Latest News About - Denmark Official Sources

 
Show/hide duplicate news articles.
Filter by countryfromabout
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Saturday, July 22, 2017

8:39:00 PM CEST

Subscribe
RSS | MAP

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Quotes... Extracted quotes

Ellen Trane Nørby siger: – AVT-programmet udvides nu fra 1 år til 3 år til gavn for CI-opererede børn og børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab. Det sker som opfølgning på finanslovsaftalen for 2017. De første 3 mio. kr. af i alt 27 mio. kr. udmøntes nu. Med aftalen om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat midler til at igangsætte et projekt med udvidelse af AVT-programmet fra 1 år til 3 år til gavn for CI-opererede børn og børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab, herunder gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab. Udvidelsen skal sikre, at alle CI-opererede børn og børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab fremadrettet kan modtage et forløb baseret på metoden Auditory Verbal Therapy (AVT) af kvalificerede undervisere gennem en periode på 3 år. Der blev afsat 3 mio. kr. i 2017, 6 mio. kr. i 2018 og 9 mio. kr. årligt i 2019-2020. Midlerne for 2017 udmøntes efter konkrete ansøgninger fra Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Decibel. ”Jeg håber, at vi med forsøgsordningen med udvidelsen af AVT-programmet nu kan skabe endnu bedre vilkår for behandlingen af børn med de sværeste hørelidelser. Det er vigtigt, at netop disse børn får de bedste muligheder for at udvikle et fuldt talesprog eller mindst mulig gene af deres høretab”, External link

sum Wednesday, July 5, 2017 11:37:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger: - KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud. Bedre behandling af den enkelte beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig rådgivning til personalet. Det skal gerne blive resultatet af en ny aftale mellem KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om faste læger på længerevarende botilbud rettet mod borgere med psykiske lidelser. Aftalen er et tillæg til aftalen om fast tilknyttede læger tilknyttet plejecentre, der blev indgået i maj 2016. Med aftalen får beboerne på botilbud mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserende læge, som er fast tilknyttet botilbuddet. Det er frivilligt for beboerne, om de vælger den fast tilknyttede læge, eller vælger at beholde deres hidtidige praktiserende læge. ”Hvis man er syg og har brug for en læge, er det en fordel, at lægen er én, man kender, og som kender én i forvejen. Derfor vil en fast tilknyttet læge på en helt anden måde, og med en større viden om de faktiske forhold på et botilbud, kunne hjælpe den enkelte beboer. Ordningen er selvfølgelig frivillig, men det er min klare forventning, at faste læger vil forbedre beboernes sundhedstilstand”, External link

sum Monday, July 3, 2017 10:10:00 AM CEST

Bent Hansen siger (about Ellen Trane Nørby): - KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har indgået en aftale, så beboere med psykiske lidelser fremover kan bruge en praktiserende læge, der er fast knyttet til det botilbud, de bor på. Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud.Initiativet udspringer af handlingsplanen mod vold på botilbud. Bedre behandling af den enkelte beboers sygdomme og mere sundhedsfaglig rådgivning til personalet. Det skal gerne blive resultatet af en ny aftale mellem KL, PLO, Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner om faste læger på længerevarende botilbud rettet mod borgere med psykiske lidelser. Aftalen er et tillæg til aftalen om fast tilknyttede læger tilknyttet plejecentre, der blev indgået i maj 2016. Med aftalen får beboerne på botilbud mulighed for at blive tilmeldt en alment praktiserende læge, som er fast tilknyttet botilbuddet. Det er frivilligt for beboerne, om de vælger den fast tilknyttede læge, eller vælger at beholde deres hidtidige praktiserende læge. ”Hvis man er syg og har brug for en læge, er det en fordel, at lægen er én, man kender, og som kender én i forvejen. Derfor vil en fast tilknyttet læge på en helt anden måde, og med en større viden om de faktiske forhold på et botilbud, kunne hjælpe den enkelte beboer. Ordningen er selvfølgelig frivillig, men det er min klare forventning, at faste læger vil forbedre beboernes sundhedstilstand”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. ”Vi kender allesammen betydningen af, at den praktiserende læge har mødt vores familie eller ved hvordan vi bor. Altså at lægen kender lidt til os – ikke bare som patienter, men som hele mennesker. Dét behov er ekstra stort for beboere med psykiske lidelser, så det glæder mig, at ordningen her giver lægerne større mulighed for at sætte sig ind i beboernes hverdag. Mennesker med psykisk sygdom lever i snit 15-20 år kortere end andre. Det er mit håb, at ordningen her kan være med til at rette op på dén skævhed”, External link

sum Monday, July 3, 2017 10:10:00 AM CEST

Lone Thomsen siger: ”Kommunerne har tidligere haft mange forskellige tilgange til, hvordan rehabiliteringsforløb for ældre kan foregå. Derfor har vi i samarbejde med en række eksperter og kommuner udviklet en model for rehabiliteringsforløb. Den model er nu afprøvet i Slagelse og Syddjurs kommuner og evalueret af SFI. Vi kan se, at det har givet gode resultater” External link

sst Tuesday, June 27, 2017 4:55:00 PM CEST

Ellen Trane Nørby siger: - Regeringen igangsætter en gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Det skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring af sundhedsvæsenet fremadrettet. Det sker for at blive klogere på, hvordan man kan omstille styringen af sundhedsvæsnet, så der bliver øget fokus på sammenhængen i patientforløbene på tværs af sektorerne og større fokus på kvalitet og resultater. Styrringseftersynet sker i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tidligere på måneden, og indgår bl.a. i regeringens sammenhængsreform. ”Jeg har siden, jeg startede som minister sagt, at jeg er klar til se på en mere balanceret styring i sundhedsvæsenet med patienten i centrum. Styringen skal sikre kvalitet, patientsikkerhed og mest mulig sundhed for pengene – for patienternes skyld. Derfor er jeg glad for, at vi igangsætter dette styringseftersyn,” udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Arbejdet med styringseftersynet er forankret i et udvalg, der betjenes af et fælles sekretariat i Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Innovationsminister Sophie Løhde på linje med sin ministerkollega ser frem til arbejdet: ”Styringen af vores sundhedsvæsen skal ske på en måde, så vi sikrer, at patienterne får en effektiv behandling af høj kvalitet, samtidig med at vi også fremover får gavn af gevinsterne ved de teknologiske og behandlingsmæssige fremskidt, som løbende gøres på sundhedsområdet. Og derfor vil vi nu som led i Sammenhængsreformen lave en styringsgennemgang, som skal gøre os klogere på, hvordan vi kan sammensætte en model, som giver mere kvalitet og værdi for patienterne,” siger innovationsministeren. Grundigt arbejde, der følger op på kritik af styringen Med afsæt i tre delanalyser vil styringseftersynet bl.a. se på produktivitetskravet og den statslige aktivitetspulje. Og erfaringer fra de initiativer med fokus på kvalitet, som er startet i forbindelse med Det Nationale Kvalitetsprogram og nationale mål for bl.a. kvalitet, vil også blive inddraget i arbejdet. ”Arbejdet skal være grundigt. Sundhedsområdet er kompliceret, og vi ønsker med dette arbejde at have tid til at inddrage såvel medarbejderne, sundhedsfaglige organisationer, regionerne og patienterne, så vi kan sikre, at vi finder de rigtige løsninger. Produktivitetskravet er et vigtigt emne i arbejdet, og det skal undersøges, om det har utilsigtede effekter”, External link

sum Tuesday, June 27, 2017 11:45:00 AM CEST

Sophie Løhde siger: - Regeringen igangsætter en gennemgang af styringen på sundhedsområdet. Det skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring af sundhedsvæsenet fremadrettet. Det sker for at blive klogere på, hvordan man kan omstille styringen af sundhedsvæsnet, så der bliver øget fokus på sammenhængen i patientforløbene på tværs af sektorerne og større fokus på kvalitet og resultater. Styrringseftersynet sker i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner tidligere på måneden, og indgår bl.a. i regeringens sammenhængsreform. ”Jeg har siden, jeg startede som minister sagt, at jeg er klar til se på en mere balanceret styring i sundhedsvæsenet med patienten i centrum. Styringen skal sikre kvalitet, patientsikkerhed og mest mulig sundhed for pengene – for patienternes skyld. Derfor er jeg glad for, at vi igangsætter dette styringseftersyn,” udtaler sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Arbejdet med styringseftersynet er forankret i et udvalg, der betjenes af et fælles sekretariat i Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet. Innovationsminister Sophie Løhde på linje med sin ministerkollega ser frem til arbejdet: ”Styringen af vores sundhedsvæsen skal ske på en måde, så vi sikrer, at patienterne får en effektiv behandling af høj kvalitet, samtidig med at vi også fremover får gavn af gevinsterne ved de teknologiske og behandlingsmæssige fremskidt, som løbende gøres på sundhedsområdet. Og derfor vil vi nu som led i Sammenhængsreformen lave en styringsgennemgang, som skal gøre os klogere på, hvordan vi kan sammensætte en model, som giver mere kvalitet og værdi for patienterne,” siger innovationsministeren. Grundigt arbejde, der følger op på kritik af styringen Med afsæt i tre delanalyser vil styringseftersynet bl.a. se på produktivitetskravet og den statslige aktivitetspulje. Og erfaringer fra de initiativer med fokus på kvalitet, som er startet i forbindelse med Det Nationale Kvalitetsprogram og nationale mål for bl.a. kvalitet, vil også blive inddraget i arbejdet. ”Arbejdet skal være grundigt. Sundhedsområdet er kompliceret, og vi ønsker med dette arbejde at have tid til at inddrage såvel medarbejderne, sundhedsfaglige organisationer, regionerne og patienterne, så vi kan sikre, at vi finder de rigtige løsninger. Produktivitetskravet er et vigtigt emne i arbejdet, og det skal undersøges, om det har utilsigtede effekter”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Arbejdet vil involvere danske eksperter på området og relevante faglige organisationer. Danske Regioner inviteres med i arbejdet. I løbet af arbejdet vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby og minister for offentlig innovation Sophie Løhde besøge de fem regioner for at lytte til det sundhedsfaglige personale. ”Vi vil tage rundt til alle regioner for at lytte til blandt andre læger, sygeplejersker, patienter, ledere, lokalepolitikere og andre med kontakt til vores sundhedsvæsen for at høre, hvad de synes, der virker og ikke virker ved den nuværende styringsmodel. Og jeg ser frem til få input, som kan indgå i arbejdet med styringsgennemgangen”, External link

sum Tuesday, June 27, 2017 11:45:00 AM CEST

Sten Ethelberg siger: "Den nye metode er et kæmpe gennembrud, som har betydet, at vi har knækket listeria-koden i Danmark. Vi har fået meget mere viden om listeria-bakteriernes smitteveje, og det betyder, at vi er langt bedre klædt på til at opdage og stoppe listeria-udbrud i opløbet" External link

ssi Tuesday, June 27, 2017 9:46:00 AM CEST

Sten Ethelberg siger: "De er meget imponerede over bredden i vores opsporingsarbejde. At vi i Danmark er i stand til at indsamle så mange prøver fra listeriabakterier i både mennesker og fødevarer og sammenholde DNA-profilerne. Det ser man ikke i andre lande, og flere af mine europæiske kollegaer arbejder nu på at kopiere metoden" External link

ssi Tuesday, June 27, 2017 9:46:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Et rundbordsmøde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby som vært er starten på den politiske proces, der skal udforme en national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr. Ministeren vil også besøge diabetesbehandlingssteder og rehabiliteringstilbud for at inddrage flest mulige erfaringer. Flere og flere danskere rammes af diabetes. Antallet af diabetestilfælde er fordoblet i de sidste 20 år, og derfor mente partierne bag den seneste satspuljeaftale, at det var nødvendigt at sikre det stigende antal diabetikere en god behandling i fremtiden og bedre mulighed for at håndtere deres sygdom. 65 mio. kr. er derfor fra 2017-2020 afsat af satspuljepartierne til en ny national diabeteshandlingsplan. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby sætter nu gang i den politiske proces, der skal udforme handlingsplanen mod den kroniske sygdom. Det sker med et rundbordsmøde i Sundheds- og Ældreministeriet. ”Jeg mødes med alle relevante aktører, så vi kan blive enige om den bedst mulige måde at løfte indsatsen over for de mange mennesker, der rammes af diabetes. Vi skal lytte til både eksperter, patienter og pårørende, hvis vi skal blive bedre til at opspore mennesker med sygdommen og sikre en endnu højere kvalitet i både behandling og omsorg over hele landet”, External link

sum Friday, June 23, 2017 12:20:00 PM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Et rundbordsmøde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby som vært er starten på den politiske proces, der skal udforme en national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr. Ministeren vil også besøge diabetesbehandlingssteder og rehabiliteringstilbud for at inddrage flest mulige erfaringer. Flere og flere danskere rammes af diabetes. Antallet af diabetestilfælde er fordoblet i de sidste 20 år, og derfor mente partierne bag den seneste satspuljeaftale, at det var nødvendigt at sikre det stigende antal diabetikere en god behandling i fremtiden og bedre mulighed for at håndtere deres sygdom. 65 mio. kr. er derfor fra 2017-2020 afsat af satspuljepartierne til en ny national diabeteshandlingsplan. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby sætter nu gang i den politiske proces, der skal udforme handlingsplanen mod den kroniske sygdom. Det sker med et rundbordsmøde i Sundheds- og Ældreministeriet. ”Jeg mødes med alle relevante aktører, så vi kan blive enige om den bedst mulige måde at løfte indsatsen over for de mange mennesker, der rammes af diabetes. Vi skal lytte til både eksperter, patienter og pårørende, hvis vi skal blive bedre til at opspore mennesker med sygdommen og sikre en endnu højere kvalitet i både behandling og omsorg over hele landet”, siger Ellen Trane Nørby. Ud over rundbordsmødet vil sundhedsministeren i den kommende tid besøge relevante diabetesbehandlingssteder og rehabiliteringstilbud, bl.a. for at blive klogere på de forskelle i behandlingen af borgere med diabetes, som ses på tværs af kommuner og regioner, herunder i almen praksis. ”Når vi udformer en handlingsplan, er det vigtigt, at vi lytter til dem, der står med problemerne omkring indsatsen mod diabetes hver dag, enten som patient eller som sundhedspersonale. Det er dem, der ved, hvor skoen trykker, og derfor er deres input om udfordringer og løsninger så vigtige, ikke mindst når det handler om at sikre en ensartet kvalitet i hele landet”, External link

sum Friday, June 23, 2017 12:20:00 PM CEST

Bent Hansen siger: - Det går bedre: Flere overlever kræft, færre får infektioner på sygehusene, og flere patienter er tilfredse og føler sig inddraget i behandlingen. Det viser den første årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet. Eksemplerne er bare nogle af de 19 positive udviklinger på 28 målbare områder, der nu er kortlagt i den første årlige statusrapport på de nationale mål for sundhedsvæsenet. Rapporten gør status for de otte overordnede nationale kvalitetsmål, som Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet for godt et år siden enedes om at holde snor i og offentliggøre. For hver af de nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, f.eks. hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer de overordnede mål. (PDF) Rapporten viser, at på de eksakte data, der ligger til grund for opgørelsen, er scoren fremgang på 2/3 af målepunkterne. Desuden viser de konkrete cases i rapporten, at de nationale mål bruges i den daglige ledelse og flere steder er blevet lokalt forankret helt ude på sygehusafdelinger og i de kommunale tilbud. ”Det er ganske godt gået. På kort tid har regionerne taget de nationale mål til sig og gjort dem til et redskab til at styrke kvaliteten til gavn for patienterne. Lokalt bliver tallene brugt til målrettet at forbedre forholdene fx på de enkelte sygehusafdelinger. De får simpelthen et udgangspunkt for at lære af andres erfaringer. Og det er dén kurs, vi fortsat stræber efter at følge, External link

sum Friday, June 23, 2017 10:20:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Bent Hansen): - Det går bedre: Flere overlever kræft, færre får infektioner på sygehusene, og flere patienter er tilfredse og føler sig inddraget i behandlingen. Det viser den første årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet. Eksemplerne er bare nogle af de 19 positive udviklinger på 28 målbare områder, der nu er kortlagt i den første årlige statusrapport på de nationale mål for sundhedsvæsenet. Rapporten gør status for de otte overordnede nationale kvalitetsmål, som Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet for godt et år siden enedes om at holde snor i og offentliggøre. For hver af de nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, f.eks. hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse, som konkretiserer de overordnede mål. (PDF) Rapporten viser, at på de eksakte data, der ligger til grund for opgørelsen, er scoren fremgang på 2/3 af målepunkterne. Desuden viser de konkrete cases i rapporten, at de nationale mål bruges i den daglige ledelse og flere steder er blevet lokalt forankret helt ude på sygehusafdelinger og i de kommunale tilbud. ”Det er ganske godt gået. På kort tid har regionerne taget de nationale mål til sig og gjort dem til et redskab til at styrke kvaliteten til gavn for patienterne. Lokalt bliver tallene brugt til målrettet at forbedre forholdene fx på de enkelte sygehusafdelinger. De får simpelthen et udgangspunkt for at lære af andres erfaringer. Og det er dén kurs, vi fortsat stræber efter at følge, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. ”Jeg er glad på patienternes vegne. Vi ser fremskridt på hovedparten af de nationale mål. Fremskridt, som selvfølgelig også skal ses i sammenhæng med de øvrige initiativer, som regeringen tager på sundhedsområdet. Nu kan alle, uanset om man er kræftpatient eller diabetiker, på en enkel måde se, at kvaliteten i sundhedsvæsenet på kun et enkelt år har flyttet sig i den rigtige retning. Og vi er kommet væk fra bevidstløst at registrere tal, men i stedet forankre indsatsen lokalt i den enkelte afdeling eller kommune”, External link

sum Friday, June 23, 2017 10:20:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Thyra Frank): - Danmark skal være et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv. Sundhedsstyrelsen slår nu en pulje op til at etablere 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre. Pårørende til mennesker med demens bruger mange timer på at passe og pleje deres familiemedlemmer, og det kan være hårdt for både helbred og psyke. Derfor skal der ifølge den nationale demenshandlingsplan 2025 være flere rådgivnings- og aktivitetscentre rundt om i landet med åbne tilbud til både demensramte og deres pårørende. Her skal de kunne møde ligesindede i trygge rammer og få hjælp og rådgivning, især i den tidlige fase af sygdommen, hvor familien skal vænne sig til et liv og en hverdag med demens. Nu slår Sundhedsstyrelsen en pulje op på 35,5 mio. kr., så en eller flere kommuner i samarbejde med enten regioner eller frivillige kan søge om midler til at etablere 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre. ”En demensdiagnose er en livsomvæltende hændelse både for mennesket der rammes af sygdommen og for de pårørende, som står med en kæmpe opgave, der kan fylde hele ens verden. Jeg har selv besøgt Kallerupvej i Odense, der har været et af de rådgivnings- og aktivitetscentre, der har tjent som inspiration til dette initiativ. Her så jeg, hvor meget det betyder for både de demensramte og deres pårørende, at de hurtigt og uden aftale kan møde andre i samme situation og få støtte og rådgivning. At vi nu får etableret endnu flere steder som Kallerupvej vil komme rigtig mange familier til gavn”, siger ældreminister Thyra Frank. ”Behovet for hjælp og rådgivning til pårørende og mennesker med demens er stort. Og vi skal have fokus på, at hjælpen ikke må blive et geografisk lotteri, hvor du får god støtte i én del af landet og mindre god støtte i en anden del. Tilbuddene skal være på samme høje niveau for alle. Derfor er det vigtigt, at vi får spredt rådgivningen ud på flere centre tættere på borgerne”, External link

sum Thursday, June 22, 2017 5:19:00 PM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Dansk donorblod skal også fremover testes med to forskellige metoder, som giver den bedste patientsikkerhed. Den såkaldte NAT-test, der er den hurtigste og mest følsomme metode til at opdage HIV og hepatitis B og C, skal fortsætte. Det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby besluttet efter økonomiaftalen med Danske Regioner. Staten fortsætter dermed med at betale regionerne for at NAT-teste donorblod, der anvendes i Danmark efter den 1. juli, hvor finansieringen ellers skulle ophøre. ”Regionerne har oplyst, at de kan udføre NAT-testen for bare ti mio. kr. om året. Til den pris er der en bedre sammenhæng mellem omkostning og så den patientsikkerhedsgevinst som testen giver. Og derfor har vi besluttet at fastholde en obligatorisk NAT-screening af alt donorblod.”, External link

sum Thursday, June 22, 2017 11:17:00 AM CEST

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Dansk donorblod skal også fremover testes med to forskellige metoder, som giver den bedste patientsikkerhed. Den såkaldte NAT-test, der er den hurtigste og mest følsomme metode til at opdage HIV og hepatitis B og C, skal fortsætte. Det har sundhedsminister Ellen Trane Nørby besluttet efter økonomiaftalen med Danske Regioner. Staten fortsætter dermed med at betale regionerne for at NAT-teste donorblod, der anvendes i Danmark efter den 1. juli, hvor finansieringen ellers skulle ophøre. ”Regionerne har oplyst, at de kan udføre NAT-testen for bare ti mio. kr. om året. Til den pris er der en bedre sammenhæng mellem omkostning og så den patientsikkerhedsgevinst som testen giver. Og derfor har vi besluttet at fastholde en obligatorisk NAT-screening af alt donorblod.”, siger Ellen Trane Nørby. NAT-testen blev indført i 2009 som en ekstra sikkerhedstest i forbindelse med screening af donorblod. Men der er aldrig fundet tilfælde af af HIV med metoden, som ikke kunne være fundet med den traditionelle test. Derfor besluttede regeringen I forbindelse med finanslovsaftalen 2017 at erstatte NAT-testen med en anden sikkerhedstest – den såkaldte anti HBc-test - for at opnå en besparelse på ca. 300 mio. kr. over 10 år. ”Lande som Sverige, Norge og Island NAT-tester ikke donorblod. Men NAT-testen er den mest følsomme test, der findes, og når det viser sig at koste så lidt at fortsætte med den mest avancerede teknologi, så skal vi gøre det. Jeg er sikker på, at det vil skabe en større tryghed for de patienter, der skal modtage donorblod, at de ved, at vi bruger de bedst tænkelige metoder til at screene blodet”, External link

sum Thursday, June 22, 2017 11:17:00 AM CEST

Most associated names

Daily number of articles in this category

Trend data not available for this selection.

Most active sources for this category