Latest News About - Denmark Official Sources

 
Show/hide duplicate news articles.
Filter by countryfromabout
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Monday, February 20, 2017

2:38:00 AM CET

Subscribe
RSS | MAP

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
lb
lo
lt
lv
mk
mt
my
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Quotes... Extracted quotes

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Sundheds- og Ældreministeriet etablerer et nyt Nationalt Genom Center, som med afsæt i stærke faglige miljøer i såvel Øst- og Vestdanmark skal virkeliggøre regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin. "Personlig Medicin har et kæmpe potentiale og er i en rivende udvikling i flere lande. Hvis vi skal kunne matche de andre lande og tilbyde danske patienter en effektiv behandling, der er målrettet den enkelte, skal vi i gang nu med at realisere vores strategi. Derfor er det vigtigt, at vi får etableret et nationalt genomcenter, der med afsæt i et tæt samarbejde på tværs af de stærke faglige miljøer, vi har i Øst- og Vestdanmark, kan sikre fremdrift i arbejdet og forankre indsatserne i hele landet". Sådan siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der ser store perspektiver i Personlig Medicin, der skal give blandt andre kræftpatienter bedre behandling. Etableringen af Nationalt Genom Center, der får base i hovedstadsområdet, men også vil have en forankring i Aarhusområdet, sker som led i regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin, som skal medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger. I den kommende tid skal centeret opbygges med en stærk leder og medarbejdere, der skal realisere målene i strategien for personlig medicin, som regeringen og Danske Regioner præsenterede før jul. Det nye selvstændige center, som etableres under Sundheds- og Ældreministeriet, skal i tæt samarbejde med fonde, de sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet være med til at virkeliggøre strategien. Centret skal bl.a. opbygge en fælles informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når det er brug for det til forskning eller behandling. Det kræver en enorm datakraft, og det kræver høj sikkerhed og godt samarbejde på tværs af landet. Centeret skal også sekretariatsbetjene bestyrelsen for den nationale strategi for personlig medicin. De indsamlede data skal bl.a. bruges til at undersøge, hvilke typer medicin, der virker mest effektivt på forskellige varianter af sygdomme og forskellige patientgrupper. Og sammen med oplysninger fra eksisterende registre, databaser og informationskilder kan databasens oplysninger udfolde potentialet for personlig medicin i Danmark. "Genomcentret bliver en drivkraft for arbejdet herhjemme med personlig medicin. Med base i hovedstadsområdet og en stærk faglig klynge i Aarhusområdet skal centret være med til sikre, at sundhedsvæsnet og forskningsverdenen på tværs af landet samarbejder om at styrke behandlingen til gavn for patienterne. Og derfor er det også tanken, at dele af centeret og dets aktiviteter skal placeres andre relevante steder i Danmark, hvor der er stærke kliniske miljøer og forskningsmiljøer", External link

sum Friday, February 17, 2017 9:12:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: - Udvalget om det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen får mere tid til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke sammenhængen på tværs af sundhedsvæsnet. Det er stor udfordring at få skabt et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen. Det er der bred enighed om blandt sundhedsvæsnets aktører. Ikke desto mindre er det regeringens ambition, at patienterne skal opleve, at deres behandlingsforløb på tværs af sygehusene, de kommunale sundhedstilbud og almen praksis hænger sammen. Og derfor blev der sidste år nedsat et udvalg, som bl.a. har til opgave at komme med forslag til, hvordan patientforløbene i højere grad kan blive helhedsorienterede: "Det er ingen nem opgave, vi har givet udvalget, og jeg er fuldt ud bevidst om, at vi ikke fra den ene dag til den anden kan udviske grænserne mellem sektorerne. Men vi skal have bundet sundhedsvæsnet bedre sammen. For i dag er der for mange patienter med eksempelvis kroniske lidelser, der oplever, at deres behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsnet, er usammenhængende", External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Udvalget om det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen får mere tid til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke sammenhængen på tværs af sundhedsvæsnet. Det er stor udfordring at få skabt et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen. Det er der bred enighed om blandt sundhedsvæsnets aktører. Ikke desto mindre er det regeringens ambition, at patienterne skal opleve, at deres behandlingsforløb på tværs af sygehusene, de kommunale sundhedstilbud og almen praksis hænger sammen. Og derfor blev der sidste år nedsat et udvalg, som bl.a. har til opgave at komme med forslag til, hvordan patientforløbene i højere grad kan blive helhedsorienterede: "Det er ingen nem opgave, vi har givet udvalget, og jeg er fuldt ud bevidst om, at vi ikke fra den ene dag til den anden kan udviske grænserne mellem sektorerne. Men vi skal have bundet sundhedsvæsnet bedre sammen. For i dag er der for mange patienter med eksempelvis kroniske lidelser, der oplever, at deres behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsnet, er usammenhængende", siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og fortsætter: "Også på det psykiatriske område er der plads til forbedringer. Både børn, unge og voksne med psykiske problemer oplever en manglende sammenhæng og koordinering mellem de specialiserede og de nære behandlingstilbud. Det skal vi have ændret på". Ifølge kommissoriet skulle Udvalget om det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen have afrapporteret til ministeren i slutningen af 2016, men udvalget får nu frem til midten af juni måned til at færdiggøre sit arbejde. Det sker, efter at sundhedsministeren har drøftet udvalgets foreløbige anbefalinger med udvalgsformanden og set nærmere på de udspil, som blandt andre Lægeforeningen, Danske Patienter, FOA og Dansk Sygeplejeråd, der alle sidder med i udvalgets interessentgruppe, er kommet med. "Vi skal turde tænke nyt og se fordomsfrit på, hvad vi konkret kan gøre for at skabe et sundhedsvæsen, der arbejder og hænger bedre sammen. Og flere af sundhedsvæsnets aktører er på det seneste kommet med spændende forslag i deres udspil, som vi kan lade os inspirere af. Derfor vil jeg gerne give udvalget mere tid til at færdiggøre sit arbejde, og det har flere aktører også efterspurgt. For det er mere afgørende for mig, at vi får nogle gode og brugbare anbefalinger, end at udvalget lever op til en tidsplan", External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: – En ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL sætter nu 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV i gang. Bl.a. skal et særligt center bidrage til, at nye behandlingsmetoder kommer hurtigere ud til kræftpatienter i hele landet. Indkøb af nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft. Det er nogle af de 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV, som nu sættes i gang med den nye aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Aftalen skal understøtte de nationale målsætninger i den historisk store kræftplan og beskriver, hvordan de 2,2 mia. kr., der er sat af over de næste fire år, skal fordeles mellem regioner og kommuner, og hvem der har ansvar for hvert initiativ. ”På alle kræftpatienters vegne er jeg glad for, at vi nu sætter handling bag ordene, og ruller Kræftplan IV ud på sygehuse og i kommunerne. Kræftområdet får et markant løft, og med de afsatte midler vil vi eksempelvis øge kapaciteten på sygehusene og lade patienternes ønsker og behov sætte dagsordenen i kræftbehandlingen”, External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): – En ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL sætter nu 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV i gang. Bl.a. skal et særligt center bidrage til, at nye behandlingsmetoder kommer hurtigere ud til kræftpatienter i hele landet. Indkøb af nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft. Det er nogle af de 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV, som nu sættes i gang med den nye aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Aftalen skal understøtte de nationale målsætninger i den historisk store kræftplan og beskriver, hvordan de 2,2 mia. kr., der er sat af over de næste fire år, skal fordeles mellem regioner og kommuner, og hvem der har ansvar for hvert initiativ. ”På alle kræftpatienters vegne er jeg glad for, at vi nu sætter handling bag ordene, og ruller Kræftplan IV ud på sygehuse og i kommunerne. Kræftområdet får et markant løft, og med de afsatte midler vil vi eksempelvis øge kapaciteten på sygehusene og lade patienternes ønsker og behov sætte dagsordenen i kræftbehandlingen”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Flere skal overleve kræft Med Kræftplan IV, som også kaldes Patienternes Kræftplan, har regeringen sat sig det mål, at flere skal overleve en kræftsygdom, og at kræftpatienterne oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til deres egne ønsker. De 16 initiativer er fordelt på fire indsatsområder, som tilsammen sikrer bedre sammenhæng og patientinddragelse og styrker forebyggelsen, behandlingen og opfølgningen af kræft. Kræftplan IV sørger også for, at der fremover er tilstrækkelig kapacitet på kræftområdet, så sundhedsvæsnet er rustet til at behandle det stigende antal kræftpatienter, som forventes de kommende år. Den nye aftale fastslår også, at der årligt kommer en status på, hvor langt man er kommet med initiativerne i Kræftplan IV. (PDF) Nyt landsdækkende center for kræftbehandling Som følge af Kræftplan IV skal der etableres et landsdækkende center for kræftbehandling, forskning og udvikling i bl.a. immunterapi og andre lovende behandlingsområder. Danish Comprehensive Cancer Center skal styrke det nationale samarbejde om kræftforskningen og medvirke til, at nye behandlingsmetoder hurtigere kommer ud til kræftpatienterne. ”Centeret skal først og fremmest bidrage til et højt niveau i den danske kræftforskning, så vi får udviklet nye, livsvigtige behandlinger til patienterne. Hvis patienterne skal have fuld gavn af de nye landvindinger i kræftforskningen, skal vi også have de nye behandlingsmetoder spredt ud i hele landet så hurtigt og systematisk som muligt. Det skal det nye center være med til at sikre”, External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Søren Brostrøm siger: ”Vi ser at flere og flere søger sundhedsfaglig hjælp for kønsidentitetsforhold. Det skal sundhedsvæsenet imødekomme, og det duer ikke, at der kun er et sted i landet, som har de særlige tværfaglige kompetencer på området. Der har været for lange ventetider, og vi vil derfor følge området tæt sammen med regionerne, for at se om der på sigt er behov for flere behandlingssteder” External link

sst Wednesday, February 15, 2017 9:43:00 AM CET

Søren Brostrøm siger: ”Det sundhedsfaglige personale skal respektere den enkeltes situation og præferencer, og sundhedsvæsenet skal bidrage til at fjerne stigmatisering. De sundhedsfaglige indsatser skal bygge på lydhørhed, rummelighed og fleksibilitet” External link

sst Wednesday, February 15, 2017 9:43:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: - Transkønnede skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed i sundhedsvæsnet. Sundhedsministeren sætter derfor skub i et åbent og inddragende arbejde om Sundhedsstyrelsens kommende vejledning for udrednings- og behandlingstilbuddene for transkønnede. Danmark tog for nylig et vigtigt skridt på vejen mod bedre forhold og mindre stigmatisering af transkønnede, da vi som det første land i verden flyttede koderne for transseksualitet fra kapitlet med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i den danske version af WHO’s klassifikationssystem. Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener ikke, at arbejdet med afstigmatiseringen er slut med kodeflytningen. Hun vil også sikre, at der er en åben og inddragende proces om de retningslinjer, der skal gælde på området fremover. "Flytningen af koderne var et virkelig vigtigt og stærkt signal fra dansk side. Men når vi taler ligestilling og frihed til forskellighed, så er det også vigtigt at sikre, at man som transkønnet også i praksis bliver mødt med respekt og værdighed, når man søger hjælp i sundhedsvæsnet", External link

sum Wednesday, February 15, 2017 9:08:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: - Transkønnede skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed i sundhedsvæsnet. Sundhedsministeren sætter derfor skub i et åbent og inddragende arbejde om Sundhedsstyrelsens kommende vejledning for udrednings- og behandlingstilbuddene for transkønnede. Danmark tog for nylig et vigtigt skridt på vejen mod bedre forhold og mindre stigmatisering af transkønnede, da vi som det første land i verden flyttede koderne for transseksualitet fra kapitlet med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i den danske version af WHO’s klassifikationssystem. Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener ikke, at arbejdet med afstigmatiseringen er slut med kodeflytningen. Hun vil også sikre, at der er en åben og inddragende proces om de retningslinjer, der skal gælde på området fremover. "Flytningen af koderne var et virkelig vigtigt og stærkt signal fra dansk side. Men når vi taler ligestilling og frihed til forskellighed, så er det også vigtigt at sikre, at man som transkønnet også i praksis bliver mødt med respekt og værdighed, når man søger hjælp i sundhedsvæsnet", siger Ellen Trane Nørby. Ministeren vil derfor som led i arbejdet med at udarbejde en ny faglig vejledning om udredning og behandling af transkønnede bede Sundhedsstyrelsen igangsætte en åben og inddragende proces, hvor interessenter og aktører fra ind- og udland bliver hørt. "Jeg tror alle, der har arbejdet med området såvel som med ligestilling og LGBT-området, har hørt beretninger om mennesker, der føler sig stemplet eller mistænkeliggjort, når de møder sundhedsvæsenet. I dag er der transkønnede, der oplever, at de ikke bliver hørt og gennemgår unødigt lange udredningsforløb. Det kan og skal vi kunne gøre bedre, og derfor skal vi sikre, at sundhedsvæsenet – uden at gå på kompromis med fagligheden – møder transkønnede med større forståelse", External link

sum Wednesday, February 15, 2017 9:08:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: - Transkønnede skal opleve at blive mødt med respekt og værdighed i sundhedsvæsnet. Sundhedsministeren sætter derfor skub i et åbent og inddragende arbejde om Sundhedsstyrelsens kommende vejledning for udrednings- og behandlingstilbuddene for transkønnede. Danmark tog for nylig et vigtigt skridt på vejen mod bedre forhold og mindre stigmatisering af transkønnede, da vi som det første land i verden flyttede koderne for transseksualitet fra kapitlet med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser i den danske version af WHO’s klassifikationssystem. Men sundhedsminister Ellen Trane Nørby mener ikke, at arbejdet med afstigmatiseringen er slut med kodeflytningen. Hun vil også sikre, at der er en åben og inddragende proces om de retningslinjer, der skal gælde på området fremover. "Flytningen af koderne var et virkelig vigtigt og stærkt signal fra dansk side. Men når vi taler ligestilling og frihed til forskellighed, så er det også vigtigt at sikre, at man som transkønnet også i praksis bliver mødt med respekt og værdighed, når man søger hjælp i sundhedsvæsnet", siger Ellen Trane Nørby. Ministeren vil derfor som led i arbejdet med at udarbejde en ny faglig vejledning om udredning og behandling af transkønnede bede Sundhedsstyrelsen igangsætte en åben og inddragende proces, hvor interessenter og aktører fra ind- og udland bliver hørt. "Jeg tror alle, der har arbejdet med området såvel som med ligestilling og LGBT-området, har hørt beretninger om mennesker, der føler sig stemplet eller mistænkeliggjort, når de møder sundhedsvæsenet. I dag er der transkønnede, der oplever, at de ikke bliver hørt og gennemgår unødigt lange udredningsforløb. Det kan og skal vi kunne gøre bedre, og derfor skal vi sikre, at sundhedsvæsenet – uden at gå på kompromis med fagligheden – møder transkønnede med større forståelse", siger Ellen Trane Nørby. Sundhedsministeren er også optaget af, at transkønnede fremover skal have adgang til udredning og behandling flere steder i landet. I dag varetages den højt specialiserede funktion vedr. udredning og behandling af transpersoner nemlig kun ét sted i Danmark i regi af det multidisciplinære team, der er forankret på Sexologisk Klinik i Region Hovedstaden. "Det er vigtigt, at vi får brudt det monopol, der er i dag på området. Transkønnede bliver i dag nødt til gentagne gange at møde op på en klinik i København under deres udrednings- og behandlingsforløb, selv om de bor i Vest- eller Nordjylland. Derfor synes jeg, at det er fornuftigt, at der bliver arbejdet på at få flere behandlingssteder, så vi kan sikre, at transkønnede har adgang til tilbud mere end et sted i landet", External link

sum Wednesday, February 15, 2017 9:08:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: - Den danske regering har i dag offentliggjort, at Danmark vil arbejde for, at EU’s lægemiddelagentur (EMA) flyttes fra London til København, når Storbritannien forlader EU. Med den stærke danske tradition for at værne om patientsikkerhed, et vigtigt forskningsmiljø og en tung og innovativ lægemiddelindustri har Danmark gode forudsætninger for at huse EU’s lægemiddelagentur, når agenturet og dets 900 ansatte skal genplaceres efter den britiske udtræden af EU. Sådan lyder det fra den danske regering, som nu byder ind på at få EMA til København. Udenrigsminister Anders Samuelsen siger: "Jeg er meget tilfreds med, at vi i dag formelt kan lancere Københavns kandidatur som nyt hovedsæde for EMA – det har vi arbejdet på i flere måneder. Der er ingen tvivl om, at konkurrencen er hård, men jeg er overbevist om, at det vil være en gevinst for både Danmark, EMA og EU at placere lægemiddelagenturet i København. Danmark har en af verdens førende lægemiddelindustrier, vi huser allerede FN’s verdenssundhedsorganisation, WHO, og København er en central og dynamisk bro til resten af Europa. Derfor vil jeg sammen med resten af regeringen og den nye særlige udsending for EMA, Lars Rebien Sørensen, de kommende måneder arbejde benhårdt for at samle opbakning til Danmarks kandidatur". Lægemiddelagenturet har ansvaret for den videnskabelige vurdering og overvågning af lægemidler, der er udviklet af medicinalfirmaer til brug i EU. Agenturet spiller derfor en central rolle i at sikre, at lægemidler til det europæiske marked er sikre, effektive og af høj kvalitet. Derfor vil Sundheds- og Ældreministeriet de kommende måneder spille en central rolle i at tiltrække EMA til København. "EMA bør placeres, hvor der er stærke traditioner for at sætte patienten i fokus. Både hvad angår sikkerhed, rettigheder og gennemsigtighed. Det har vi i Danmark. For fortsat at sikre de europæiske patienter adgang til nye lægemidler, kan EMA med fordel placeres et sted, hvor der kan skabes samspil og synergi med lægemiddeludvikling i både offentlige og privat regi. Det vigtige er, at vi sikrer optimale vilkår for EMA til at udføre sine opgaver, for patienterne i EU skal fortsat kunne være helt trygge ved de lægemidler, der er på markedet. Hvis Danmark bliver valgt, er vi klar til at levere det, EMA har brug for, og sammen med Københavns Kommune sørge for, at der bliver taget ordentlig hånd om de ansatte og deres familier", External link

sum Wednesday, February 8, 2017 12:18:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Partiernes sundhedsordførere skal i aften mødes med sundhedsminister Ellen Trane Nørby til forhandlinger om lægedækning. De politiske forhandlinger om, hvordan man kan komme udfordringerne med lægedækningen i Danmark til livs, fortsætter i aften på Christiansborg. Sundhedsordførerne er senere i dag inviteret til endnu et forhandlingsmøde med sundhedsministeren, og her skal de fremmødte bl.a. forsøge at nå til enighed om, hvorvidt sundhedsloven skal ændres, så regionerne får mere fleksible rammer til at drive regionale lægeklinikker, sådan som regeringens Lægedækningsudvalg har anbefalet. Lægedækningsudvalget kom i januar med en række anbefalinger til, hvordan man kan løse problemerne med lægedækning. Og en af i alt 18 konkrete anbefalinger var netop, at regionerne skal have mulighed for at drive klinikker med regionsansatte læger i mere end 4 år ad gangen. Det skal gøre det nemmere for at planlægge driften af regionsklinikkerne og rekruttere læger, som ikke selv ønsker at investere penge i deres egen praksis og påtage sig et driftsansvar i det daglige. Og sundhedsministeren ser frem til dagens forhandlingsmøde med ordførerne: ”Lægedækningen er en af de helt store udfordringer i vores sundhedsvæsen, og det er en bunden opgave at sikre, at alle danskere har adgang til en læge i nærheden af, hvor de bor. Jeg håber derfor, at vi på tværs af partierne i Folketinget kan blive enige om en aftale, der kan være med til at reducere den geografiske ulighed i sundhed”, External link

sum Tuesday, February 7, 2017 3:07:00 PM CET

Kit Broholm siger: ”Vi ved, at 40 procent af unge kvinder, der bliver gravide, har drukket 5 genstande eller mere ved samme lejlighed en eller flere gange, før de vidste, at de var gravide. Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvor lidt der skal til, før alkohol kan være skadeligt for fostret., Derfor vil vi gerne nå kvinderne med vores råd, inden de bliver gravide planlagt som uplanlagt, så de ved, at alkohol er en risikofaktor lige fra undfangelsen. Så kan de unge kvinder tage højde for det” External link

sst Monday, February 6, 2017 4:36:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - En bred politisk aftale med syv principper for udviklingen og brugen af sundhedsdata baner vej for, at danskerne får større sikkerhed for, at deres helbredsoplysninger beskyttes, og at deres egne oplysninger bruges som led i behandlingen. Aftalen sikrer også, at forskere fremover kan få adgang til sundhedsdata, så de med deres forskning kan være med til at udvikle behandlingerne i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Danskerne skal være trygge ved, at der bliver passet ordentligt på oplysninger om deres helbred, og at de ved, hvem der har adgang til deres sundhedsdata – det handler grundlæggende om tillid. Og tillid er en forudsætning for, at vi i højere grad kan anvende sundhedsdata til at udvikle vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne. Derfor har det ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby været helt afgørende for partierne bag den nye politiske aftale om brugen af sundhedsdata, at den understøtter arbejdet med at sikre, at patienters helbredsoplysninger ikke misbruges, men derimod behandles med størst mulig respekt og sikkerhed. Ministeren lægger ikke skjul på, at de senere års uheldige sager om håndtering af data kan have været med til at skabe usikkerhed om indsamlingen og brugen af sundhedsdata. ”Mange danskere vil gerne stille deres helbredsoplysninger til rådighed, men de vil samtidig gerne have sikkerhed for, at der bliver passet godt på deres følsomme personoplysninger. Fortrolighed og datasikkerhed er altså to af de helt fundamentale og grundlæggende hensyn, når vi taler om sundhedsdata. Derfor har vi også været optaget af at finde den rette balance mellem mulighederne for på én og samme gang at bruge data til gavn for patienterne og at passe på data. Og det synes jeg er lykkedes”, External link

sum Friday, February 3, 2017 3:58:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - En bred politisk aftale med syv principper for udviklingen og brugen af sundhedsdata baner vej for, at danskerne får større sikkerhed for, at deres helbredsoplysninger beskyttes, og at deres egne oplysninger bruges som led i behandlingen. Aftalen sikrer også, at forskere fremover kan få adgang til sundhedsdata, så de med deres forskning kan være med til at udvikle behandlingerne i sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Danskerne skal være trygge ved, at der bliver passet ordentligt på oplysninger om deres helbred, og at de ved, hvem der har adgang til deres sundhedsdata – det handler grundlæggende om tillid. Og tillid er en forudsætning for, at vi i højere grad kan anvende sundhedsdata til at udvikle vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne. Derfor har det ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby været helt afgørende for partierne bag den nye politiske aftale om brugen af sundhedsdata, at den understøtter arbejdet med at sikre, at patienters helbredsoplysninger ikke misbruges, men derimod behandles med størst mulig respekt og sikkerhed. Ministeren lægger ikke skjul på, at de senere års uheldige sager om håndtering af data kan have været med til at skabe usikkerhed om indsamlingen og brugen af sundhedsdata. ”Mange danskere vil gerne stille deres helbredsoplysninger til rådighed, men de vil samtidig gerne have sikkerhed for, at der bliver passet godt på deres følsomme personoplysninger. Fortrolighed og datasikkerhed er altså to af de helt fundamentale og grundlæggende hensyn, når vi taler om sundhedsdata. Derfor har vi også været optaget af at finde den rette balance mellem mulighederne for på én og samme gang at bruge data til gavn for patienterne og at passe på data. Og det synes jeg er lykkedes”, siger Ellen Trane Nørby. Sundhedsdata er patienternes Med principperne ønsker ministeren desuden at sende et tydeligt signal om, at sundhedsdata hverken er forskeres eller lægers, men er patienternes. Derfor skal de i højere grad kunne bruge oplysningerne som led i deres egen behandling og selv bidrage med relevante oplysninger, som læger og andre sundhedspersoner kan få gavn af i patientbehandlingen. ”Patienternes egne oplevelser af f.eks. deres behandlingsforløb og helbred undervejs i behandlingen skal bringes langt mere i spil i sundhedsvæsnet. Meget tyder nemlig på, at oplysninger, der kommer direkte fra patienten selv, både er med til at højne kvaliteten i behandlingen og give en større patienttilfredshed”, External link

sum Friday, February 3, 2017 3:58:00 PM CET

Mads Melbye says: ”Research into, and detection of, new disease markers will help us ensure more targeted treatment of these diseases. This is called personalized medicine and is one of the goals we strive for both in our own research and in the operation and expansion of the Danish National Biobank, which is a resource available to all researchers,” External link

ssi-en Tuesday, January 17, 2017 9:40:00 AM CET

Mads Melbye says: ”Top-level international research is a requirement for SSI to contribute to solving the challenges that face Denmark and the international community now and in the future. Therefore SSI must remain one of the country’s largest and most important health science research institutions.” External link

ssi-en Tuesday, January 17, 2017 9:40:00 AM CET

Mads Melbye says: ”The separation of these three areas does not alter SSI’s 100-year-old primary duty, namely the control of infectious, hereditary and autoimmune diseases. Also, SSI remains responsible for the purchase and supply of vaccines to the Danish national vaccination programmes. But the restructuring provides an excellent opportunity to reform SSI’s mission and strategy to reflect a leaner SSI and ensure that we remain at the forefront of new disease challenges ” External link

ssi-en Tuesday, January 17, 2017 9:40:00 AM CET

Most associated names

Daily number of articles in this category

Trend data not available for this selection.

Most active sources for this category