Latest News About - All Official Sources

 
Show/hide duplicate news articles.
Filter by countryfromabout
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Monday, February 20, 2017

9:09:00 PM CET

Subscribe
RSS | MAP

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
lb
lo
lt
lv
mk
mt
my
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Quotes... Extracted quotes

Peter Szijjarto told (about Francisco Segura): “100 new jobs will be created as a result of the development project; the plant’s size will be more than doubled to 25 thousand square meters. Segura manufactures metal parts for the motors and body elements of several car brands, including Audi, Mercedes, BMW and Porsche, and established its first foreign production plant in Szolnok” External link

kormany Monday, February 20, 2017 3:11:00 PM CET

Peter Szijjarto said (about Francisco Segura): “71 major investments were made in Hungary with a total value of 3.2 billion euros and the creation of 17,642 new jobs; the production value of the Hungarian automotive industry increased by two percent to 7874 billion forints (25.5bn), meaning it now provides 30.1 percent of the total performance of the Hungarian processing industry. The automotive industry employs a total of 155 thousand people, the ratio of export revenues of the automotive products manufactured here exceeds 92 percent, which clearly indicates the sector’s competitiveness” “Segura’s new investment also contributes to enabling Hungary to be the flagship of European automotive industry developments” External link

kormany Monday, February 20, 2017 3:11:00 PM CET

György Bakondi said: „far more, more than double that number” External link

kormany Saturday, February 18, 2017 11:37:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Sundheds- og Ældreministeriet etablerer et nyt Nationalt Genom Center, som med afsæt i stærke faglige miljøer i såvel Øst- og Vestdanmark skal virkeliggøre regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin. "Personlig Medicin har et kæmpe potentiale og er i en rivende udvikling i flere lande. Hvis vi skal kunne matche de andre lande og tilbyde danske patienter en effektiv behandling, der er målrettet den enkelte, skal vi i gang nu med at realisere vores strategi. Derfor er det vigtigt, at vi får etableret et nationalt genomcenter, der med afsæt i et tæt samarbejde på tværs af de stærke faglige miljøer, vi har i Øst- og Vestdanmark, kan sikre fremdrift i arbejdet og forankre indsatserne i hele landet". Sådan siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der ser store perspektiver i Personlig Medicin, der skal give blandt andre kræftpatienter bedre behandling. Etableringen af Nationalt Genom Center, der får base i hovedstadsområdet, men også vil have en forankring i Aarhusområdet, sker som led i regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin, som skal medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger. I den kommende tid skal centeret opbygges med en stærk leder og medarbejdere, der skal realisere målene i strategien for personlig medicin, som regeringen og Danske Regioner præsenterede før jul. Det nye selvstændige center, som etableres under Sundheds- og Ældreministeriet, skal i tæt samarbejde med fonde, de sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet være med til at virkeliggøre strategien. Centret skal bl.a. opbygge en fælles informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når det er brug for det til forskning eller behandling. Det kræver en enorm datakraft, og det kræver høj sikkerhed og godt samarbejde på tværs af landet. Centeret skal også sekretariatsbetjene bestyrelsen for den nationale strategi for personlig medicin. De indsamlede data skal bl.a. bruges til at undersøge, hvilke typer medicin, der virker mest effektivt på forskellige varianter af sygdomme og forskellige patientgrupper. Og sammen med oplysninger fra eksisterende registre, databaser og informationskilder kan databasens oplysninger udfolde potentialet for personlig medicin i Danmark. "Genomcentret bliver en drivkraft for arbejdet herhjemme med personlig medicin. Med base i hovedstadsområdet og en stærk faglig klynge i Aarhusområdet skal centret være med til sikre, at sundhedsvæsnet og forskningsverdenen på tværs af landet samarbejder om at styrke behandlingen til gavn for patienterne. Og derfor er det også tanken, at dele af centeret og dets aktiviteter skal placeres andre relevante steder i Danmark, hvor der er stærke kliniske miljøer og forskningsmiljøer", External link

sum Friday, February 17, 2017 9:12:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: - Udvalget om det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen får mere tid til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke sammenhængen på tværs af sundhedsvæsnet. Det er stor udfordring at få skabt et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen. Det er der bred enighed om blandt sundhedsvæsnets aktører. Ikke desto mindre er det regeringens ambition, at patienterne skal opleve, at deres behandlingsforløb på tværs af sygehusene, de kommunale sundhedstilbud og almen praksis hænger sammen. Og derfor blev der sidste år nedsat et udvalg, som bl.a. har til opgave at komme med forslag til, hvordan patientforløbene i højere grad kan blive helhedsorienterede: "Det er ingen nem opgave, vi har givet udvalget, og jeg er fuldt ud bevidst om, at vi ikke fra den ene dag til den anden kan udviske grænserne mellem sektorerne. Men vi skal have bundet sundhedsvæsnet bedre sammen. For i dag er der for mange patienter med eksempelvis kroniske lidelser, der oplever, at deres behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsnet, er usammenhængende", External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): - Udvalget om det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen får mere tid til at komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke sammenhængen på tværs af sundhedsvæsnet. Det er stor udfordring at få skabt et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen. Det er der bred enighed om blandt sundhedsvæsnets aktører. Ikke desto mindre er det regeringens ambition, at patienterne skal opleve, at deres behandlingsforløb på tværs af sygehusene, de kommunale sundhedstilbud og almen praksis hænger sammen. Og derfor blev der sidste år nedsat et udvalg, som bl.a. har til opgave at komme med forslag til, hvordan patientforløbene i højere grad kan blive helhedsorienterede: "Det er ingen nem opgave, vi har givet udvalget, og jeg er fuldt ud bevidst om, at vi ikke fra den ene dag til den anden kan udviske grænserne mellem sektorerne. Men vi skal have bundet sundhedsvæsnet bedre sammen. For i dag er der for mange patienter med eksempelvis kroniske lidelser, der oplever, at deres behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsnet, er usammenhængende", siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby og fortsætter: "Også på det psykiatriske område er der plads til forbedringer. Både børn, unge og voksne med psykiske problemer oplever en manglende sammenhæng og koordinering mellem de specialiserede og de nære behandlingstilbud. Det skal vi have ændret på". Ifølge kommissoriet skulle Udvalget om det Nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen have afrapporteret til ministeren i slutningen af 2016, men udvalget får nu frem til midten af juni måned til at færdiggøre sit arbejde. Det sker, efter at sundhedsministeren har drøftet udvalgets foreløbige anbefalinger med udvalgsformanden og set nærmere på de udspil, som blandt andre Lægeforeningen, Danske Patienter, FOA og Dansk Sygeplejeråd, der alle sidder med i udvalgets interessentgruppe, er kommet med. "Vi skal turde tænke nyt og se fordomsfrit på, hvad vi konkret kan gøre for at skabe et sundhedsvæsen, der arbejder og hænger bedre sammen. Og flere af sundhedsvæsnets aktører er på det seneste kommet med spændende forslag i deres udspil, som vi kan lade os inspirere af. Derfor vil jeg gerne give udvalget mere tid til at færdiggøre sit arbejde, og det har flere aktører også efterspurgt. For det er mere afgørende for mig, at vi får nogle gode og brugbare anbefalinger, end at udvalget lever op til en tidsplan", External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger: – En ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL sætter nu 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV i gang. Bl.a. skal et særligt center bidrage til, at nye behandlingsmetoder kommer hurtigere ud til kræftpatienter i hele landet. Indkøb af nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft. Det er nogle af de 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV, som nu sættes i gang med den nye aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Aftalen skal understøtte de nationale målsætninger i den historisk store kræftplan og beskriver, hvordan de 2,2 mia. kr., der er sat af over de næste fire år, skal fordeles mellem regioner og kommuner, og hvem der har ansvar for hvert initiativ. ”På alle kræftpatienters vegne er jeg glad for, at vi nu sætter handling bag ordene, og ruller Kræftplan IV ud på sygehuse og i kommunerne. Kræftområdet får et markant løft, og med de afsatte midler vil vi eksempelvis øge kapaciteten på sygehusene og lade patienternes ønsker og behov sætte dagsordenen i kræftbehandlingen”, External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Ellen Trane Nørby siger (about Ellen Trane Nørby): – En ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL sætter nu 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV i gang. Bl.a. skal et særligt center bidrage til, at nye behandlingsmetoder kommer hurtigere ud til kræftpatienter i hele landet. Indkøb af nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft. Det er nogle af de 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV, som nu sættes i gang med den nye aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL. Aftalen skal understøtte de nationale målsætninger i den historisk store kræftplan og beskriver, hvordan de 2,2 mia. kr., der er sat af over de næste fire år, skal fordeles mellem regioner og kommuner, og hvem der har ansvar for hvert initiativ. ”På alle kræftpatienters vegne er jeg glad for, at vi nu sætter handling bag ordene, og ruller Kræftplan IV ud på sygehuse og i kommunerne. Kræftområdet får et markant løft, og med de afsatte midler vil vi eksempelvis øge kapaciteten på sygehusene og lade patienternes ønsker og behov sætte dagsordenen i kræftbehandlingen”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Flere skal overleve kræft Med Kræftplan IV, som også kaldes Patienternes Kræftplan, har regeringen sat sig det mål, at flere skal overleve en kræftsygdom, og at kræftpatienterne oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til deres egne ønsker. De 16 initiativer er fordelt på fire indsatsområder, som tilsammen sikrer bedre sammenhæng og patientinddragelse og styrker forebyggelsen, behandlingen og opfølgningen af kræft. Kræftplan IV sørger også for, at der fremover er tilstrækkelig kapacitet på kræftområdet, så sundhedsvæsnet er rustet til at behandle det stigende antal kræftpatienter, som forventes de kommende år. Den nye aftale fastslår også, at der årligt kommer en status på, hvor langt man er kommet med initiativerne i Kræftplan IV. (PDF) Nyt landsdækkende center for kræftbehandling Som følge af Kræftplan IV skal der etableres et landsdækkende center for kræftbehandling, forskning og udvikling i bl.a. immunterapi og andre lovende behandlingsområder. Danish Comprehensive Cancer Center skal styrke det nationale samarbejde om kræftforskningen og medvirke til, at nye behandlingsmetoder hurtigere kommer ud til kræftpatienterne. ”Centeret skal først og fremmest bidrage til et højt niveau i den danske kræftforskning, så vi får udviklet nye, livsvigtige behandlinger til patienterne. Hvis patienterne skal have fuld gavn af de nye landvindinger i kræftforskningen, skal vi også have de nye behandlingsmetoder spredt ud i hele landet så hurtigt og systematisk som muligt. Det skal det nye center være med til at sikre”, External link

sum Friday, February 17, 2017 8:42:00 AM CET

Most associated names

Daily number of articles in this category

Trend data not available for this selection.