Latest News About - implantable devices

 
Show/hide duplicate news articles.
Filter by countryfromabout
<<10<12345678910>>>10
 
Show/hide duplicate news articles.
<<10<12345678910>>>10

Tools

Load latest edition

Tuesday, January 16, 2018

8:13:00 PM CET

Subscribe
RSS | MAP

Language Selection

For any category/filter, users can choose:

  1. the language of the categorized news items (e.g. fr and de to display only those news items in French and German)
  2. the language of the user interface (e.g. it for Italian)

In Top Stories, the user can display the largest clusters of news items for one language only (e.g. en shows all clusters in English)

Country Selection

Users can choose:

  1. country mentioned in the news item (articles about a country)
  2. country in which the news item was published (articles from a country)

Languages Collapse menu...Expand menu...Open help...

Select your languages

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
lb
lo
lt
lv
mk
ml
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
se
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Quotes... Extracted quotes

Edward Livingston said: "Although bariatric surgery may improve mortality, the effect is small, whereas the effect on remission of type 2 diabetes is substantial," External link

channelnewsasia Tuesday, January 16, 2018 5:53:00 PM CET

Dan Mogren säger (about Dan Mogren): - USA-marknaden 2018-01-10 17:59, Edited at: 2018-01-10 18:35 Genom att etablera sig i USA läggs grunden för en global kännedom om Clinical Laserthermia Systems. Bolaget har nu dubblerat sin kundbas i USA och fortsätter sitt avancemang på den amerikanska marknaden. CLS fortsätter likväl attrahera ledande opinionsbildare och inom, The International Laser Network återfinns CLS nuvarande såväl som potentiellt nya kunder. I slutet av 2017 meddelade CLS att ytterligare utrustning hade sålts, fördelat på tre orders där UTMB lade den större beställningen. På UTMB utförs nu rutinmässiga behandlingar med CLS produkter. Vidare så placerade den än så länge hemliga kunden även sin repeatorder. Den tredje ordern som meddelades kom från en ny kund som heter Desert Medical Imaging. 2018 blev det första PM:et för året att CLS sålt utrustning till Laser Prostate Centers of America (LPCA) vilket summerar den till idag kända kundbasen till 4 kliniker i USA, en av dessa kliniker huserar FLA pionjären Dr. Eric Walser och den hemliga kliniken sägs vara en av USA´s främsta såväl som största kliniker med ett internationellt välkänt varumärke, den tidigare gissningen kvarstår och låter gälla att denna hemliga kunden är i Rochester, USA. Eftersom fokus riktas mot USA och FLA-behandlingar är det på sin plats att först avhandla lite grundläggande information om prostatacancer samt även de metoder som idag används. Vidare tittar vi närmare på de två nya kunderna samt, The International Laser Network. Prostatacancer (PCA) är den idag tredje vanligaste cancerformen i USA, där bröstcancer är vanligast och lungcancer på andra plats. Under 2016 estimerades det att cirka 181 000 män diagnostiserats med PCA i USA och antalet som avlidit på grund av cancern estimerades till cirka 26 000 män under samma år. PCA är den vanligaste cancerformen för män i USA och representerar närmre 11% utav alla nya diagnostiserade cancerfall i USA och är den näst-vanligaste dödsorsaken efter lungcancer hos amerikanska män. I åldersspannet 55-85 år återfinns de flesta fallen och vanligast diagnosticeras prostatacancer i åldersspannet 65-74 år. ”Prostatacancer är den vanligaste cancertypen hos män. I USA räknar man med ca 200 000 nya fall per år. Behandling med FLA är ett skonsamt behandlingsalternativ jämfört med kirurgi och strålning, som ofta ger skador på kringliggande vävnad och biverkningar i form av inkontinens och erektionsproblem”. Traditionell behandling utav prostatacancer medför stora risker för drabbade män, givetvis är en av riskerna återfall och spridningsrisken i sig men de konventionella metoderna som används idag ger upphov till risker för nervskador vars biverkningar kan bli kraftiga dysfunktionella problem så som erektionsproblem, inkontinens och infertilitet. Konventionella metoder idag är bl.a. operation genom kirurgiskt ingrepp, så kallad radikal prostatektomi. Därefter kommer strålbehandling, vilket innebär att radioaktiv strålning riktas mot tumörcellerna. Antingen sker det genom att operera in små bitar radioaktivt ämne vid prostatakörteln eller att koncentrerat rikta strålningen mot en tumör eller metastas. Hormonbehandling är en annan form av behandling där man ämnar minska nivåerna eller blockera effekten utav det manliga hormonet testosteron som bevisats nödvändigt för prostatacancer skall kunna växa. Metoden används ofta för att bromsa förloppet och inte helt sällan som kombinationsbehandling med strålbehandling. Inom begreppet hormonbehandling i dessa sammanhang omfattas kastrationsbehandling, dvs. de flesta mäns absoluta skräck, testiklarna avlägsnas antingen kirurgiskt eller medicinskt för att blockera effekten utav testosteron. Sist av de konventionella metoderna finns cytostatika, s.k. cellgift, behandlingsformen finns i många varianter och används ibland i tidiga skeden men oftast i sena skeden när t.ex. hormonbehandling inte längre har effekt. ”Bildstyrd FLA är en metod som idag används främst för behandling av tidig lokal prostatacancer (PCA). Behandlingen utförs av en urolog eller en interventionell radiolog med hjälp av bildåtergivning från MR- eller DT- och ultraljudgenomlysning. En optisk laserfiber förs in i tumören. Laserljus värmer tumören, skonsamt och kontrollerat, men med högre temperatur än vid imILT®. Detta gör att tumören dör och att risken för skador på kringliggande vävnad minimeras". Källa: www.clinicallaser.se. FLA utförs alltså med hjälp utav högupplöst MR bildguidning och temperaturövervakning återges i realtid med väldigt hög precision genom MR termografi. Dessa verktyg tillsammans med laserns precision gör FLA till en väldigt lovande metod som adopteras i växande takt i USA. Den behandlingsprecision som uppnås genom FLA reducerar riskerna och de biverkningar som nämns ovan i sammanhang av i dag konventionella metoder och innebär därför ett väldigt attraktiv alternativ till att i framtiden helt eller i stort ersätta ingrepp som radikal prostatektomi och strålbehandling och därmed eliminera riskerna för biverkningar av dysfunktionell typ och andra mutilerande ingrepp. I USA erbjuds FLA behandling till patienter som inte tolererar att utsättas för de risker som konventionella metoder medför samt de som diagnosticerats med prostatacancer men är inom ”aktiv övervakning” dvs. en ”vänta och se” grupp. Även de patienter som drabbas av förstorad prostata med tillhörande besvär är kandidater för FLA behandling. De nya kunderna. Desert Medical Imaging (DMI), baserat i Kalifornien, utspritt på tre orter, Indian Wells, Palm Springs och Indio. År 2010 genomfördes den första LITT/FLA (Laser Induced Thermal Therapy/Focal Laser Ablation) behandlingen i världen inom ramen för en Fas I studie i USA, behandlingen utfördes av Dr. John Feller som är en utav DMI´s grundare. Idag sponsrar och bedriver DMI en Fas II långtidsstudie som är en utav de största pågående FLA studierna i världen och ansvariga för denna är Dr. John Feller samt Bernadette Greenwood som också är central inom The International Laser Network. ”Target recruitment: 1000 subjects. The purpose of this research study is to continue to investigate the safety and effectiveness of using MR (magnetic resonance) guided laser focal therapy for prostate cancer and to evaluate oncologic control over 20 years.“ DMI som är en specialistklinik har nu alltså köpt CLS produkter och skall utvärdera dessa för FLA. Ser vi till utvärderingen som gjordes hos UTMB så resulterade denna i att Dr. Eric Walser i en film (som kan ses på CLS hemsida) sa att Tranberg-systemet har potential till att bli marknadsledande så därför känns det tryggt att säga att DMI lär finna produkterna alldeles utmärkta och likt UTMB inleda rutinmässiga behandlingar under året. DMI blir även en väldigt intressant kund att följa framöver utifrån de rapporter som släpps i sammanhang av långtidsstudien och vad detta kan komma att innebära för FLA reimbursement i närtid. Som det kunde läsas ovan så är Dr. John Feller på Dessert Medical Imaging pinonjär inom forskningen för FLA området och tillskriver Tranberg-systemet vetenskaplig tyngd likt en annan herre på UTMB. Nästa kund introducerade Dan Mogren med all tydlighet i PM:et. 2018-01-02. Laser Prostate Centers of America är helt inriktade på behandling med fokal laserablation och har avancerad kompetens inom interventionell radiologi och urologi. Det finns också ett stort tekniskt kunnande i teamet vilket adderar ytterligare värde till den här affärsrelationen, External link

redeye Thursday, January 11, 2018 5:03:00 AM CET

Most associated names

Daily number of articles in this category

Trend data not available for this selection.