Most Active Topics - Symptoms

3  Respiratory Syndrome

In combination with: Ukraine; Greece; France;

Ärzte raten, sich jetzt gegen Masern impfen zu lassen External link

Source country Salzburger Wednesday, August 22, 2018 12:17:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RespiratorySyndrome] Husten[1]; Fieber[1]; [Ukraine] Ukraine[1];

Other categories: Encephalitis; WHO;

Die Zahl der Masernerkrankungen ist in Europa wieder einmal deutlich gestiegen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Kopenhagen mitteilte, haben sich im ersten Halbjahr 2018 mehr als 41.000 Kinder und Erwachsene mit Masern infiziert. Mindestens 37 Todesfälle seien erfasst worden. Im gesamten Jahr 2017 waren in Europa 23....

Doctors advise now against measles inoculation

The number of measles diseases in europe is once again has significantly increased. As the World Health Organization (WHO) announced in copenhagen, in the first half of the year 2018 more than 41,000 children and adults infected with measles. At least 37 deaths had been recorded. In the whole of the year 2017 in europe, 23.

Опасное распространение: в Европе рекордная вспышка кори External link

Source country izvestia-ru Tuesday, August 21, 2018 11:17:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RespiratorySyndrome] вспышку[1]; вспышка[7]; бронхит[1]; грипп[1]; температура[2]; вспышки[1]; [Ukraine] Украину[1]; Украине[2]; Украины[1];

Entities: Анна Попова[1]; Соединенном Королевстве[1]; Роспотребнадзора Анна Попова[1];

Other categories: Encephalitis; Influenza; Communicable disease; vaccines; WHO; Immunization; Measles; Epidemic; Influenza; Viruses; Russia - Diseases;

В Европе наблюдается самая массовая вспышка кори за последние несколько лет, заявила Всемирная организация здравоохранения. Случаи заболеваемости участились и в России. В Забайкальском крае за два дня число заболевших увеличилось вдвое — пока речь идет об одной семье....

Moominsummer distribution: record the measles outbreak in europe

In europe there is the massive outbreak of measles in the past few years, said World Health Organization. Cases of diseases on the increase and in russia. In krai) for two days, the number of cases has doubled — untii refers to the same family.

3  Rash Syndrome

In combination with: Sweden; Italy; France;

Stort utbrott av mässlingen i Europa External link

Source country tranastidning Tuesday, August 21, 2018 9:07:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RashSyndrome] feber[1]; utslag[1]; epidemiolog[1]; utbrott[1]; [Sweden] Sverige[4];

Entities: Helene Englund[3];

Other categories: Respiratory Syndrome; vaccines; Measles; WHO;

Quotes... Quotes in this article

Helene Englund säger: – Mässling är så smittsamt att alla riskerar att drabbas förr eller senare, om man är ovaccinerad eller inte redan har haft sjukdomen. I 43 av 53 länder i Europa har viruset eliminerats, däribland Sverige. Men i både Italien och Frankrike cirkulerar det fortfarande,

Helene Englund säger: – I de allra flesta fall går sjukdomen över av sig själv, men hos en tredjedel uppstår komplikationer som öroninflammation, lunginflammation eller diarréer. Man kan bli rejält sjuk och även få hjärninflammation. Den vanligaste dödsorsaken är lunginflammation och i vissa länder diarréer, som kan leda till uttorkning,

Helene Englund säger: – Vi har haft ett vaccinationsprogram sedan 1971 och är man född på 1980-talet har man med stor sannolikhet fått två doser. Men om man är född tidigare eller är osäker på om man är vaccinerad eller har haft sjukdomen eller inte rekommenderar vi att man bör vaccinera sig vid resor utomlands, för att vara på den säkra sidan. Det är inte farligt att ta en extrados,

41 000 personer i Europa under 2018 har smittats av sjukdomen mässlingen, 37 av dessa har dött. I fjol smittades runt 24 000 personer och drygt 5 200 år 2016. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar nu länderna att göra någonting åt smittan som senaste tiden har spridit sig snabbt....

Large outbreak of measles in europe

41 000 people in europe have been infected by the disease in 2018, measles, 37 of them have died. Last year, around 24 000 people were infected and more than 5 200 in 2016. The World Health Organization, World Health Organization now call on countries to do something about the infection which recently has spread rapidly.

Fruktad barnsjukdom härjar i Europa External link

Source country hd Tuesday, August 21, 2018 12:02:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RashSyndrome] feber[1]; utslag[1]; epidemier[1]; [Sweden] Sverige[1]; geo[Sverige];

Entities: Helene Englund[1];

Other categories: vaccines; Measles;

Quotes... Quotes in this article

Helene Englund säger: – Vi har haft ett vaccinationsprogram sedan 1971 och är man född på 1980-talet har man med stor sannolikhet fått två doser. Men om man är född tidigare eller är osäker på om man är vaccinerad eller har haft sjukdomen eller inte rekommenderar vi att man bör vaccinera sig vid resor utomlands, för att vara på den säkra sidan. Det är inte farligt att ta en extrados,

– Vi har haft ett vaccinationsprogram sedan 1971 och är man född på 1980-talet har man med stor sannolikhet fått två doser. Men om man är född tidigare eller är osäker på om man är vaccinerad eller har haft sjukdomen eller inte rekommenderar vi att man bör vaccinera sig vid resor utomlands, för att vara på den säkra sidan....

Feared childhood disease raging in europe

We have had a vaccination programme since 1971 and you are born in the 1980s has been very likely received two doses. But if you are born in the past or is not sure if you are vaccinated or have had the disease or not, we recommend that it should be vaccinated when travelling abroad, to be on the safe side.

2  Respiratory Syndrome

In combination with: Sweden; Serbia; Romania; Italy; India; Georgia; Ecuador; Antigua and Barbuda;

Ärzte raten, sich jetzt gegen Masern impfen zu lassen External link

Source country Salzburger Wednesday, August 22, 2018 12:17:00 AM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RespiratorySyndrome] Husten[1]; Fieber[1]; [Sweden] Schweden[1];

Other categories: Encephalitis; WHO;

Die Zahl der Masernerkrankungen ist in Europa wieder einmal deutlich gestiegen. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Kopenhagen mitteilte, haben sich im ersten Halbjahr 2018 mehr als 41.000 Kinder und Erwachsene mit Masern infiziert. Mindestens 37 Todesfälle seien erfasst worden. Im gesamten Jahr 2017 waren in Europa 23....

Doctors advise now against measles inoculation

The number of measles diseases in europe is once again has significantly increased. As the World Health Organization (WHO) announced in copenhagen, in the first half of the year 2018 more than 41,000 children and adults infected with measles. At least 37 deaths had been recorded. In the whole of the year 2017 in europe, 23.

Vad har ni att säga om min väns upplevelse av sitt ex? Psykopat? External link

Source country flashback Tuesday, August 21, 2018 11:53:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RespiratorySyndrome] utbrott[6]; lunginflammation[2]; [Sweden] Sverige[2]; geo[Sverige];

Other categories: Herpes;

Min tjejkompis mailade mig just en sammanfattning av hennes upplevelser av exet hon just kommit ifrån. Vad säger ni om detta: "Träffade en 50-årig man utan barn. Redan tidigt i vårt förhållande visade han upp märkligt beteende och orsakade häftiga gräl trots endast varannan veckasumgänge (hon har barn)....

What have you to say about my friend's experience of its g? Psykopat?

My tjejkompis mailade me just a summary of her experiences of exet she just come from. What can you say about this: "met a 50 - year - old man without children. Early in our relationship he showed up strange behaviour and caused heated dispute despite only every second week rights of access (she has children).

2  Rash Syndrome

In combination with: Ukraine; Serbia; Russian Federation; Romania; Greece; Georgia; Brazil;

Stort utbrott av mässlingen i Europa External link

Source country tranastidning Tuesday, August 21, 2018 9:07:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RashSyndrome] feber[1]; utslag[1]; epidemiolog[1]; utbrott[1]; [Ukraine] Ukraina[2]; geo[Ukraina];

Entities: Helene Englund[3];

Other categories: Respiratory Syndrome; vaccines; Measles; WHO;

Quotes... Quotes in this article

Helene Englund säger: – Mässling är så smittsamt att alla riskerar att drabbas förr eller senare, om man är ovaccinerad eller inte redan har haft sjukdomen. I 43 av 53 länder i Europa har viruset eliminerats, däribland Sverige. Men i både Italien och Frankrike cirkulerar det fortfarande,

Helene Englund säger: – I de allra flesta fall går sjukdomen över av sig själv, men hos en tredjedel uppstår komplikationer som öroninflammation, lunginflammation eller diarréer. Man kan bli rejält sjuk och även få hjärninflammation. Den vanligaste dödsorsaken är lunginflammation och i vissa länder diarréer, som kan leda till uttorkning,

Helene Englund säger: – Vi har haft ett vaccinationsprogram sedan 1971 och är man född på 1980-talet har man med stor sannolikhet fått två doser. Men om man är född tidigare eller är osäker på om man är vaccinerad eller har haft sjukdomen eller inte rekommenderar vi att man bör vaccinera sig vid resor utomlands, för att vara på den säkra sidan. Det är inte farligt att ta en extrados,

41 000 personer i Europa under 2018 har smittats av sjukdomen mässlingen, 37 av dessa har dött. I fjol smittades runt 24 000 personer och drygt 5 200 år 2016. Världshälsoorganisationen WHO uppmanar nu länderna att göra någonting åt smittan som senaste tiden har spridit sig snabbt....

Large outbreak of measles in europe

41 000 people in europe have been infected by the disease in 2018, measles, 37 of them have died. Last year, around 24 000 people were infected and more than 5 200 in 2016. The World Health Organization, World Health Organization now call on countries to do something about the infection which recently has spread rapidly.

Measles cases hit record high in Europe External link

Source country nbcnews Tuesday, August 21, 2018 6:57:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [RashSyndrome] rash[1]; epidemics[2]; fever[1]; [Ukraine] Ukraine[1];

Entities: Nedret Emiroglu[1]; Peter Hotez[1]; Zsuzsanna Jakab[1];

Other categories: Respiratory Syndrome; Measles; Swine Flu; Epidemic; Encephalitis; WHO;

The number of measles cases in Europe has hit a record high of more than 41,000, the World Health Organization says. That means that, little more than halfway through the year, 2018 is already the worst year on record for measles in Europe in a decade, WHO said. So far, at least 37 people have died of the highly contagious virus....

1  Respiratory Syndrome

In combination with: Venezuela; Poland; Mexico; Kyrgyzstan; Guatemala; Denmark; Argentina;

Measles cases hit record high in Europe External link

Source country nbcnews Tuesday, August 21, 2018 6:57:00 PM CEST | info [other]

Trigger words: [RespiratorySyndrome] cough[1]; fever[1]; [Venezuela] Venezuela[1];

Entities: Nedret Emiroglu[1]; Peter Hotez[1]; Zsuzsanna Jakab[1];

Other categories: Measles; Rash Syndrome; Swine Flu; Epidemic; Encephalitis; WHO;

The number of measles cases in Europe has hit a record high of more than 41,000, the World Health Organization says. That means that, little more than halfway through the year, 2018 is already the worst year on record for measles in Europe in a decade, WHO said. So far, at least 37 people have died of the highly contagious virus....

5 increíbles propiedades que debes saber de la canela External link

Source country primicia Monday, August 20, 2018 7:54:00 PM CEST | info English text... [en] [other]

Trigger words: [RespiratorySyndrome] tos[1]; fiebre[1]; [Venezuela] source[VE]

Other categories: Antioxidants;

1. Reduce la hinchazón estomacal. Si sufres de digestiones lentas y sientes que tu estómago está a punto de explotar, te recomendamos que consumas té de canela tras las comidas. Te ayudará a prevenir el malestar estomacal y a reducir la inflamación. 2. Equilibra la glucosa....

5 incredible properties that you should know the cinnamon

1. Reduces the swelling estomacal. If you suffer from digestiones slow and sientes that your stomach is on the verge of exploding, Te we recommend that consumas tea of cinnamon after meals. Te will help prevent an upset stomach and Reduce inflammation. 2. Balances glucose.

Tools

Load latest edition

Wednesday, August 22, 2018

3:58:00 AM CEST

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

am
ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Alert level graph

Activity level graph

 Previous 14 days average

Alert level:
 high   medium   low

Full statistics...