Latest News About - Denmark Official Sources

 
Show/hide duplicate news articles.
Filter by countryfromabout
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Monday, March 27, 2017

4:50:00 AM CEST

Subscribe
RSS | MAP

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
lb
lo
lt
lv
mk
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Quotes... Extracted quotes

Peter Henrik Andersen says: “It is, of course, better to prevent than to be putting out fires after the infection has been transmitted within Denmark” External link

ssi-en Wednesday, March 22, 2017 10:07:00 AM CET

Peter Henrik Andersen says: "So we need to be aware of the risk of measles when travelling to Africa and Asia, but a risk also remains in many countries within Europe" “Denmark currently holds the WHO status of interrupted transmission for 24 consecutive months, but we expect that the limited number of cases recorded in 2016 and the absence of further transmission in Denmark will mean that Denmark meets the preconditions for interrupted transmission for 36 months in the course of 2017, and thereby for elimination of the condition, as has already occurred in another 15 EU/EEA countries” External link

ssi-en Wednesday, March 22, 2017 10:07:00 AM CET

Søren Brostrøm siger: ”Vi er glade for, at det er lykkedes os at lave en holdbar løsning for de næste tre år. Der har været mange forskellige ønsker om, hvor der er behov for at hæve antallet af speciallægeuddannelsesforløb. Det har været vigtigt for os med en åben dialog og proces. Vi er kommet med en stabil løsning for de næste tre år. Specialernes besættelsesgrader vil blive fulgt tæt med henblik på udarbejdelse af en dimensioneringsplan for de efterfølgende år,” External link

sst Tuesday, March 21, 2017 12:20:00 AM CET

Søren Brostrøm siger: ”Vi er klar over, at der kan ske en udvikling i behovet for speciallæger i de forskellige specialer. Derfor er det vigtigt, at vi er i tæt dialog med de fem regioner, så der kan foregå en løbende dialog om behovet for uddannelsesforløb, også efter planen er offentliggjort,” External link

sst Tuesday, March 21, 2017 12:20:00 AM CET

Karen Ellemann siger (about Karen Ellemann): – Registreringen af de såkaldte hjertepakker er mangelfuld, og de er for usmidige. Derfor skal pakkeforløbene erstattes med nye tværsektorielle forløb. De vil gøre en positiv forskel for hjertepatienterne, mener fungerende sundhedsminister Karen Ellemann. En hjertepakke er en beskrivelse af hvilke undersøgelser og behandlinger, der skal gennemføres inden for en bestemt periode, når en patient bliver henvist til et sygehus med en mistanke om en hjertesygdom. Men regionernes registrering af hjertepakkerne har altid været mangelfuld, siden de blev indført i 2010, og det gør det vanskeligt at få overblik over, hvor mange patienter, der kommer igennem pakkeforløbene inden for de anbefalede tidsfrister. Det har også i mange tilfælde været for svært for lægerne at få den enkelte patient til at passe ind i de fastlagte tidsforløb. Derfor bliver hjertepakkerne nu udfaset, og tallene for 4. kvartal 2016, der netop er offentliggjort af Sundhedsdatastyrelsen, bliver de sidste registreringer af pakkeforløbene. ”Hjertepakkerne har ikke fungeret godt nok og har været for usmidige. Det har heller ikke været muligt at holde ordentligt øje med, hvordan det går med at leve op til de anbefalede forløbstider for patienterne, og så er det bedre at erstatte dem med noget andet, der virker og gør en positiv forskel for hjertepatienterne”, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann. Nye forløb for patienterne Både Sundhedsstyrelsen, hjertelægerne i Dansk Cardiologisk Selskab, Danske Regioner og Hjerteforeningen er enige om, at den nuværende model ikke giver faglig mening, og at der skal være en anden tilgang. Derfor laver Sundhedsstyrelsen nu nye tværsektorielle forløb. De bygger på de undersøgelser og den behandling, som er i hjertepakkerne, men som noget nyt viser de nye forløb også, hvad der skal gøres for hjertepatienten hos egen læge og af kommunen, når man kommer hjem fra sygehuset. De nye forløb vil blive offentliggjort inden udgangen af 2017, og indtil da vil de faglige anbefalinger fra hjertepakkerne stadigvæk være gældende. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann mener, at de nye forløb er en forbedring for hjertepatienterne. ”Alle patienter på tværs af landet vil stadig få tilbudt de samme behandlinger og undersøgelser. Men nu udvider vi palletten og sætter også ensartede standarder for, hvordan egen læge skal agere ved de første symptomer, og hvordan man skal hjælpes efter tiden på sygehuset. Det bliver bedre for hjertepatienterne, fordi vi skaber sammenhæng i hele patientforløbet”, External link

sum Monday, March 20, 2017 10:07:00 AM CET

Peter Henrik Andersen siger: ”Det er nu engang bedre at forebygge frem for at skulle brandslukke, hvis der først er sket smitte i Danmark” External link

ssi Wednesday, March 15, 2017 2:29:00 PM CET

Peter Henrik Andersen siger: ”Så man skal tænke på risikoen for mæslinger, både ved rejse til Afrika og Asien, men også inden for Europa er der altså fortsat en risiko i mange lande” ”Danmark har aktuelt WHO-status som et land med afbrudt mæslingesmitte i 24 måneder, men det er forventningen, at de få tilfælde i 2016 og fravær af videre smitte i Danmark vil medføre, at vi i løbet af 2017 vil opfylde forudsætningerne for afbrudt smitte i 36 måneder, og dermed elimination af sygdommen, som det allerede er lykkedes for 15 lande i EU/EØS-området” External link

ssi Wednesday, March 15, 2017 2:29:00 PM CET

Karen Ellemann siger: – I 80 procent af tilfældene overholdes udredningsretten for patienter, der henvises til sygehusene for at blive undersøgt for fysiske sygdomme. Det viser nye monitoreringstal, som dog skal tages med væsentlige forbehold, fordi opgørelsesmetoden er ny. Patienter, der bliver henvist til undersøgelser på sygehusene, skal hurtigt til, så de kan få svar på, hvad de fejler, og komme i behandling for deres sygdom. Det er udgangspunktet for de patientrettigheder, der blev indført 1. oktober 2016, hvor patienterne fik ret til, uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom, at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at udrede dem inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Nu foreligger de første monitoreringstal, siden de nye patientrettigheder blev indført. Tallene for 4. kvartal 2016 viser, at for de fysiske sygdomme overholdes udredningsretten for 80 procent af patientforløbene. For de psykiske sygdomme er tallet ca. 90 procent i voksenpsykiatrien og ca. 92 procent i børne- og ungdomspsykiatrien. ”Tallene tyder på, at udredningsretten overholdes i 8 ud af 10 patientforløb, og det er positivt. Men vi skal passe på, at vi ikke overfortolker de nye tal. Jeg vil i hvert fald gerne se mere robuste tal fra regionerne, før jeg glæder mig på patienternes vegne”, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann. Ny monitoreringsmodel er mere retvisende Da de nye patientrettigheder for udredning og behandling trådte i kraft, blev der samtidig indført en ny national monitoreringsmodel. Den tager højde for, at der er patienter, som selv vælger at forlænge deres udredningsforløb, som dermed ikke kan afsluttes inden for 30 dage. Dermed viser de nye tal på en mere retmæssig måde end tidligere, hvordan regionerne overholder udredningsretten. Hvis patienterne selv ønsker at vente længere, eksempelvis fordi de skal på ferie eller ikke vil udredes på et bestemt sygehus i regionen, er udredningsretten stadig overholdt, men så skal patienten have udleveret en plan for, hvordan udredningen så skal foregå. De første opgørelser kan imidlertid vise sig ikke at være retvisende. Det hænger sammen med, at personalet på sygehusene skal registrere på en ny måde. Derudover er der store regionale forskelle i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Region Hovedstaden i øjeblikket er ved at implementere Sundhedsplatformen. Og derfor giver tallene endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann understreger, at regeringen forventer, at regionerne tager opgaven med at implementere og monitorere udredningsretten alvorligt. ”Udredningsretten er et politisk løfte til patienterne, som skal overholdes. Derfor har jeg også en klar forventning om, at de næste monitoreringstal, vi ser, vil være mere solide, og jeg vil følge regionernes arbejde med at overholde udredningsretten tæt”, External link

sum Friday, March 10, 2017 12:17:00 PM CET

Thyra Frank siger (about Thyra Frank): – Værdighed og respekt. Det er centrale begreber i en national handlingsplan, der skal styrke ældreplejen i Holland. Ældreminister Thyra Frank besøger i denne uge landet for at se, om vi kan lære noget af hollænderne på ældreområdet. Tulipaner, træsko og coffee shops. Det er nogle af de ting, som mange danskere kommer til at tænke på, når man taler om Holland. Men det flade land mod syd er også kendt for at være langt fremme på ældre- og demensområdet. Hollænderne var eksempelvis blandt de første til at etablere særlige demenslandsbyer. Og i denne uge tager ældreminister Thyra Frank til Holland for at høre mere om den hollandske ældrepleje og især hollændernes indsats for at styrke kvaliteten i plejen på landets plejehjem. "I Holland ønsker man ligesom i Danmark at have en ældrepleje med høj kvalitet, og dernede har de også stort fokus på, at de ældre skal have en værdig pleje, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov. Og netop værdighed er en af mine, og regeringens, kerneværdier på ældreområdet. Derfor vil jeg gerne se, om ældre herhjemme kan få gavn af de hollandske erfaringer”, siger ældreminister Thyra Frank. Under sit besøg skal ministeren desuden høre om, hvordan man i Holland forsøger at forebygge underernæring hos ældre. Det er nemlig også en udfordring i Danmark, hvor mange ældre er småtspisende og taber sig med det resultat, at de mange gange må indlægges på sygehusene. "Mange mister desværre appetitten, når de bliver ældre, og det kan betyde, at de får så lidt at spise, at det går ud over deres helbred. Underernæring er altså et problem, vi skal tage alvorligt. Det er bl.a. derfor, at vi har sat 425 mio. kr. af til køkkener på plejehjem, der kan bringe maden tættere på beboerne", External link

sum Wednesday, March 8, 2017 8:45:00 AM CET

Thyra Frank siger (about Thyra Frank): – Værdighed og respekt. Det er centrale begreber i en national handlingsplan, der skal styrke ældreplejen i Holland. Ældreminister Thyra Frank besøger i denne uge landet for at se, om vi kan lære noget af hollænderne på ældreområdet. Tulipaner, træsko og coffee shops. Det er nogle af de ting, som mange danskere kommer til at tænke på, når man taler om Holland. Men det flade land mod syd er også kendt for at være langt fremme på ældre- og demensområdet. Hollænderne var eksempelvis blandt de første til at etablere særlige demenslandsbyer. Og i denne uge tager ældreminister Thyra Frank til Holland for at høre mere om den hollandske ældrepleje og især hollændernes indsats for at styrke kvaliteten i plejen på landets plejehjem. "I Holland ønsker man ligesom i Danmark at have en ældrepleje med høj kvalitet, og dernede har de også stort fokus på, at de ældre skal have en værdig pleje, hvor der tages hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov. Og netop værdighed er en af mine, og regeringens, kerneværdier på ældreområdet. Derfor vil jeg gerne se, om ældre herhjemme kan få gavn af de hollandske erfaringer”, siger ældreminister Thyra Frank. Under sit besøg skal ministeren desuden høre om, hvordan man i Holland forsøger at forebygge underernæring hos ældre. Det er nemlig også en udfordring i Danmark, hvor mange ældre er småtspisende og taber sig med det resultat, at de mange gange må indlægges på sygehusene. "Mange mister desværre appetitten, når de bliver ældre, og det kan betyde, at de får så lidt at spise, at det går ud over deres helbred. Underernæring er altså et problem, vi skal tage alvorligt. Det er bl.a. derfor, at vi har sat 425 mio. kr. af til køkkener på plejehjem, der kan bringe maden tættere på beboerne", siger Thyra Frank og fortsætter: "Mad og ernæring er også et af de i alt fem områder, som kommunerne skal forholde sig til i deres værdighedspolitikker for at få andel i Værdighedsmilliarden. Og det er ingen tilfældighed, for mad har stor betydning og er med til at hæve livskvaliteten for langt de fleste af os. Jeg ser derfor også frem til at høre, hvad man gør i Holland for at forebygge underernæring", External link

sum Wednesday, March 8, 2017 8:45:00 AM CET

Søren Brostrøm siger: ”Inspektorordningen er med til at udvikle og sikre høj og ensartet kvalitet af uddannelsen af de yngre læger” External link

sst Tuesday, March 7, 2017 10:43:00 AM CET

Karen Ellemann siger (about Karen Ellemann): - Lovforslaget om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger bliver ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form. Det siger sundhedsminister Karen Ellemann efter at have læst høringssvarene og talt med de partier i Folketinget, som står bag aftalen om at forebygge vold på botilbud. I oktober sidste år afsatte den tidligere Venstre-regering og satspuljepartierne 400 mio. kr. til en ny handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Det skete efter, at der var begået drab på medarbejdere på botilbud. ”De senere år har vi desværre set en række dybt tragiske hændelser på flere bosteder, som vi er nødt til at handle på. Vi skal have skabt tryghed og sikkerhed for både beboere og medarbejdere, og derfor var jeg tilfreds med, at det efter grundige drøftelser med både aktører og partierne sidste år lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som skal forebygge vold og overgreb på botilbuddene”, External link

sum Wednesday, March 1, 2017 1:54:00 PM CET

Karen Ellemann siger (about Karen Ellemann): - Lovforslaget om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger bliver ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form. Det siger sundhedsminister Karen Ellemann efter at have læst høringssvarene og talt med de partier i Folketinget, som står bag aftalen om at forebygge vold på botilbud. I oktober sidste år afsatte den tidligere Venstre-regering og satspuljepartierne 400 mio. kr. til en ny handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Det skete efter, at der var begået drab på medarbejdere på botilbud. ”De senere år har vi desværre set en række dybt tragiske hændelser på flere bosteder, som vi er nødt til at handle på. Vi skal have skabt tryghed og sikkerhed for både beboere og medarbejdere, og derfor var jeg tilfreds med, at det efter grundige drøftelser med både aktører og partierne sidste år lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som skal forebygge vold og overgreb på botilbuddene”, siger sundhedsminister Karen Ellemann. Som led i handlingsplanen skulle der etableres 150 pladser på nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, hvor borgere med særligt komplekse problemer og udadreagerende adfærd, kan tilbydes en sammenhængende og intensiv social- og sundhedsfaglig behandling, der også omfatter behandling for alkohol- og stofmisbrug. Regeringen har på den baggrund arbejdet med et lovforslag, som skulle give lovhjemmel til at oprette de nye afdelinger. Lovforslaget bliver imidlertid ikke fremsat i sin nuværende form. Den melding kommer nu fra sundhedsminister Karen Ellemann: ”Efter at have lyttet til flere af de centrale aktører på psykiatriområdet og drøftet lovforslaget med aftalepartiernes ordførere, er jeg nået frem til den konklusion, at der er brug for at se nærmere på lovforslaget. Og derfor bliver det det ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form”, External link

sum Wednesday, March 1, 2017 1:54:00 PM CET

Karen Ellemann siger (about Karen Ellemann): - Lovforslaget om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger bliver ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form. Det siger sundhedsminister Karen Ellemann efter at have læst høringssvarene og talt med de partier i Folketinget, som står bag aftalen om at forebygge vold på botilbud. I oktober sidste år afsatte den tidligere Venstre-regering og satspuljepartierne 400 mio. kr. til en ny handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Det skete efter, at der var begået drab på medarbejdere på botilbud. ”De senere år har vi desværre set en række dybt tragiske hændelser på flere bosteder, som vi er nødt til at handle på. Vi skal have skabt tryghed og sikkerhed for både beboere og medarbejdere, og derfor var jeg tilfreds med, at det efter grundige drøftelser med både aktører og partierne sidste år lykkedes at indgå en bred politisk aftale, som skal forebygge vold og overgreb på botilbuddene”, siger sundhedsminister Karen Ellemann. Som led i handlingsplanen skulle der etableres 150 pladser på nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, hvor borgere med særligt komplekse problemer og udadreagerende adfærd, kan tilbydes en sammenhængende og intensiv social- og sundhedsfaglig behandling, der også omfatter behandling for alkohol- og stofmisbrug. Regeringen har på den baggrund arbejdet med et lovforslag, som skulle give lovhjemmel til at oprette de nye afdelinger. Lovforslaget bliver imidlertid ikke fremsat i sin nuværende form. Den melding kommer nu fra sundhedsminister Karen Ellemann: ”Efter at have lyttet til flere af de centrale aktører på psykiatriområdet og drøftet lovforslaget med aftalepartiernes ordførere, er jeg nået frem til den konklusion, at der er brug for at se nærmere på lovforslaget. Og derfor bliver det det ikke fremsat i Folketinget i sin nuværende form”, siger Karen Ellemann, som samtidig slår fast, at regeringen fortsat vil arbejde for at skabe bedre sammenhæng på tværs af social- og behandlingspsykiatrien: ”Vi slækker ikke på vores politiske ambitioner. Det er fortsat ambitionen at få skabt en bedre sammenhæng mellem socialpsykiatrien og psykiatrien. Det ligger helt fast. Men vi må konstatere, at løsningen med de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, som den er beskrevet i lovforslaget, der har været i høring, ikke er den rette. Og derfor vil vi nu tage en ny runde i aftalekredsen”, External link

sum Wednesday, March 1, 2017 1:54:00 PM CET

Most associated names

Daily number of articles in this category

Trend data not available for this selection.

Most active sources for this category