for kort tid) kan få så meget smertestillende medicin, som er nødvendigt for at lindre smerter, selvom det medfører en hurtigere død. Sundhedspersonale og patienter har længe peget på, at mange svækkede, ældre mennesker eller uhelbredeligt syge patienter bliver udsat for udsigtsløse behandlinger på grund af uklare regler, eller fordi patienten og de pårørende ikke har taget stilling i tide. Med det udgangspunkt har regeringen og samtlige partier i Folketinget indgået en politisk aftale om såkaldt palliativ sedering og flere muligheder for at fravælge bl.a. livsforlængende behandling, som skal respekteres af sundhedspersonalet. ”Vi har lavet en aftale, som tager udgangspunkt i patienternes ret til at bestemme over deres eget liv, også når det nærmer sig sin afslutning. Vi hjælper de mennesker, som er afklarede med, at de ikke ønsker at være i livet længere, og jeg er meget tilfreds med, at vi nu med bred politisk opbakning kan give patienterne en mere værdig død”, External link

sum Wednesday, September 6, 2017 4:43:00 PM CEST

Ellen Trane Nørby siger: - Det er patienterne, det handler om. Derfor skal styringen på sundhedsområdet sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne og god behandling og pleje af patienterne. Regeringen har igangsat et arbejde, der skal sikre, at vi får set på, hvad der virker, og hvad vi kan gøre bedre i det danske sundhedsvæsen. Og der har vi brug for viden og inspiration fra patienternes og medarbejdernes hverdag”, External link

sum Tuesday, September 5, 2017 10:07:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger: - Det er patienterne, det handler om. Derfor skal styringen på sundhedsområdet sikre gode arbejdsforhold for medarbejderne og god behandling og pleje af patienterne. Regeringen har igangsat et arbejde, der skal sikre, at vi får set på, hvad der virker, og hvad vi kan gøre bedre i det danske sundhedsvæsen. Og der har vi brug for viden og inspiration fra patienternes og medarbejdernes hverdag”, External link

sum Tuesday, September 5, 2017 10:07:00 AM CEST

Simon Emil siger: ”Vi skal have mere konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. Men rammerne for, at private kan løse flere opgaver, skal være i orden – både af hensyn til borgerne og de private virksomheder, der skal konkurrere på fair vilkår. Med dette udspil viser vi vejen for kommunerne, så de kan forebygge konkurser,” External link

sum Sunday, September 3, 2017 7:56:00 AM CEST

Simon Emil Ammitzbøll siger: ”Vi skal have mere konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor. Men rammerne for, at private kan løse flere opgaver, skal være i orden – både af hensyn til borgerne og de private virksomheder, der skal konkurrere på fair vilkår. Med dette udspil viser vi vejen for kommunerne, så de kan forebygge konkurser,” External link

sum Sunday, September 3, 2017 7:56:00 AM CEST

Sophie Løhde siger: ”I første omgang skal vi så vidt muligt forebygge konkurser i ældreplejen. Vi kan dog aldrig garantere, at der ikke er private firmaer, som må dreje nøglen om. Men vi skal sikre, at ingen ældre kommer i klemme, hvis situationen opstår. Og derfor vil vi gøre det lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde beredskabsplaner, så vi sikrer, at de ældre fortsat får den hjælp, de har brug for” External link

sum Sunday, September 3, 2017 7:56:00 AM CEST

Morten Frich siger: ”Den modtagelse er vi naturligvis virkelig glade for. For den viser, at mange gerne vil være med, og det er vigtigt. For jo flere, der svarer og svarer ærligt jo bedre bliver undersøgelsen naturligvis” External link

ssi Sunday, September 3, 2017 7:39:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger: ”Det handler om en samlet tilgang til dyrs og menneskers sundhed. Grunden til, at det er vigtigt er, at mange af de infektioner, vi får, oprindeligt kommer fra dyr. Så hvis man skal være forudseende i forhold til at forebygge infektioner hos mennesker, så er man nødt til også at have en overvågning af infektionerne hos dyrene så er man tidligere ude. Også indsatsen mod antibiotikaresistens styrkes. Vi får nu et samlet beredskab dansk beredskab, der kan få afgørende betydning for menneskers helbred, dyresundhed og vores eksport” External link

ssi Friday, September 1, 2017 9:14:00 AM CEST

Mads Melbye siger: ”Vi har i dag et godt beredskab for sygdomme hos både mennesker og dyr. Men vi ser frem til at udnytte den synergi, der ligger i at samle ekspertisen i de to beredskaber. Gennem dette kan vi udvikle et endnu bedre beredskab, fx gennem en samlet overvågning og forståelse af, hvad der sker, når sygdomme smitter mellem dyr og mennesker, eller når bakterier bliver resistente over for antibiotika” External link

ssi Friday, September 1, 2017 9:14:00 AM CEST

Most associated names

Daily number of articles in this category

Trend data not available for this selection.

Most active sources for this category