Latest News About - Denmark Official Sources

 
Show/hide duplicate news articles.
Filter by countryfromabout
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Monday, March 25, 2019

4:59:00 AM CET

Subscribe
RSS | MAP

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mn
ms
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Quotes... Extracted quotes

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Folketinget har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter KL og Danske Regioners kritik af, at det var for svært at visitere til de 150 særlige pladser. Pladserne skal rumme særligt udsatte psykiatriske patienter. For mange af de 150 særlige pladser står tomme, fordi visitationskriterierne har været for stramme. Derfor har Folketinget vedtaget ændringer til loven, som skal gøre det nemmere at visitere patienter i målgruppen til pladserne. Med lovforslaget lempes tre af de seks kriterier, ligesom der kun skal ske opfyldes af i alt fire af kriterierne. Hertil kommer at også regionsrådet i patientens bopælsregion får mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads. ”De særlige pladser skal afhjælpe det problem, vi har set, hvor medarbejdere der på tragisk vis har været udsat for vold og trusler og i enkle tilfælde drab, fordi de psykiatriske patienter ikke har fået et stærkt nok psykiatrisk tilbud. Derfor er det afgørende både for medarbejderne og patienterne, at pladserne faktisk bliver udnyttet til fulde. Det forventer jeg sker med disse ændringer”, External link

sum Thursday, March 21, 2019 9:45:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Folketinget har vedtaget et lovforslag fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby efter KL og Danske Regioners kritik af, at det var for svært at visitere til de 150 særlige pladser. Pladserne skal rumme særligt udsatte psykiatriske patienter. For mange af de 150 særlige pladser står tomme, fordi visitationskriterierne har været for stramme. Derfor har Folketinget vedtaget ændringer til loven, som skal gøre det nemmere at visitere patienter i målgruppen til pladserne. Med lovforslaget lempes tre af de seks kriterier, ligesom der kun skal ske opfyldes af i alt fire af kriterierne. Hertil kommer at også regionsrådet i patientens bopælsregion får mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads. ”De særlige pladser skal afhjælpe det problem, vi har set, hvor medarbejdere der på tragisk vis har været udsat for vold og trusler og i enkle tilfælde drab, fordi de psykiatriske patienter ikke har fået et stærkt nok psykiatrisk tilbud. Derfor er det afgørende både for medarbejderne og patienterne, at pladserne faktisk bliver udnyttet til fulde. Det forventer jeg sker med disse ændringer”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Det er Danske Regioner og KL, der har peget på, at visitationskriterierne i psykiatriloven unødigt begrænsede muligheden for at visitere de patienter, som er målgruppen til de særlige pladser. Således stod 43 af de 83 særlige pladser tomme i oktober 2018. Lovforslag letter på farlighedskriteriet. Visitationen lettes fremover ved, at man ikke længere skal opfylde alle seks kriterier, men også ved at der lempes på bl.a. farlighedskriteriet. Fremover er det ikke kun patienter, der er akut til fare for andre, som kan komme i betragtning, men også patienter, som risikerer at blive til fare for andre. Det vil hellere ikke længere være et krav, at patienten har en psykiatrisk diagnose, også patienter - som ”formodes at have en svær psykisk lidelse” - skal kunne visiteres. Men der vil stadig være fokus på, at de særlige pladser er til borgere med helt særlige behov for en særlig psykiatrisk indsats og behandling. ”I Region Sjælland kan vi se, at de særlige pladser fungerer rigtigt godt. Der har de fuld belægning og tilfredshed fra både personale og beboere. Ledelsen har gjort en stor indsats for at oplyse om tilbuddet. Men resten af landet skal følge med, og derfor de her lempelser, så borgere, der rent faktisk har brug for tilbuddet, også får det”, External link

sum Thursday, March 21, 2019 9:45:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Sundhedsminister Ellen Trane Nørby lægger op til at ændre autorisationsloven, så tandplejere får lov til at udføre fluor-penslinger og lak-forseglinger uden delegation fra en tandlæge. Sundhedsministeren mener, at man som patient skal kunne få udført flere behandlinger hos en selvstændig tandplejer. Danske Tandplejere har længe haft en ønske om at kunne tilbyde deres patienter fluor-pensling og fissur-forsegling (lak-forsegling), uden at det sker på delegation fra en tandlæge. Det bakkes nu op af Styrelsen for Patientsikkerhed efter drøftelser i en arbejdsgruppe, der har vurderet sagen. Ministeren mener også, at tandplejerne skal have adgang til at kunne foretage forebyggende forsegling af ikke-cariesrelaterede gingivale defekter (usurer). Derfor lægger hun op til at ændre autorisationsloven: ”Patienterne skal have flere steder at gå hen og få foretaget mindre tandbehandlinger. Det kan på sigt styrke konkurrencen på tandpleje-området og gøre tandregningen mindre for os alle sammen. Men ændringen er også en anerkendelse af tandplejernes faglighed, som vi kan bruge bedre, når de i højere grad kan varetage tandbehandlinger fx i områder, hvor tandlægeudbuddet ikke er så stort”, External link

sum Friday, March 15, 2019 11:12:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: ”Det er utroligt positivt, at Danmark er blevet bedt om at deltage i dette vigtige arbejde. Det er vi fordi, vi har en lægemiddelmyndighed på højeste niveau, og det her er en af de måder, vi fra dansk side kan bidrage til at løfte FN’s verdensmål med at øge verdenssundheden globalt. Vi har et stort know how med på europæisk plan at opbygge faglige og tillidsfulde samarbejder, sådan at befolkningen i EU har adgang til virksomme og sikre lægemidler. Den viden skal vi give videre til de dele af verden, som har stærkt brug for den” External link

sum Thursday, March 14, 2019 3:45:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Thyra Frank): - Mennesker med demens kan have svært ved at udtrykke deres ønsker og følelser, og det kan føre til misforståelser og utryghed for både demensramte og personale på eksempelvis landets plejehjem. Som led i den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der derfor afsat 2,5 mio. kr. til at udvikle en serie af håndbøger med vidensbaserede og praksisnære anbefalinger til den social- og sundhedsfaglige praksis på demensområdet. Nu ser de tre første håndbøger dagens lys. To af håndbøgerne er introduktionshåndbøger, som sætter fokus på henholdsvis personcentreret omsorg og faglig ledelse. Den tredje er en temahåndbog, som sætter fokus på palliativ pleje, omsorg og behandling. ”Vi ved, at det i praksis kan være svært at overskue de mange forskellige tilgange, der findes til mennesker med demens. Derfor er jeg rigtig glad for, at medarbejderne og lederne nu får et værktøj, som kan gøre det lettere at håndtere nogle af de konkrete problemstillinger, der er svære at håndtere i hverdagen. Jeg håber også, at rigtig mange vil benytte tilbuddet om at deltage i de inspirationsdage, der afholdes rundt om i landet. For ambitionen er jo, at håndbøgerne skal bruges ude i praksis og ikke stå og samle støv ude på plejehjemmene”, siger ældreminister Thyra Frank. Håndbøgerne, som udgives af Sundhedsstyrelsen, har desuden til formål at understøtte en mere ensartet og høj kvalitet af indsatsen på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens. ”Der kan i dag være forskel på, hvilken pleje og omsorg man får alt afhængig af, hvor man bor. Derfor synes jeg, det er positivt, at medarbejderne nu får muligheden for at benytte disse håndbøger, der kan hjælpe med nogle af de vanskelige problemstillinger, der opleves ude i hverdagen”, External link

sum Wednesday, March 13, 2019 2:45:00 PM CET

Kasper Larsen siger: ”Vores arbejde har ind til nu vist, at der generelt mangler viden om smerter både blandt den almene befolkning, personer med smerter og sundhedspersoner. Samtidig er det tydeligt, at de alment praktiserende læger har en afgørende rolle i behandlingen af personer med kroniske smerter,” External link

sst Thursday, March 7, 2019 3:08:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Undersøgelse kortlægger eksisterende behandlingstilbud for mennesker med pædofile tanker og peger på nye indsatsområder. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby fremlægger ny undersøgelse, som COWI har udarbejdet på vegne af Sundhedsstyrelsen om indsatsen for mennesker med pædofile tanker. ”Jeg er tilfreds med, at vi nu har fået et overblik over eksisterende tilbud og en række konkrete anbefalinger at arbejde videre med. Det et utrolig vigtigt, at mennesker med pædofile tanker kan få hjælp, og derfor må vi se på mulighederne for at nedbryde de barrierer, som fagfolk påpeger der er i forhold til at gå i behandling”, External link

sum Wednesday, March 6, 2019 3:18:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Sygehus Sønderjylland skal huse forsøgsordning med sammenhængende uddannelse i akutmedicin. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har netop godkendt en ansøgning fra Videreuddannelsesregion Syd om at etablere et sammenhængende uddannelsesforløb i akutmedicin på Sygehus Sønderjylland. Sygehus Sønderjylland har bla. begrundet ansøgningen med, at der er rekrutteringsvanskeligheder inden for en række specialer, og derfor ønsker man at afprøve forskellige tiltag for at finde en løsning på disse vanskeligheder. ”Med en sammenhængende speciallægeuddannelse i akutmedicin får akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland et ekstra boost. Akutlægen skal blandt andet være med til at sikre, at de akutte patienter ikke ender som kastebold mellem flere forskellige afdelinger, men får den rette behandling fra starten. Samtidig får vi afprøvet nye måder at tiltrække læger til alle landsdele, og jeg ser frem til at følge forløbet”, External link

sum Wednesday, March 6, 2019 3:18:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Færre kræftpakkeforløb overholder de anbefalede forløbstider i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, viser 4. kvartals monitorering. Tallene bekymrer sundhedsministeren, og Sundhedsstyrelsen har bedt regionerne om redegørelser. Kræftbehandlingen i Danmark har et højt niveau. På landsplan blev 80 procent af kræftpakkeforløbene gennemført til tiden, viser Sundhedsdatastyrelsens opgørelse for 4. kvartal 2018. Men i Region Hovedstaden er andelen af gennemførte forløb faldet fra 80 (3. kvartal) til 76 procent og i Region Midtjylland fra 81 til 78 procent. Ser man på brystkræftoperationerne i Region Hovedstaden er de faldet 20 procent siden sidste kvartal. Således gennemførtes blot 47 procent af brystkræft-pakkerne inden for den fastsatte norm. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: ”Vi ved, der kan være udsving i de her tal, men jeg er bestemt ikke tilfreds med, at der er så store forskel fra region til region. De her tal understreger behovet for at gennemføre en sundhedsreform, som skal sikre, at patienter i fx Region Hovedstaden kommer lige så hurtigt igennem et kræftforløb, som en patient et andet sted i landet”. Sundhedsstyrelsen har bedt både Region Hovedstaden og Region Midtjylland om redegørelser. ”Det er afgørende for patienterne, at regionerne finder ud af, hvad der er skyld i faldene. Det her er meget alvorlige sygdomme, og patienterne må med rette forvente, at langt de fleste forløb følger den anbefalede forløbstid. Det, der kan lade sig gøre i Sydjylland, må også kunne lade sig gøre i hovedstaden”, External link

sum Thursday, February 28, 2019 1:30:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Kommunerne må ikke opkræve egenbetaling af de borgere, der bliver henvist efter sundhedsloven til de kommunale akutpladser. Det slår ny bekendtgørelse fra sundhedsministeren fast. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag. Fra i dag er det klart og tydeligt, at kommunerne ikke kan opkræve betaling for ophold, kost, linned, tøjvask og lignende på kommunale akutpladser når borgeren er der efter sundhedsloven - det er en del af det vederlagsfri tilbud i den kommunale sygepleje. ”Det er underordnet, hvad kommunerne kalder deres tilbud til borgerne – de må ikke opkræve egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser efter sundhedsloven. Længere er den ikke. Nu præciserer vi som aftalt reglerne, så der ikke er tvivl om, hvornår et tilbud som fx en kommunal akutplads gives efter sundhedsloven” siger Ellen Trane Nørby. Det viste sig sidste år, at en række kommuner landet over havde opkrævet mellem 130 og 150 kroner i døgnet for ophold på en akutstue, som fx benyttes i forlængelse af et sygehusophold efter en lægelig henvisning selv om det aldrig have været den politiske intention med loven at kommunerne kunne indføre brugerbetaling på sundhedstilbud i det nære. I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at opkrævningen af egenbetaling for kommunale akutpladser blev stoppet, og at reglerne skulle præciseres, så det blev gjort helt klart, hvad der indgår i det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en kommunal akutplads. ”Det har aldrig været intentionen at borgerne skulle have en regning, når de har brug for et akuttilbud, blot fordi det ligger i kommunen. Nu kan kommunerne ikke længere være i tvivl om intentionen, som Regeringen og DF har aftalt, og som et flertal i Folketinget også bakker op om”, External link

sum Thursday, February 28, 2019 1:00:00 PM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Det skal være nemt for landets mere end 250.000 mennesker med diabetes at vælge sunde mad- og drikkevarer, når de køber ind. Det skal en ny indkøbsguide hjælpe med. Sunde fødevarer er afgørende for, at mennesker med diabetes kan leve et godt liv med deres sygdom, og mange med type 2-diabetes er motiverede for at spise sundere. Som et led i den nationale diabeteshandlingsplan lanceres nu en indkøbsguide, der skal gøre det nemmere at finde de sunde mad- og drikkevarer. Indkøbsguiden er en hurtig rettesnor, der indeholder fotos af dagligvarer, som vi kender fra supermarkedernes hylder. Varerne er inddelt i 17 fødevaregrupper, bl.a. mælk, ost eller pålæg, som gør det nemt at bruge guiden. Under hvert foto af en vare er angivet, hvor meget fedt, sukker, sukkerarter og kostfibre, varen bør indeholde for at være et sundere valg. CITAT: Ellen Trane Nørby. ”Mange patienter med diabetes har svært ved at gennemskue, hvilken mad, der er bedst for deres sygdom. Med den her indkøbsguide gør vi det lettere for mennesker med diabetes at træffe sunde valg, når de lægger fødevarer i indkøbskurven. Den rette kost kan være afgørende for, om ens diabetes er velreguleret. Og for den enkelte kan det gøre forskellen mellem et liv styret af sygdom eller et liv styret af dig selv”, External link

sum Wednesday, February 27, 2019 9:46:00 AM CET

Thyra Frank siger (about Thyra Frank): - Alle enlige ældre skal fremover have tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 70 år. Lovforslaget er en del af ældreministerens initiativer til at bekæmpe ensomhed blandt ældre. I dag bliver alle tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år. Fremover skal tilbuddet allerede komme, når man fylder 70 år, hvis man bor alene. Lovændringen 1. behandles i Folketinget i dag og skal blandt andet være med til at opspore og forebygge ensomhed blandt ældre. ”Mange ældre oplever desværre at føle sig ensomme. Det kan komme, når man holder op med at arbejde eller mister nære venner eller en livspartner gennem mange år. Dem skal vi række ud til tidligere, så ensomheden ikke bliver til depression eller livstruende sygdom, der ødelægger livskvaliteten”, siger ældreminister Thyra Frank. Et mere målrettet forebyggende hjemmebesøg. Det er hjemkommunen, der tilbyder det forebyggende hjemmebesøg, som enten kan foregå hjemme hos den ældre eller som et kollektivt tilbud fx i et sundhedshus. Tilbuddet er en samtale, som tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation, og som bidrager med råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som kan give større tryghed, trivsel og sundhed. Med lovændringen skal kommunerne nu som noget nyt begynde at tilbyde alle 70-årige ældre, der bor alene, et forebyggende hjemmebesøg. Samtidig fastholdes kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige, mens aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes fra 80 til 82 år. Kommunalbestyrelsen skal efter lovforslaget dog fortsat tilbyde alle 80-årige et forebyggende hjemmebesøg. Kommunerne skal allerede tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til borgere fra de er 65 år, hvis de er i særlig risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne. Det kan eksempelvis være, hvis man har mistet en ægtefælle eller har et alkoholmisbrug. Med lovforslaget udvides aldersgruppen i forhold til de behovsbestemte tilbud til også at omfatte de 81-årige. ”Med det her lovforslag får vi mere fokus på en gruppe, som især kan være i risiko for ensomhed. Det synes jeg giver mere tryghed, og jeg er sikker på, at det kommer til at gøre en forskel for rigtig mange mennesker”, External link

sum Thursday, February 21, 2019 10:22:00 AM CET

Tyra Grove Krause notes: "Therefore, an increase in the vaccination coverage is warranted, not least among the elderly. During the influenza season, coverage was only 50%, which is far below the WHO’s 75% coverage target" External link

ssi-en Friday, February 8, 2019 6:23:00 AM CET

Tyra Grove Krause explains: “Even though measles have been eliminated in Denmark, eight measles cases were notified last year. Three of the cases had become infected in Denmark by an unknown common source of infection, whereas the remainder were individual cases who had become infected while travelling,” External link

ssi-en Friday, February 8, 2019 6:23:00 AM CET

Tyra Grove Krause notes: "Antimicrobial resistance (AMR) is one of the primary threats against public health. Recent studies estimate that 33,000 persons die annually in Europe alone due to AMR" External link

ssi-en Friday, February 8, 2019 6:23:00 AM CET

Tyra Grove Krause notes: "In the course of the summer, we observed an excess mortality of 265 deaths, mainly among the elderly. This excess mortality is associated with the hot weather" External link

ssi-en Friday, February 8, 2019 6:23:00 AM CET

Most associated names

Daily number of articles in this category

Trend data not available for this selection.

Most active sources for this category